The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
4090

1943 Tajna Poczta Podziemna - III wydanie, Wódz Naczelny gen. K.Sosnkowski, Premier gen. W.Sikorski, bardzo rzadkie z pełną oryginalną gumą; 25 rocznica odzyskania niepodległości, tak jak je wydano bez gumy.

1 600 PLN1 440 PLN
4140

1944 znaczek pamiątkowy i stempel okolicznościowy oddziału partyzanckiego zgrupowania "ŻELBET" (Odcinek II-b Komendy Obwodu AK Kraków-Miasto).

500 PLN500 PLN
4150

1945 Ludowe Wojsko Polskie, ilustrowany formularz wydany przez Oddział Propagandy Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego, przesyłka z oznaczeniem WOJSKOWY wysłana 29.3 z Dowództwa 5 Dywizji Piechoty za pośrednictwem poczty polowej 38233 do Łucka, rosyjski datownik nadawczy POLEWAJA POCZTA (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "a", stempelek polskiej cenzury wojskowej nr.134, datownik odbiorczy ЛУЦК ВОЛЫНСК.ОБЛ. z 8.4; rzadki, dekoracyjny walor w pięknym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN360 PLN
4167

1946 Poczta Polowa II Korpusu, seria znaczków pierwszego wydania na lotniczym liście poleconym z poczty polowej nr 117 opłaconym znaczkiem poczty brytyjskiej, dekoracyjny walor.

400 PLN360 PLN
4168

1946 karnet pamiątkowy znaczków poczty polowej 2 Korpusu wydany w nakładzie 2.000 sztuk.

200 PLN200 PLN
4172

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, seria z nadrukiem cytatu Roosevelta po polsku "SZANUJ CZTERY WOLNOŚCI", angielsku i francusku.

120 PLN100 PLN
4173

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, seria w czworoblokach z nadrukiem cytatu Roosevelta po polsku "SZANUJ CZTERY WOLNOŚCI", angielsku i francusku.

450 PLN380 PLN
4184

1946 Poczta Polowa II Korpusu - gen W.Anders, cięta próba znaczka za 2 zł. w kolorze brązowoczarnym na białym niegumowanym papierze (Fi.500.-), piękny stan zachowania, gwarancja.

500 PLN450 PLN
4209

1954 II Korpus Polski we Włoszech, wydanie rocznicowe z okazji dziesięciolecia zdobycia Monte Cassino, znaczek poczty polowej II Korpusu z nadrukiem "Dziesięciolecie * 1944-54 *" w kolorze karminowym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

170 PLN170 PLN
4216

1939 I wydanie przedrukowe, seria kasowana; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
4278

1940 całostka z nadrukiem błyszczącym z sygnaturą VI-1938 i hasłem propagandowym H, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN900 PLN
4325

1940 list z Stanów Zjednoczonych do Tarnowa, okupacyjny znaczek opłaty sądowej, liczne stemple i zalepka niemieckiej cenzury.

100 PLN100 PLN
4357

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, 24 gr na znaczku usterka "jaśniejsza plama za głową", czyste, gwarancja.

30 PLN30 PLN
4367

1941 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta zielona o sygnaturze II.41, wysłana "2.Juli" z agencji pocztowej w Kamieńsku, dwuwierszowy stempelek w ramce "Kamiensk über Petrikau" z dostawianą datownikiem biurowym datą; znaczek skasowano 3.7 w Piotrkowie; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
4372

1941-1942 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta zielona o sygnaturze II.41, wysłana 13.12.1941 z agencji pocztowej w Wojciechowicach, trzywierszowy stempelek w ramce "Wojciechowice über.Ostrowiec Kielecki" znaczek skasowano 14.XII w Ostrowcu;

12 gr karta fioletowa o sygnaturze III.42, wysłana 24.12.1942 już nie z agencji, a z urzędu uruchomionego w Wojciechowicach.

80 PLN80 PLN
4379

1941 "EIN POSTSCHECKKONTO SPART WEGEN UND GEBÜHREN" kasownik propagandowy na karcie wysłanej z Częstochowy do Tomaszowa Mazowieckiego, ładna czytelna odbitka stempla.

400 PLN400 PLN
4389

1941 wycinek listu z nalepką propagandową "Antychryst BOLSZEWIK".

40 PLN50 PLN
4404

1942 firmowy list polecony z Krakowa.

25 PLN23 PLN
4417

1942 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta fioletowa o sygnaturze II.41, wysłana 5.VI z Miechowa do Buska Zdroju.

20 PLN20 PLN
4418

1942 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta fioletowa o sygnaturze III.42 ostemplowana 26.10 w Krakowie kasownikiem okolicznościowym "3 Rocznica utworzenia GG" i wysłana do Starachowic, bez treści na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
4422

1942 przesyłka zagraniczna do Portugalii, karta wysłana 15.9 z Warszawy do Lizbony, stempelki i oznaczenia cenzur niemieckich Wehrmachtu i portugalskich, stemple odbiorcze; przesyłkę przekazano do Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii - adnotacja czerwoną kredką "P.C.K."; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.

300 PLN300 PLN
4428

1942 "EIN POSTSCHECKKONTO SPART WEGE UND GEBÜHREN" kasownik propagandowy, rzadsza odmiana z dodatkowym apisem (DISTR RADOM) doskonałej jakości odbitka tego rzadkiego stempla na widokówce wysłanej 26.8 do miejscowości Kruszów, walor w doskonałym stanie zachowania (Fi.500.-).

500 PLN500 PLN
4435

1943 kasownik okolicznościowy - Szachowe Mistrzostwa Generalnej Guberni w Radomiu na odwrocie kartki pocztowej.

50 PLN45 PLN
4438

1943 kasownik okolicznościowy (widok kolejki linowej) "DRITTES TATRA BERGSPORTFEST" z okazji zawodów sportowych rozegranych w Zakopanem.

30 PLN30 PLN
4439

1943 "Führer befiehl - wir folgen Den!" kasownik propagandowy z okazji 10 rocznicy dojścia Hitlera do władzy; znaczek ostemplowany okolicznościowo 30.I w Krakowie na odwrocie formularza kartkowego definitywnego; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
4448

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz kasowany stemplem pierwszego dnia obiegu.

120 PLN120 PLN
4449

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz kasowany stemplem pierwszego dnia obiegu.

120 PLN100 PLN
4450

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz kasowany stemplem pierwszego dnia obiegu.

120 PLN130 PLN
4451

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz.

120 PLN134 PLN
4457

1943 portret Hitlera na jednolitym tle (II), znaczek za 80 gr. z plamą w tle po prawej, gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
4479

1943 GG koperta do telegramu.

70 PLN63 PLN
4515

1944 kartka z Radomia do Krakowa, rzadki kasownik propagandowy z Radomia "In jedes Packet ein Doppel der Auffchrift einlegen!".

200 PLN180 PLN
4519

1944 Filia Wysyłkowego Biura Filatelistycznego w Krakowie. Koperta urzędowa do poleconej przesyłki pobraniowej dla filii w Katowicach wysłana do Wiednia.

120 PLN108 PLN
4521

2006 zeszyt wydania Arge Generalgouverment 1939 - 1945 autorstwa Michaela Schweizera i Bernharda Albrechta, język angielski, 90 stron, liczne ilustracje.

120 PLN120 PLN
4533

1941 Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, kompletny list na papeterii obozowej wysłany 10.9.41 z obozu do Częstochowy, datownik nadawczy HAMBURG-BERGEDORF 1 z wyróżnikiem "l", stempelek cenzury "Postzensur k. L. Ng. / zensiert ....." z parafką cenzora, bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN400 PLN
4536

1942 Krzesiny - niemiecki obóz pracy - Reichsbahnlager Kreising-Posen, filia obozu Stadion Miejski w Poznaniu, karta pocztowa z obozu wysłana 14.12 do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie;

obóz funkcjonował w latach 1941-43, mieścił się w 17 barakach, przebywali w nim obywatele polscy pochodzenia żydowskiego i Żydzi z Niemiec, więźniowie pracowali na lotnisku w Krzesinach i przy układaniu torów kolejowych w Kobylem Polu i Szczepankowie, w obozie były przypadki wieszania więźniów przez Niemców.

250 PLN260 PLN
4541

1943 Auschwitz - niemiecki obóz koncentracyjny, list z obozu koncentracyjnego na listowniku obozowym obozu wysłany 25.6.43 do Jordanowa, stempel cenzora "Geprüft / 10 / A.L. Auschwitz", ładny stan zachowania.

250 PLN250 PLN
4555

1944 Reken - niemiecki kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa wysłana 10.12 z obozu do Kielc, znak opłaty skasowany datownikiem GROSS-REKEN; niewielkie rozdarcie z lewej strony sklejone.

80 PLN85 PLN
4557

1944 Öhringen w Wirtembergii - niemiecki obóz pracy przymusowej dla mieszkańców Warszawy wywiezionych jeszcze w czasie trwającego Powstania; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble w rzeczywistości stanowił on zaledwie kamuflaż dla olbrzymiej podziemnej fabryki samolotów; karta wysłana 27.9 z obozu do Brwinowa; doskonały stan zachowania.

120 PLN120 PLN
4579

1941 Wdowa pierwszego wydania w barwie jasno karminowobrązowej na papierze x2 o nakładzie 100 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 100 PLN900 PLN