Page:
results
Num# Description Start price Buy price
8711918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy dolny znaczek z błędem "kropka miedzy o i c", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN

120 PLN

8731918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", numer HAN na marginesie, podklejony margines, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

140 PLN

140 PLN

8741918 wydanie PP/GGW, znaczek z numerem HAN na marginesie.

40 PLN

40 PLN

8931918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN

60 PLN

8961918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 68 z usterką "uszkodzona cyfra 2", gwarancja i opis Korszeń.

25 PLN

25 PLN

9101918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z usterką "piąta kreska", gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN

9181918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy górny znaczek z błędem "kropka w P", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

100 PLN

9191918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN

120 PLN

9281918 wydanie PP/GGW, znaczek za 30 fen. z nadrukiem pierwszą formą, na niekatalogowanej odmianie nadruku GGW, jasnej, niebieskoszarej w świetle przechodzącym, gwarancja Falkowski.

50 PLN

50 PLN

9371918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem formy pierwszej z błędem "obniżone l", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

100 PLN

9431918 wydanie PP/GGW, znaczek z podwójnym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Landre.

900 PLN

900 PLN

9441918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą, gwarancja Korszeń.

15 PLN

15 PLN

9461918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy i nadrukiem GGW błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN

600 PLN

9491918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

140 PLN

9531918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Miszczak.

15 PLN

15 PLN

9541918 wydanie PP/GGW, znaczek z numerem HAN na marginesie.

40 PLN

40 PLN

9551918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 33 z usterką "piąta kreska", gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN

80 PLN

9561918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "Pocata", gwarancja Schmutz.

50 PLN

50 PLN

9571918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "obniżone l", znaczek z błędem postfrisz, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

100 PLN

9581918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "podniesione s", gwarancja Schmutz.

50 PLN

65 PLN

9661918 pierwsze wydanie lubelskie, seria kasowana, gwarancja Schmutz, Krawczyk, Schmutz.

35 PLN

35 PLN

9671918 pierwsze wydanie lubelskie, seria czysta, gwarancja Gryżewski.

130 PLN

130 PLN

9711918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

250 PLN

220 PLN

9791918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z odwróconym nadrukiem, usterki liter w tym O z wyrostkiem w POCZTA, gwarancja Schmutz.

100 PLN

90 PLN

9871918 pierwsze wydanie lubelskie, parka znaczków z odwróconym nadrukiem z poz. 41-51, górny znaczek z błędem "dziób orła wydłużony plamką", gwarancja i opis Schmutz.

380 PLN

380 PLN

10001918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem 12,5, gwarancja Schmutz.

45 PLN

45 PLN

10341918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem 11,5, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

130 PLN

10451918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

20 PLN

20 PLN

10511918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

35 PLN

35 PLN

10661918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem niebieskoczarnym, gwarancja Ryblewski.

60 PLN

60 PLN

10671918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem z poz. 38 w kolorze niebieskoczarnym, gwarancja i opis Schmutz.

55 PLN

65 PLN

10741918 drugie wydanie lubelskie, nadruk w kolorze niebieskoczarnym, fałda w papierze widoczna na stronie gumowanej, gwarancja i oznaczenie Miszczak.

60 PLN

60 PLN

10881918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 45/60 hal. z nadrukiem niebieskoczarnym i lekko uszkodzoną lewą gwiazdką (poz.21), piękny stan, gwarancja Kwaśniewski, Schmutz.

900 PLN

900 PLN

10981918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Mikstein.

20 PLN

20 PLN

11051918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków z nadrukiem z poz. 29-30, prawy znaczek z błędem "brak TA", niewielka podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN

50 PLN

11101919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 81, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

1 600 PLN

1 600 PLN

11161919 wydanie krakowskie, znaczek za 6 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.12, regumowany, poza tym w ładnym stanie, gwarancja i opis Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

11201919 wydanie krakowskie, znaczek za 6 hal. z nadrukiem pierwszą formą, z rzadkim błędem na poz.81 "pęknięte O", lekki ślad podlepki, gwarancja i opis pozycji Gryżewski, Łaszkiewicz, Falkowski, Mikulski.

300 PLN

250 PLN

11221919 wydanie krakowskie, prawy znaczek z błędem "cienkie Z", znaczek z błędem postfrisch, gwarancja i opis Schmutz.

450 PLN

450 PLN

11261919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIE z poz. 48, gwarancja i oznaczenie Miszczak.

90 PLN

90 PLN