Page:
results
Num# Description Start price Buy price
29121945 "Syrena" karta pocztowa na kartonie kremowym, sygnatura E/0281; doskonały stan zachowania.

80 PLN

72 PLN

29141945 "Libertas", karta pocztowa z napisem LUBEKA z prawej strony czerwonego znaku opłaty, liniatura na adres, linia dzieląca kartę i dwuwierszowy napis KARTA POCZTOWA/ CARTE POSTALE; bardzo dobry stan zachowania (naturalne wtrącenie w kartonie), niski nakład !!!

200 PLN

180 PLN

29151945 "Syrena", karta pocztowa na kartonie kremowym, sygnatura L.Z.7.47. 25000/1591; doskonały stan zachowania.

120 PLN

105 PLN

29311946 Polski Czerwony Krzyż przedstawicielstwo w Landstuhl - list polecony wysłany 19.VI z francuskiej strefy okupacyjnej do Rady Polonii Amerykańskiej przy Kwaterze Głównej UNRRA w Monachium, kasowniki odbiorcze; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

180 PLN

210 PLN

29441944 Wodzowie, gwarancja Schmutz.

220 PLN

220 PLN

29501944 Wodzowie, list polecony opłacony dwoma znaczkami: 50 gr.(Kościuszko) i 1 zł.(Dąbrowski), zgodnie z obowiązującą taryfą, nadany w Hyżnem - prowizoryczny stempelek (nieznany na wodzach) i poniemiecka r-ka; znaczków (oba marginesowe z poz.25) albo przez przeoczenie nie skasowano w Hyżnem, albo nalepiono i unieważniono dopiero w Tyczynie 27.9.; urząd pocztowy w Tyczynie uruchomiono w dniu 15.VIII, ale ostemplowania na serii wodzów, ani oryginalne przesyłki z tymi znaczkami nie były dotąd znane, gwarancja Falkowski.

3 000 PLN

3 000 PLN

29551944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Genewy wysłany 27.XI (niespełna 2 miesiące po upadku powstania) z urzędu pocztowego Warszawa 26 znajdującego się na prawym brzegu Wisły, podczas gdy na lewym brzegu znajdowali się wciąż Niemcy, którzy palili i wysadzali Warszawę, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym; zalepka cenzury brytyjskiej, kasownik odbiorczy; gwarancja Korszeń.

200 PLN

200 PLN

29561944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Londynu wysłany 1.XII z urzędu pocztowego Warszawa 23 znajdującego się na prawym brzegu Wisły, podczas gdy na lewym brzegu znajdowali się wciąż Niemcy, którzy palili i wysadzali Warszawę, 3 znaczki podczas naklejania uszkodzone; prowizoryczne kasownik i erka; zalepka cenzury brytyjskiej; gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

29571944 Goznak, 50 gr. - frankatura wielokrotna, list z Warszawy (prowizoryczny kasownik U.P.T. Warszawa) wysłany przed wyzwoleniem Warszawy 17.I.1945 !!! przesyłka nie została ocenzurowana !!! radzieckie kasowniki poczty polowej 15 i 16 stycznia; ładna całość w słabszym stanie zachowania.

150 PLN

150 PLN

29591944 Goznak, znaczek za 50 gr. z podwójną perforacją poziomą, gwarancja Krawczyk.

250 PLN

250 PLN

29671945 kartka z Konina 14.8.45 do Łodzi opłacona znaczkami wycofanymi z obiegu, opłatę uiścił odbiorca znaczkiem dopłaty.

50 PLN

60 PLN

29711945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek za 25 gr. w kolorze jasnobrązoworóżowym z mocno przesuniętą perforacją poziomą; na kopercie adresowanej do Krotoszyna, ostemplowany grzecznościowo 20.V w Lublinie (kilka dni po wycofaniu z obiegu); walor w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji W.Grabowskiego; gwarancja firmowa L.Plewka.

400 PLN

400 PLN

29721945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze jasnobrązoworóżowym drukowany na odwrocie niemieckiego papieru kancelaryjnego (fragment nagłówka widać na zagiętej części marginesu), kasowany prowizorycznym kasownikiem Warszawa 23, UWAGA!!! ze względu na nazwę ulicy ciekawy walor do tematu Chopin, gwarancja Korszeń.

400 PLN

400 PLN

29751945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek w kolorze brązowoczerwonym, z nadrukiem "Warszawa", z usterką "przedłużona poprzeczka w 5", gwarancja Walisch.

220 PLN

220 PLN

29821945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Częstochowa" z błędem na poz.14 "litera a ścięta", gwarancja i opis Korszeń.

35 PLN

35 PLN

29841945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z przesuniętym nadrukiem "Kraków", gwarancja Krawczyk.

15 PLN

15 PLN

29891945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kraków", z błędem na poz.45 "kreska ścięta z lewej", gwarancja i opis Kalinowski.

35 PLN

35 PLN

29911945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Łódź", z błędem na poz.50/100 "ź obniżone", gwarancja i opis Krawczyk.

35 PLN

35 PLN

30051945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Bydgoszcz", z błędem na poz.39 "ż zamiast z", gwarancja i opis Kalinowski.

35 PLN

35 PLN

30101945 wyzwolenie dziesięciu miast, przesunięty nadruk "Kalisz" z błędem na poz.20 "niższe i", gwarancja z opisem Kalinowski.

50 PLN

50 PLN

30171945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Zakopane" z abklatschem i błędem na poz.8 "e zamknięte", gwarancja i opis Kalinowski.

50 PLN

50 PLN

30191945 wyzwolenie miast, parka z przesuniętymi w górę nadrukami z poz. 35-45, górny znaczek z błędem "lewa pozioma kreska ścięta z lewej strony", dolny znaczek bez nominału, górny z nominałem na dole, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN

270 PLN

30211945 list z Jeleniej Góry do Łodzi, z niewiadomej przyczyny pobrano od adresata dopłatę, prowizoryczny kasownik Jeleniej Góry.

60 PLN

95 PLN

30221945 miejscowy list z Katowic 15.12.45.

15 PLN

15 PLN

30231945 list z Świerku 7.12.45 do Zgorzelic.

10 PLN

10 PLN

30251945 wydanie łódzkie, 3 zł - frankatura mieszana, lotniczy list polecony wysłany 8.XI z Łomży do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, stempelek cenzury wojskowej 1254, adnotacja "Kontrola dewizowa"; kasownik odbiorczy 26.XI; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

120 PLN

30351945 151 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, wydanie przedrukowe, próba znaczka za 50 gr. w kolorze j.zielonym bez nadruku, ząbkowana i gumowana, gwarancja Schmutz.

280 PLN

280 PLN

30361945 druki z Tarnowa 7.9.45 do Krakowa, znaczek na papierze z1.

10 PLN

10 PLN

30381945 list polecony z Poznania 28.IX.45 do Jarosławia.

10 PLN

10 PLN

30411945 zabytki Krakowa, 12 różnych prób znaczków tego wydania z oboma typami (z i bez napisu J.Wilczyk) oraz rzadką - czerwoną na białym papierze, próbami za 50 gr., wszystkie zagwarantowane Berbeka, Korszeń, Krawczyk, Mikstein, Schmutz.

500 PLN

500 PLN

30421945 zabytki Krakowa, podwójny druk znaczka za 50 gr.

60 PLN

60 PLN

30451945 zabytki Krakowa, próba w kolorze karminowym.

25 PLN

25 PLN

30551945 list z Zakopanego 22.10.45 do Warszawy, znaczek na białym papierze.

25 PLN

25 PLN

30571945 zabytki Krakowa, 3 zł - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 28.VIII z agencji pocztowo telekomunikacyjnej w miejscowości Puszcza Mariańska do Warszawy, prowizoryczne kasownik i erka, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w doskonałym stanie zachowania.

150 PLN

370 PLN

30581945 zabytki Krakowa, 3 zł - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany z Katowic do Krakowa, kasownik odbiorczy 31.IX na odwrocie.

20 PLN

20 PLN

30591945 zabytki Krakowa, 3 zł - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 23.VI z Włocławka do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, stempelek cenzury wojskowej nr.1363, na odwrocie kasowniki odbiorcze; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN

100 PLN

30611945 zabytki Krakowa, próba w kolorze czarnofioletowym.

25 PLN

25 PLN

30631945 zabytki Krakowa - pomnik M.Kopernika, czworoblok znaczków za 3 zł. na drzewnym papierze najrzadszej wartości z podwójnym ząbkowaniem pionowym, gwarancja Krawczyk.

250 PLN

250 PLN

30701945 Liga Morska, znaczek za 1+3 zł. z błędem na poz.2 "kropka w literze P w POCZTA", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN

30 PLN

30711945 Liga Morska, znaczek za 1+3 zł., z błędem na poz.4 "kropka w drugiej dacie między 10 a II", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN

30 PLN