The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2307

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka w barwie oliwkowej, gwarancja Miszczak.

160 PLN180 PLN
2320

1919 wydanie w walucie markowej, arkuszowa próba znaczka w barwie karminowej.

50 PLN50 PLN
2323

1919 wydanie w walucie markowej, arkuszowa próba znaczka w barwie czerwonawokarminowej.

50 PLN50 PLN
2330

1919-20 wydanie w walucie markowej, 1 mk w kolorze czarnofioletowym - frankatura pojedyncza, opaska gazetowa wysłany 23.2.21 z Tczewa do Paryża; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

500 PLN442 PLN
2331

1919 wydanie w walucie markowej, bardzo rzadka, niekatalogowana, próba znaczka za 1,50 mk. w kolorze czerwonoróżowym na białym rosyjskim papierze, który w narożniku arkusza posiadał znak wodny; wydruk z dużym fragmentem tego znaku zostanie dołączony do waloru; gwarancja Schmutz.

800 PLN800 PLN
2337

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z drukiem podwójnym, gwarancja i oznaczenie.

60 PLN60 PLN
2377

1919 I Wystawa Marek w Warszawie, parka bez ząbkowania poziomego na dolnym marginesie, gwarancja.

85 PLN75 PLN
2378

1919 I Polska Wystawa marek w warszawie, znaczek bez perforacji pionowej na lewym marginesie, gwarancja. Klasyczna guma jak w tym wydaniu.

75 PLN66 PLN
2397

1919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, seria z odmianami papieru.

100 PLN100 PLN
2420

1919 Sejm Ustawodawczy - Orzeł i Okręt, narożna parka pionowa znaczków za 50 fen w kolorze ciemno niebieskozielonym; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
2437

1919 prekursory, kartka z Jarosławia do Przemyśla na dana 1.01.19 opłacona znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20 stycznia 1919.

100 PLN90 PLN
2439

1919 kartka wysłana z Łowicza 17.8.19 do Poznania oznaczona jako bezpłatna nadana z poczty polowej, poczta nie uznała zastosowanej przez nadawcy ulgowej taryfy i przystawiła niespotykany stempel "DOPŁACIĆ" w okręgu.

160 PLN160 PLN
2440

1919 prekursory, kartka firmowa druk użyta miejscowe we Lwowie 24.2.19, znaczki austriackie utraciły moc obiegową 20.1.19, połówka znaczka użyta jako opłata z obniżoną taryfą pocztową za druk, prawdopodobnie z braku znaczków o niższych nominałach, stempel cenzury wojskowej we Lwowie, stare gwarancje Landre i Rachmanow.

180 PLN180 PLN
2441

1919 Parchacz, list z Parchacza nadany w połowie roku 1919 do Wapiennicy koło Bielska, na list naklejono austriackie znaczki nie mające mocy obiegowej, poczta przystawiła stempelek porta T do pobrania od adresata, ciekawy zastępczy stempel prowizoryczny Parchacza - austriacka pieczęć urzędu pocztowego w Parchaczu do pieczęci lakowych, gwarancja Mikulski.

700 PLN700 PLN
2442

1919 list z terenów Galicji do stanów Zjednoczonych opłacony austriackimi znaczkami gazetowymi bez mocy obiegowej, znaczki unieważniono stemple urzędu nadawczego "Pobrać______g.", na osobno postawionym stemplu ręcznie wpisana kwota pobrania 50 hal., stemple cenzury warszawskiej; jeden wojskowy z zalepką (fragmentem całej), drugi przy MSZ.

320 PLN283 PLN
2443

1919 prekursory, przekaz pieniężny z Jordanowa nadany 11.1.19 na Morawy, opłata znaczkami austriackim mającymi moc obiegową do 20 stycznia 1919 roku.

150 PLN135 PLN
2446

1919 styczeń list ze Lwowa do Bochni, stempel cenzury wojskowej we Lwowie, którym co osobliwe unieważniono również znaczki.

250 PLN200 PLN
2453

1919 prekursory, kartka z Końska nadana 29.1.19 do Krakowa, opłata znaczkami austriackiej poczty polowej na austriackiej całostce, gwarancja.

250 PLN225 PLN
2454

1920 list polecony z Cieszyna do Stanów Zjednoczonych, na odwrocie rzadki stempel propagandowy poczty "POMAGAJCIE ODBUDOWIE POLSKI, KUPUJCIE POLSKĄ POŻYCZKĘ RZĄDOWY, HELP RECONSTRUCTION OF POLAND. BUY POLISH GOVERNMENT BONDS." stemplowany na korespondencji zagranicznej

500 PLN450 PLN
2457

1920 kartka z Żegiestowa do Muszyny. Dwujęzyczny napis Bad Zdrój znaczek nalepiony na całostce austriackiej

90 PLN80 PLN
2460

1920 list polecony z Knihynicz do Krakowa, poaustriacka erka, na odwrocie stempel odbiorczy.

90 PLN80 PLN
2483

1920 kartka z Książa Wielkiego do poczty polowej wojsk kolejowych, ciekawy przejściowy kasownik Książa.

200 PLN180 PLN
2523

1920 orzeł na tarczy barokowej, parka z częściowym brakiem perforacji poziomej między znaczkami.

80 PLN80 PLN
2530

1920 kompletne potwierdzeni odbioru przesyłki sądowej z miejscowości Pakosław powiat Rawicz.

30 PLN30 PLN
2540

1921 list polecony z poznania do warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN30 PLN
2564

1921 siewca, podstawowa seria.

30 PLN30 PLN
2568

1921 siewca, parka bez perforacji pionowej na lewym marginesie, gwarancja Walocha.

120 PLN106 PLN
2573

1921 WOŁKOWYSK - Uchwalenie Konstytucji, znaczek za 50 mk. unieważniony w Wołkowysku kasownikiem w rzadkim kolorze czerwonym, gwarancja.

40 PLN40 PLN
2590

1921 duży orzeł na tarczy barokowej, niegumowana próba arkuszowa, gwarancja Rachmanow.

220 PLN198 PLN
2621

1922 kartka polecona z Skaryszewy (Pomorze) do Poznania, nalepka kwestarska "na skarb narodowy".

120 PLN120 PLN
2628

1922 list z Poznania do Berlina, rzadki stempel propagandowy poczty "Pożyczka Złota jednoczy w sobie korzyść dla nabywcy / i usługę dla Kraju".

200 PLN200 PLN
2629

1922 opaska gazetowa z Lwowa do Wiednia.

90 PLN80 PLN
2636

1922 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek z pustopolem na górnym marginesie, gwarancja i oznaczenie Walocha.

60 PLN60 PLN
2641

1922 wydanie dla Górnego Śląska, kartka z Rybnika 16.6.22 do Opola, zawyżona opłata 500 Pfenigów.

80 PLN72 PLN
2675

1923 hiperinflacja, list firmowy z Cieszyna nadany 28.2.23 do Austrii, opłata 51 znaczkami za 10 mk., znaczki klejone na "dachówkę", ale bardzo ciekawie tylko dolnym brzegiem znaczków, co umożliwiało kontrolę, że zasłonięte znaczki nie były wcześniej użyte.

240 PLN270 PLN
2676

1923 hiperinflacja, firmowy ekspres polecony z Krakowa nadany 4.1.23 do Lwowa, list opłacony wieloblokiem 60-ciu znaczków znaczka za 10 mk , ciekawy sposób radzenia sobie poczty z frankowaniem listów nadmierną ilością znaczków.

300 PLN300 PLN
2681

1923 hiperinflacja, miejscowy list ekspresowy z Warszawy nadany 17.10.23, opłata 75-cioma znaczkami po 100,- mk klejonymi na gęstą zakładkę, co było teoretycznie zabronione.

300 PLN300 PLN
2694

1923 hiperinflacja, wielki firmowy list z Królewskiej Huty nadany do Berlina, opłata 120! znaczkami po 1.000,- mk w wysokości 120.000,- mk, 5 znaczków odbarwionych od przechowywania, koperta o wymiarach 37,5 x 15,5 cm służąca do przesyłania dokumentacji księgowej, koperta zagięta w połowie.

500 PLN820 PLN
2697

1923 wydanie okolicznościowe, seria z dwoma odmianami znaczka za 1000 mk.

20 PLN20 PLN
2718

1923 wydanie przedrukowe, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, górne znaczki podlepka, gwarancja Mikulski.

120 PLN120 PLN