Page:
results
Num# Description Start price Buy price
6731918 Warszawa, kartka z Radomia do Warszawy ze stemplem cenzury wojskowej i stemplem doręczeniowym poczty miejskiej Nr 10.

80 PLN

80 PLN

7031918 Tarnów, znaczek opłaty za 3 h. z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze intensywnie brunatnym, gwarancja Krawczyk.

40 PLN

40 PLN

7061918 Tarnów, znaczek dopłaty za 5 h. z lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

85 PLN

7081918 Tarnów, znaczek opłaty za 25 h. z lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

7111919 Kowel, znaczek opłaty za 50 f./50 szag. z lokalnym nadrukiem, sygnatura Filatelia Lwów, gwarancja Krawczyk.

120 PLN

120 PLN

7191918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzona litera N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN

25 PLN

7381918 seria pomnikowa, znaczek z błędem z poz. 3 występujący w niewielkiej części nakładu "I zamiast prawej 1", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

100 PLN

7621918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z nadrukiem GGW półbłyszczącym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN

120 PLN

7631918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN

60 PLN

7681918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW błyszczącym i błędem "odwrócone k", gwarancja i opis Schmutz.

220 PLN

301 PLN

7751918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Danowski.

120 PLN

120 PLN

7761918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy dolny znaczek z błędem "kropka między o i c", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN

90 PLN

7771918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem drugiej formy, lewy górny znaczek z błędem "Poczto", górne znaczki niewielka podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

100 PLN

7781918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "obniżone l", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN

100 PLN

7791918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy znaczek z błędem "rozsunięte ols", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN

120 PLN

7811918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", fragment numeru HAN, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN

230 PLN

7821918 wydanie PP/GGW, znaczki z nadrukiem pierwszej formy.

30 PLN

30 PLN

7831918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy górny znaczek z usterką z poz. 27 "wcięcie w P w Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN

40 PLN

7841918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 3 z błędem "przecięta czwarta kreska", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN

50 PLN

7851918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem drugą formą na błyszczącym nadruku GGW, bardzo charakterystyczny - cienki nadruk GGW, egzemplarz tego rzadkiego znaczka, gwarancja i opis Łaszkiewicz.

400 PLN

400 PLN

7861918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem drugą formą na błyszczącym nadruku GGW, z błędem na poz.11 "podniesione s", gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN

900 PLN

7891918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy dolny znaczek z błędem "kropka miedzy o i c", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

100 PLN

7901918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "obniżone l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

100 PLN

7911918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN

120 PLN

7941918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 51-52, prawy znaczek z błędem "uszkodzone l", gwarancja i opis Schmutz.

45 PLN

45 PLN

8081918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy z poz. 15, nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN

120 PLN

8091918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, duża podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN

120 PLN

8171918 wydanie PP/GGW, znaczek z ukośnym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Schmutz.

200 PLN

170 PLN

8181918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, nominał wyszedł poza znaczek, powstał w ten sposób pozorny znaczek za 3 fen. z nie istniejącym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Schmutz.

250 PLN

250 PLN

8301918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z usterką "niedobite l".

50 PLN

50 PLN

8311918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Danowski, Schmutz.

120 PLN

105 PLN

8341918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy dolny znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja Schmutz.

140 PLN

330 PLN

8351918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy dolny znaczek z błędem "podniesione s", znaczek z błędem bez podlepki, gwarancja Schmutz.

120 PLN

460 PLN

8361918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN

120 PLN

8371918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy znaczek z błędem "Poczto", gwarancja Ryblewski.

100 PLN

100 PLN

8421918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. ze szczątkowym podwójnym nadrukiem pierwszą formą, gwarancja Schmutz.

150 PLN

150 PLN

8461918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Danowski, Schmutz.

120 PLN

105 PLN

8511918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "kropka w P", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

50 PLN

8521918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy górny znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN

120 PLN

8701918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Danowski.

120 PLN

105 PLN