Lot # 14836
Close:
Start price: 30
Current price: 35
Number of bids: 3 (Bid history)
Catalog:
Category: Local postage 1918-1919
Description

1918 Łęczyca, znaczki wydania lokalnego grzecznościowo stemplowane na kopercie.
Photo