The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
14143

1928 prezydent Ignacy Mościcki, czworoblok.

350 PLN360 PLN
14145

1928 Ignacy Mościcki, znaczek na papierze prążkowanym pionowo 13/2 cm, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN280 PLN
14148

1928 Sienkiewicz "za kratą", znaczek z końcówki rolki do automatów, foto opinia Jendroszek.

350 PLN350 PLN
14158

1930 Jan III Sobieski, znaczek za 75 gr. czysty w czworobloku.

50 PLN50 PLN
14175

1932 telegram z hasłem propagandowo - reklamowym nadany z Poznania.

10 PLN10 PLN
14183

1933 list z Bolechowa.

10 PLN10 PLN
14200

1933 list z Krakowa do Danii opłacony parką znaczków za 5 gr rozdzielonych pustopolem.

50 PLN50 PLN
14207

1934 polecona kartka lotnicza z Katowic do Warszawy wysłana z Wszechsłowiańskiej Wystawy Filatelistycznej.

150 PLN150 PLN
14208

1934 I Wszechsłowiańska Wystawa Filatelistyczna, seria w czworoblokach w idealnym stanie, gwarancja Schmutz.

1 600 PLN1 600 PLN
14215

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge, seria czysta, gwarancja Schmutz.

80 PLN80 PLN
14219

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem offsetowym w kolorze niebieskoczarnym, skazy na gumie, gwarancja i opis Wiatrowski.

180 PLN180 PLN
14220

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem typ "obniżone gr", gwarancja i opis Schmutz.

700 PLN700 PLN
14224

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem typ II - niska jedynka.

70 PLN75 PLN
14238

1935 Kopiec Marszałka Piłsudskiego, karta widokowa bez znaczka opłaty pocztowej (il.nr.4), ofrankowana znaczkami serii pamiątkowej i wysłana 29.VI z Sowińca k.Krakowa do Lwowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym (Myślicki 35 006), dodatkowo pieczęć Komitetu Budowy Kopca.

80 PLN80 PLN
14241

1935 seria "widokowa", 25 gr.(większy format) - frankatura pojedyncza, list w bardzo dekoracyjnej kopercie firmowej KODAK, wysłany 18.XII.1937 z Warszawy do Kielc; bardzo dobry stan zachowania; temat - FOTOGRAFIA.

100 PLN100 PLN
14246

1936 list ze stemplem okolicznościowym XX-ta Rocznica Bojów Leg. Pol. na Wołyniu 4-6.VII.1916.

40 PLN40 PLN
14247

1936 list polecony z Grudziądza 23.3.36 do Krakowa, nalepka Komitetu Flagi Narodowej, brak bocznej klapy koperty.

15 PLN15 PLN
14252

1936 list ekspresowy z poczty balonowej z zawodów Gordon Bennetta, pojedyncza frankatura znaczka za 3 zł.

75 PLN75 PLN
14253

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, znaczki z różną odległością daty od rysunku.

50 PLN55 PLN
14257

1937 budowa kopca Marszałka Piłsudskiego.

10 PLN10 PLN
14268

1937 "PAM POLSKA AGENCJA MORSKA SP. Z O.O." 135 gr frankatura mechaniczna FA-024, idealna odbitka na liście lotniczym, wysłanym 12.XII z Gdyni do Wielkiej Brytanii, na odwrocie kasownik tranzytowy Poznań 3; koperta w słabszym stanie zachowania.

70 PLN70 PLN
14275

1938 AMBULANS - 152, znaczek za 5 gr. na wycinku ze stemplem ambulansu Lublin - Dębica.

15 PLN10 PLN
14276

1938 stemple okolicznościowe z Kielc "Kielce Legionom 2/X 1938 Odsłonięcie Pomnika".

35 PLN35 PLN
14282

1938 list polecony z Łodzi 28.VI.38 do Warszawy.

20 PLN20 PLN
14291

1938 Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna, seria znaczków z bloków.

200 PLN175 PLN
14307

1938 zajęcie Zaolzia, kartka z Cieszyna 16.X.38 (prawdopodobnie od żołnierza) do Łodzi.

35 PLN35 PLN
14314

1938 ząbkowany blok z okazji Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie.

300 PLN300 PLN
14329

1938 zeszycik znaczkowy, lekko uszkodzony prawy górny narożnik.

250 PLN225 PLN
14346

1939 list do Starachowic.

10 PLN10 PLN
14357

1939 XXV rocznica wymarszu Legionów, blok ze stemplem Targów Wschodnich we Lwowie.

30 PLN30 PLN
14374

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. z pustopolem, gwarancja

40 PLN40 PLN
14418

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.1800.-), ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN1 500 PLN
14440

1933 wydanie z nadrukiem poziomym, gwarancja Schmutz.

35 PLN35 PLN
14461

1920 wydanie dla Komisji Rządzącej Górnego Śląska, parka rozdzielony pustopolem.

15 PLN15 PLN
14465

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, pozioma parka znaczków za 5/20 Pf. (IIa+Ia) rozdzielona międzypolem z abklatschem.

40 PLN40 PLN
14466

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, pozioma parka znaczków za 10/20 Pf. (Ia+IIa) rozdzielona międzypolem

20 PLN20 PLN
14490

1922 wydanie dla Górnego Śląska, pojedyncza frankatura znaczka za 3 mk. na liście z Katowic 20.07.1922 do Bobrek, gwarancja.

250 PLN250 PLN
14494

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN35 PLN
14495

1942 seria pierwszego wydania na obiegowym przepłaconym liście poleconym 11.VI.42, stempel cenzury brytyjskiej, koperta dwukrotnie złamana.

80 PLN80 PLN
14498

1943 seria drugiego wydania stemplowana grzecznościowo kasownikiem ORP Dragon.

60 PLN60 PLN