The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12948

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z kasownikiem numerowym 112 - Ostrowiec, rzadki kasownik Bojanowicz 7 punktów, znaczek z usterką "płaszcz heraldyczny przerwany z lewej strony i przerwana u dołu fałda płaszcza heraldycznego z prawej strony", gwarancja Schmutz.

2 000 PLN2 050 PLN
12953

1861 miniaturowy list na kopercie żałobnej z Warszawy 17.3. do Kalisza, znaczek w odcieniach ciemnych z uszkodzoną ramką w górnym lewym i dolnym prawym rogu, piękny dekoracyjny walor, gwarancja Schmutz.

4 000 PLN7 100 PLN
12956

1862 list z Kalisza 26.10. do miejscowości Telsze w guberni Kowieńskiej, znaczek w kolorach jasnych, stempel odbiorczy na froncie koperty, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

3 600 PLN3 600 PLN
12957

1863 kompletny list na papierze firmowym MIKOŁAY SKWARCOW WARSCHAU z Warszawy 9/8 do Moskwy, znaczek odcienie jasne w pięknym stanie, list ślady po zagięciu mimo to stan bardzo dobry, na odwrocie stempel odbiorczy z Moskwy, gwarancja Schmutz.

2 500 PLN2 500 PLN
12961

1865 Królestwo Polskie - pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, na cienkim (0,065 mm) prześwitującym papierze, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 102 - Zwierzyniec, w przepięknym stanie - żywe kolory, dobrze centrowany, pełne ząbkowanie; na unikalnym wycinku ze stempelkiem FRANCO informującym o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę, stempelki takie są powszechnie znane z korespondencji zagranicznej z drugiej połowy lat 60-tych, ale na korespondencji krajowej adnotacja franco zwykle była odręczna, nie da się określić z jakiego rodzaju listu pochodzi ten wycinek; ma on świetne pochodzenie, był ozdobą kolekcji F.Mertensa (adnotacje na odwrocie) i M.Bojanowicza (jedyny taki obiekt w kolekcji), fotoatest firmowy.

4 800 PLN4 800 PLN
12963

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin.

100 PLN110 PLN
12969

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek, stopień rzadkości wg Bojanowicza 2 punkty.

100 PLN100 PLN
12971

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 209 - Łowicz, stopień rzadkości wg Bojanowicza 2 punkty.

120 PLN130 PLN
12973

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem urzędu pocztowego Warszawa 1 - jedynka w czterech kwadratach.

50 PLN50 PLN
12974

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 232 - Kutno, stopień rzadkości wg Bojanowicza 2 punkty.

80 PLN80 PLN
12975

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 138 - Radom.

50 PLN50 PLN
12980

1869-70 wycinki listów z kasownikiem BW ekspedycji pocztowej na dworcu kolei w Warszawie na linii Warszawsko - Wiedeńskiej.

200 PLN240 PLN
12986

1871 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony kasownikiem ambulansowym.

100 PLN100 PLN
12987

1871 list polecony z Warszawy do Czech.

160 PLN226 PLN
12988

1872 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony kasownikiem ambulansowym.

100 PLN100 PLN
12990

1872 obwoluta listu z Cukrowni KONSTANCYA pod Kutnem do Warszawy ze stemple wagonu pocztowego nr 27-28 na trasie kolei żelaznej Aleksandrów Pograniczny - Warszawa, na odwrocie dodatkowo czysto odbity kasownik ambulansu i warszawski kasownik odbiorczy.

250 PLN250 PLN
13006

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczki z nadrukiem K.U.K. FELDPOST skasowane na kopercie listu, wysłanego 29.XI z urzędu etapowego Klomnice (Kłomnice) do Częstochowy; doskonały stan zachowania.

50 PLN45 PLN
13007

1915 list polecony z poczty etapowej w Dąbrowie 30.XI.15 do Wiednia. kompletny formularz.

100 PLN90 PLN
13011

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczki z nadrukiem K.U.K. FELDPOST skasowane na kopercie listu, wysłanego 22.X z urzędu etapowego Busk in Polen do miejscowości Welboth (Velvety) w Czechach; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN60 PLN
13016

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, seria czysta, regumowana, bez podlepek.

50 PLN45 PLN
13022

1916 list z Kielc z gimnazjum im. Adama Mickiewicza do Gdańska.

60 PLN50 PLN
13025

1916 list z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

60 PLN54 PLN
13026

1916 kartka z Radomia 4.V.16 do Czech ze stemplem cenzury wojskowej w Radomiu.

50 PLN45 PLN
13027

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

60 PLN54 PLN
13028

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

60 PLN50 PLN
13043

1916 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

50 PLN50 PLN
13065

1918 okupacja austro-węgierska, wydanie z podobizną cesarza Karola, list wysłany 27.VI za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie do miejscowości Kgl.Weiberg; stempelek lubelskiej cenzury wojskowej; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN180 PLN
13085

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, znaczek za 10 hal. ślady po podklejeniu innego arkusza, gwarancja Miszczak.

240 PLN240 PLN
13143

1918 Polska Siła Zbrojna - czerwona legionowa nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. na formularzu, wysłanym 11.VIII za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 295 do Komendy Placu Polskiej Siły Zbrojnej w Warszawie, nalepka skasowana - rzadki przypadek właściwego, pocztowego ostemplowania, zwykle wykorzystywana jako zalepka zabezpieczającą na odwrocie listów; dodatkowo pieczęć formacyjna i stempelek cenzury niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (karta naklejona na niebieski papier).

200 PLN200 PLN
13146

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta na karcie pocztowej wydania przedrukowego 10/5 kop., w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

150 PLN150 PLN
13158

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie.

120 PLN120 PLN
13163

1919 Powstanie Wielkopolskie, frankatura mieszana ze znaczkiem wydania definitywnego i znaczkiem niemieckim, ładnie frankowany list II klasy, opłacony według taryfy zamiejscowej, przesłany miejscowo 22.VIII Wolsztynie; stempelek cenzury powstańczej "Kontrola poczt w Wolsztynie"; gwarancja Krawczyk.

80 PLN72 PLN
13168

1919 odbitka stempla Poczty Polowej 21 z księgi nadawczej.

10 PLN10 PLN
13177

1920 wojna polsko - bolszewicka, kartka z Brześcia Litewskiego 18.II.20 do Krasnegostawu z stemplem formacyjnym ODDZIAŁ SZTABOWY Baonu Zapas. 35pp., osobliwe użycie amerykańskiej kartki.

250 PLN250 PLN
13180

1920 kartka z Niemiec z Gosslerhausen 20.2.20 do Warszawy ze stemplem warszawskiej cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
13185

1995 "75 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ", dekoracyjna koperta pierwszego dnia obiegu.

12 PLN12 PLN
13188

1915 Warszawa, Herb miasta, nadużycie formy znaczka za 10 gr., fantazyjne niebieskie tło, rzadki.

60 PLN60 PLN
13191

1915 Warszawa, Orzeł, zestaw sześciu nieząbkowanych znaczków za 10 gr. o różnych odcieniach rysunku i tła.

120 PLN120 PLN
13210

1916 Łódź, kartka żywnościowa na chleb, mydło, cukier i mąkę.

110 PLN99 PLN
13212

1916 Sosnowiec, seria czysta na podlepkach (Mi.50 euro), gwarancja Ways, Hartman,.

70 PLN70 PLN