Page:
results
Num# Description Start price Buy price
39841976 XXI Igrzyska Olimpijskie w Montrealu, nowodruk bloku.

40 PLN

40 PLN

40011980 110 rocznica urodzin W.I.Lenina, marginesowa parka znaczków za 2,50 zł., prawy z błędem na poz.16 "krótszy przecinek", gwarancja Korszeń.

15 PLN

15 PLN

40101982 Poczta internowanych w czasie stanu wojennego, więzienie Białołęka.

35 PLN

35 PLN

40111982 Poczta internowanych w czasie stanu wojennego, więzienie Białołęka.

30 PLN

30 PLN

40121982 Poczta internowanych w czasie stanu wojennego, więzienie Białołęka.

35 PLN

35 PLN

40171982 Poczta internowanych w czasie stanu wojennego, więzienie Białołęka.

30 PLN

30 PLN

40181982 Poczta internowanych w czasie stanu wojennego, więzienie Białołęka.

35 PLN

35 PLN

40351987 150. rocznica urodzin Artura Grottgera, znaczek z pustopolem u góry.

80 PLN

70 PLN

40451989 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 500 zł./4 zł. z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem.

50 PLN

50 PLN

40501990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym skośnie, gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN

40591990 wydanie przedrukowe, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

80 PLN

80 PLN

40621990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. z czysto odbitym nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

40641990 Poczet królów i książąt polskich, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

200 PLN

200 PLN

40891994 Rok sportu i ideału olimpijskiego, arkusz czysty.

40 PLN

40 PLN

40921994 Gołębie hodowlane, arkusz czysty.

40 PLN

40 PLN

41091997 1000 lat Gdańska, blok nieząbkowany.

12 PLN

12 PLN

41101998 zjazd PZF, blok nieząbkowany.

25 PLN

25 PLN

41182002 Zabytkowe parowozy, arkusz czysty.

30 PLN

30 PLN

41192007 międzynarodowy kupon na odpowiedź.

10 PLN

10 PLN

41221919 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, parka urzędowych znaczków za 25 f. z podwójną perforacją pionową, gwarancja Krawczyk.

40 PLN

40 PLN

41281935 list urzędowy z Dębicy 6.IV.35 do Tarnowa.

60 PLN

60 PLN

41401955 "VIII FESTIWAL FILMÓW RADZIECKICH 9.IX - 9.X. 1955" wirnik okolicznościowy na liście urzędowym wysłanym 19.X z Poznania do Warszawy (Myślicki 55 124).

30 PLN

30 PLN

41501919 wydanie krakowskie, znaczek dopłatny za 15 hal. z odwróconym nadrukiem formy IID z poz. 24 na wycinku ze stemplem z Bielska 1 23.II.19, bardzo rzadki znaczek, najrzadsza odwrotka tego wydania po odwrotce znaczka opłaty za 50 hal., bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Jungjohann.

6 000 PLN

8 701 PLN

41671923 list z Kowla 14.VIII.23 do Warszawy niewłaściwie opłacony, dopłatę uiścił odbiorca.

35 PLN

35 PLN

41681923 wydanie przedrukowe, marginesowy znaczek dopłaty za 10000/8 mk. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

600 PLN

600 PLN

41741926 niewłaściwie opłacona kartka z Bielska, dopłatę uiścił odbiorca.

35 PLN

35 PLN

41751926 kartka z urzędu skarbowego w Radomiu opłacona przez odbiorcę w Białobrzegach znaczkami dopłaty.

15 PLN

15 PLN

41771934 list z urzędu skarbowego w Wadowicach opłacony przez odbiorcę w Andrychowie.

15 PLN

15 PLN

41921939 list firmowy z Pelplina do Grudziądza, odbiorca uiścił brakującą niedopłatę.

25 PLN

25 PLN

42001950 "groszy - lokalny", Bielsk Podlaski, trąbka pocztowa, znaczek za 2 zł. z fioletowym stempelkiem typu 37, gwarancja Krawczyk.

40 PLN

35 PLN

42161837 list z Gdańska wysłany 30.VI do Bordeaux, francuski stempelek tranzytowy "PRUSSE/GIVET", adnotacje pocztowe i stempelek "CPR.5" - dotyczące wysokości porta, kasownik odbiorczy 11.VI na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN

200 PLN

42341920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

10 PLN

10 PLN

42361920 wydanie prowizoryczne, znaczki z poddrukiem bladoszarym i łukami skierowanymi do góry.

600 PLN

540 PLN

42371920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

50 PLN

55 PLN

42381920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

60 PLN

75 PLN

42411920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

210 PLN

190 PLN

42421920 wydanie prowizoryczne, znaczki z poddrukiem bladoszarym i łukami skierowanymi do góry.

120 PLN

100 PLN

42431920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

30 PLN

30 PLN

42441920 wydanie prowizoryczne, znaczki z poddrukiem bladoszarym i łukami skierowanymi do góry.

120 PLN

120 PLN

42451920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

10 PLN

10 PLN