The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
14500

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN32 PLN
14505

1944 znaczek dopłatą na rzecz sierot po powstańcach Warszawy.

10 PLN10 PLN
14509

1939 polski znaczek ze stemplem radzieckim 8.10.1939.

20 PLN20 PLN
14510

1939 wycinek z listu z Czarnej 23.XII.1939.

30 PLN30 PLN
14513

1939 znaczek radziecki z polskim stemplem z Czarnej Wsi 1.X.1939.

20 PLN20 PLN
14517

1940 koperta dwukrotnie użyta, polecony lotniczy ze Lwowa do Rosji i zwrotnie jako odpowiedź, pokwitowanie wysyłki listu plus sam list z przygnębiającą treścią.

35 PLN35 PLN
14518

1940 Sopot, karnet okolicznościowy wystawy filatelistycznej.

20 PLN20 PLN
14523

1940 wycinek z listu z Białegostoku 3.X.1940.

40 PLN40 PLN
14529

1941 obszary Bukowiny rumuńskiej anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa, wysłana 18.II z Czerniowiec (Cernauti) do Szwajcarii; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

"Nowa" granica rumuńsko-sowiecka powstała w czerwcu 1940 roku, w wyniku sowieckiej aneksji uzgodnionej z Niemcami w pakcie Ribbentrop-Mołotow.

100 PLN90 PLN
14530

1941 list z Tarnopola 26.01.41 do Lublina, na odwrocie zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

35 PLN45 PLN
14552

1939 Zaolzie - Trzyniec, znaczek za 25 gr. ze stemplem z IV.39r.

20 PLN20 PLN
14553

1939 kartka z Nagpolowa 31.8.39 do Białegostoku, rzadki stempel cenzury BC33 w kolorze czerwonym, stempel wyjątkowo czysto odbity.

750 PLN650 PLN
14557

1939 list z treścią z Równego Wołyńskiego 10.09.39 (późna data) do Wieliczki List z treścią, stempel cenzury wojskowej BC25 w kolorze fioletowym, oderwana klapa koperty, gwarancja

350 PLN320 PLN
14562

1939 kartka nadana w ambulansie pocztowym Lublin - Łódź nr 257 31.VIII., czerwony stempel cenzury wojskowej BC41, gwarancja.

400 PLN360 PLN
14563

1939 całostka nadana 4.09.1939 z Kazimierza Dolnego (stempel antydatowany o miesiąc) do Łodzi, czarny stempel cenzury wojskowej typ 1 BC7 (rzadko spotykany), ingerencja cenzora w treści karty, gwarancja Pelczar.

600 PLN540 PLN
14573

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, nalepki pocztowe.

10 PLN10 PLN
14581

1942 Legion Waloński, wydanie dla jednostek walońskich walczących po stronie III Rzeszy, seria czysta na podlepkach.

60 PLN65 PLN
14582

1942 Legion Flanandzki, wydanie dla jednostek flamandzkich walczących po stronie III Rzeszy, seria czysta na podlepkach.

50 PLN50 PLN
14583

1942 kartka z nalepką polskiej poczty polowej.

20 PLN30 PLN
14598

1943 wycinek ze stemplem agencji pocztowej polskiej marynarki wojennej na ORP Garland.

25 PLN25 PLN
14603

1944 kartka poczty polowej ze stemplem okolicznościowym.

20 PLN20 PLN
14604

1944 kartka poczty polowej ze stemplem okolicznościowym.

20 PLN20 PLN
14611

1945 Polskie jednostki okupacyjne na terenie Niemiec, list wysłany 1.IX w rocznicę wybuchu wojny z Banku Polskiego w Londynie do polskiej jednostki o oznaczeniu kodowym P/40-P wchodzącej w skład Brytyjskich Sił Okupacyjnych (BLA); znaczki unieważnione kasownikiem propagandowym z literą V - Victory (Zwycięstwo).

60 PLN60 PLN
14613

1945 list nadany z radzieckiej poczty polowej 4.4.45 do Bydgoszczy, na odwrocie stempel cenzury wojskowej 160.

80 PLN80 PLN
14620

1947 Środkowy Wschód - Dowództwo II Korpusu, wydanie wydziału opieki nad żołnierzem, krzyż - znaczki za 50 gr. rozdzielone przywieszkami i międzypolami.

360 PLN360 PLN
14621

1947 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, rozkaz wyjazdu do dowództwa 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Amersham, wystawiony 1.X w Polskim Obozie Tranzytowym w Rougham; wyraźne odbitki pieczęci formacyjnych polskich oddziałów na w Anglii; niespotykany dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN90 PLN
14627

1939 I wydanie przedrukowe na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem, seria czysta na podlepkach.

25 PLN25 PLN
14629

1939 wydanie przedrukowe na znaczkach niemieckich dla terenów Generalnego Gubernatorstwa, seria w parkach.

100 PLN100 PLN
14630

1939 wydanie przedrukowe na znaczkach niemieckich dla terenów Generalnego Gubernatorstwa, seria.

50 PLN50 PLN
14641

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN240 PLN
14645

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

120 PLN108 PLN
14655

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria narożnikowych znaczków na kopercie, dekoracyjnie zakomponowane i ostemplowana okolicznościowo 17.VIII w Warszawie.

150 PLN150 PLN
14656

1940 1 rocznica utworzenia GG, znaczek za 12+38 gr. na papierze z prążkowaną gumą.

40 PLN40 PLN
14659

1940 seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową grzecznościowo stemplowana na kopercie.

40 PLN40 PLN
14661

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, specjalna pamiątkowa karta, ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

20 PLN20 PLN
14663

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!", wysłana 28.VIII z Iwonicza do Częstochowy.

50 PLN50 PLN
14667

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (X-1938); hasło propagandowe P - "TELEGRAMY NA OZDOBNYM BLANKIECIE SĄ MILE WIDZIANE", wysłana 1.V z Gorlic do Sosnowca, znak opłaty unieważniony polskim przedwojennym kasownikiem; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN72 PLN
14670

1940 widoki zabytkowych budowli, 12 gr. karty zielone o sygnaturze II.41, na trzech różnych rodzajach kartonów, z obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN55 PLN
14671

1940 widoki zabytkowych budowli, 12 gr zielona karta o sygnaturze IX.40, dofrankowana i wysłana jako ekspresowa 29.I.1941 z Warszawy do Puław.

50 PLN50 PLN
14674

1940 seria znaczków dopłatnych w czworoblokach.

10 PLN10 PLN