Page:
results
Num# Description Start price Buy price
14561921 uchwalenie konstytucji, seria.

65 PLN

65 PLN

14641921 duży orzeł na tarczy barokowej, 100 mk i 200 mk - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 18.IV.1923 z Mogilna do Bydgoszczy.

20 PLN

20 PLN

14911923 duży orzeł na tarczy barokowej, próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

15201924 duży orzeł na tarczy barokowej, znaczek z rzadkim ząbkowaniem 10 1/4, gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN

60 PLN

15381924 Orzeł w wieńcu, 50 gr - frankatura mieszana, miejscowy list polecony wysłany 3.VIII.1928 w Żninie, adresowany do Bractwa Strzeleckiego, ciekawy, nietypowy datownik.

20 PLN

20 PLN

15401924 parka znaczków opłaty stemplowej za 100000 M. użyta w Urzędzie Duszpasterskim Szpitala Okr. N.1 w Warszawie.

10 PLN

10 PLN

15511925 znaczek opłaty stemplowej za 30 gr. użyty w sądzie powiatowym w Muszynie na wycinku.

10 PLN

10 PLN

15521926 "CZĘSTOCHOWA WYSTAWA ROL.-PRZEM." wczesny stempel okolicznościowy z wyróżnikiem "b", odciśnięty 12.IX na znaczku skasowanym na wycinku; według Myślickiego, najwyższy stopień rzadkości D, w jego katalogu nawet nie reprodukowany !!! (Myślicki 26 003).

150 PLN

150 PLN

15721928 środek bloku z okazji Wystawy Filatelistycznej w Warszawie.

200 PLN

200 PLN

15781928 Ignacy Mościcki, znaczek na papierze prążkowanym poziomo.

120 PLN

150 PLN

15811928 Henryk Sienkiewicz, znaczki za 15 gr. w kolorach ultramarynowym, ciemnoniebieskim i jasnoniebieskim, piękny stan.

50 PLN

50 PLN

15831928 list z Chin na polskiej kopercie firmowej do Warszawy, na odwrocie wirnik odbiorczy, niespotykane.

50 PLN

50 PLN

15851929 list polecony z Chełma Lubelskiego 7.XII. 29 do Lublina.

10 PLN

10 PLN

15941930 winietka wystawy w Poznaniu.

30 PLN

30 PLN

16041932 wydanie obiegowe "doniczki" - frankatura trójkolorowa, list pobraniowy wysłany 7.VII z Lublina do Chełma Lubelskiego, kasownik odbiorczy.

35 PLN

35 PLN

16231933 F.Żwirko i S.Wigura - frankatura mieszana, list polecony z Koniecpola wysłany 17.III.1934 do Pławna, kasownik odbiorczy na odwrocie.

50 PLN

50 PLN

16361933 250. rocznica wiktorii wiedeńskiej.

200 PLN

210 PLN

17151937 list polecony z Bieżanowa 24.II.37 do ministerstwa w Warszawie.

20 PLN

20 PLN

17381937 wizyta króla Rumunii w Polsce, stemplowane bloki, nie wszystkie narożniki ostre.

100 PLN

100 PLN

17431937 list nadany w ambulansie pocztowym Gdynia - Warszawa nr 15 20.VII.37 do Torunia, koperta sygnatura IV-1937.

50 PLN

50 PLN

17461938 "KRAJOWA WYSTAWA LOTNICZA LWÓW" Lwów 1, znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo 19.VI (Myślicki 38 011 + 38 014).

30 PLN

30 PLN

17621938 wystawa filatelistyczna, stemplowane znaczki z bloków.

50 PLN

50 PLN

17771938 seria historyczna, makulatura znaczka za 50 gr., z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

80 PLN

70 PLN

17981938 blok z okazji XX rocznicy odzyskania niepodległości.

60 PLN

60 PLN

18021938 blok z okazji 20 rocznicy odzyskania niepodległości.

40 PLN

40 PLN

18091939 list polecony na kopercie Komunalnej Kasy Oszczędności w Kutnie.

20 PLN

20 PLN

18171939 "JASTARNIA-BÓR/ PERŁA KĄPIELISK/ MORSKICH - SEZON/ od 1 V do 30 IX" Jastarnia, odbitka wirnika okolicznościowego, na widokówce przedstawiającej okręt podwodny ORP RYŚ, wysłanej 9.VI do Lwowa (Myślicki 38 017).

150 PLN

150 PLN

18221939 znaczki z bloku na miejscowym liście poleconym z Warszawy 4.VIII.39, na odwrocie stempel odbiorczy.

75 PLN

75 PLN

18271939 25 rocznica wymarszu Legionów, makulatura znaczka za 25 gr.

40 PLN

40 PLN

18281939 kartka z Krakowa 26.VIII.39 do Tarnowa.

15 PLN

15 PLN

18381939 "Bank Dyskontowy Warszawski S.A." - 45 gr. (3 x 15 gr), frankatura mechaniczna A4, okienkowa koperta firmowa wysłana 7.III z Warszawy.

40 PLN

40 PLN

18411939 list z Warszawy 2.IX. do Radomia ze stemplem cenzury wojskowej BC3, koperta u góry reperowana.

500 PLN

500 PLN

18431939 blok z okazji XXV rocznicy wymarszu Legionów ze stemplem okolicznościowym obchodów tej rocznicy w Kielcach.

40 PLN

40 PLN

18551920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

18561920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

18661920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

20 PLN

18 PLN

18751921 wydanie z dopłatą na Śląsk, kompletna seria z odmianami kolorów.

90 PLN

90 PLN

18761921 wydanie z dopłatą na Śląsk, kompletna seria z odmianami kolorów.

100 PLN

100 PLN

18771921 wydanie z dopłatą na Śląsk, lewy znaczek z błędem "brak A w NA".

30 PLN

30 PLN

18781921 wydanie z dopłatą na Śląsk, znaczek z przesuniętym nadrukiem.

20 PLN

20 PLN