The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
1062

1917 Warszawa, kartka z Drohobycza do Warszawy, dwa stemple doręczeniowe poczty miejskiej w Warszawie za 7 fenygów w różnych barwach ze względu na przeadresowanie kartki.

100 PLN100 PLN
1070

1917 Warszawa, front listu ekspresowego z Berlina do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie za 22 Fenygi w kolorze fioletowym, bardzo rzadki stempelek depeszowego "Szal" doręczającego przesyłkę.

400 PLN400 PLN
1078

1917 Łódź, kartka z Częstochowy 3.10.17 do Łodzi, stempel doręczeniowy Łódzkiej Straży Ogniowej.

120 PLN120 PLN
1102

1918 Przedbórz, II wydanie, cięta seria czysta, 2 gr. typ 1 gwarancja, 4 gr. typ 1, 6 gr. typ 3 i 10 gr. typ 2, tak jak wydano część nakładu trzy znaczki bez gumy, ostatni małe zmatowienie i lekkie przebarwienie na gumie (Mi.355 euro), gwarancja z opisem typu Schmutz.

750 PLN650 PLN
1104

1918 Przedbórz, stemplowana seria znaczków II wydania, gwarancja Walocha.

160 PLN160 PLN
1105

1918 Przedbórz, znaczek cięty II wydania, typ 2, gwarancja Schmutz.

120 PLN150 PLN
1106

1918 Przedbórz, znaczek cięty II wydania, typ 2, gwarancja Schmutz.

100 PLN115 PLN
1107

1918 Przedbórz, znaczek cięty II, nowa guma, gwarancja z G Schmutz.

120 PLN140 PLN
1111

1918 Częstochowa, widokówka poczty polowej, wysłana 25.IV za pośrednictwem urzędu etapowego Hrubieszów do Częstochowy, ponieważ przesyłki wojskowe były zwolnione od opłaty, odciśnięto tylko datownik poczty miejskiej, dodatkowo pieczęć formacyjna i cenzura; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

250 PLN250 PLN
1116

1918 Żarki, II wydanie, kasowana seria w parkach (Mi.780 euro, Fi.1200.-), tylko w takiej formie widoczne są całe nadruki, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
1121

1918 Przedbórz, znaczek cięty II wydania, typ 1, gwarancja.

120 PLN120 PLN
1124

1918 Przedbórz, znaczek cięty II wydania, typ 2, gwarancja Walocha.

120 PLN120 PLN
1125

1918 Przedbórz, znaczek cięty II wydania typ 1, gwarancja i oznaczenie Krawczyk, Rachmanow.

120 PLN160 PLN
1126

1918 Przedbórz, znaczek pierwszego wydania typ 2, ślady lekkiego przywarcia do innego arkusza na całej powierzchni gumy, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

60 PLN50 PLN
1128

1918 Przedbórz, znaczek cięty II wydania, typ 2, gwarancja Walocha.

120 PLN150 PLN
1129

1918 Przedbórz, znaczek cięty II wydania typ 3, gwarancja i oznaczenie Krawczyk, Rachmanow.

120 PLN180 PLN
1130

1918 Przedbórz, znaczek II wydania, podlepki, gwarancja.

70 PLN55 PLN
1131

1918 Przedbórz, znaczek II wydania typ 2, gwarancja Schmutz.

50 PLN45 PLN
1132

1918 Przedbórz, znaczek ząbkowany II wydania.

40 PLN30 PLN
1133

1918 Przedbórz, znaczek II wydania typ 2, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

50 PLN40 PLN
1139

1918 Przedbórz, III wydanie, cięta seria czysta, 2 gr. typ 3, 4 gr. typ 1, 6 gr. typ 1 i 10 gr. typ 1 (Mi.200 euro), bardzo ładny stan zachowania, każdy znaczek pełna oryginalna guma z jednym niewielkim śladem podlepki, każdy gwarancja z opisem typu Krawczyk.

240 PLN280 PLN
1141

1918 Przedbórz, III wydanie, ząbkowana seria czysta, 2 gr. typ 1 (G), 4 gr. typ 2, 6 gr. typ 2 i 10 gr. typ 2 (Mi.104 euro), pierwszy znaczek kilka śladów, pozostałe jeden niewielki ślad podlepki, każdy znaczek gwarancja z opisem typu Schmutz.

150 PLN120 PLN
1144

1918 Przedbórz, znaczek III wydania typ 2, gwarancja Mikstein.

35 PLN30 PLN
1145

1918 Przedbórz, znaczek III wydania typ 2, gwarancja Mikstein.

25 PLN25 PLN
1146

1918 Przedbórz, znaczek III wydania typ 1, gwarancja Mikstein.

30 PLN30 PLN
1147

1918 Przedbórz, znaczek III wydania, podlepki, gwarancja.

25 PLN25 PLN
1148

1918 Przedbórz, znaczek III wydania typ 2, gwarancja Mikstein.

30 PLN30 PLN
1149

1918 Przedbórz, cięta seria IV wydania w czworoblokach, wszystkie znaczki typ 1 i typ 2, górne znaczki ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie.

500 PLN450 PLN
1164

1918 Przedbórz, znaczek III wydania typ 2, gwarancja Mikstein.

90 PLN100 PLN
1177

1918 Przedbórz, V wydanie, cięta seria czysta (Mi.48 euro), tak jak wydano znaczną część nakładu bez gumy, co rzadkie wzdłuż prawego marginesu znaczka za 20 hal. ciągnie się kreska dotykająca ramek - częściej spotykane na znaczku za 5 hal., każdy znaczek dwie lub trzy gwarancje Mikstein(3), Brajer(4), Gryżewski(3).

60 PLN60 PLN
1183

1918 Warszawa, kartka z Łukowa do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

50 PLN50 PLN
1202

1919 Chęciny, seria czysta z oryginalną gumą.w bardzo ładnym stanie.

100 PLN100 PLN
1209

1918 Ostrołęka, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Walocha.

450 PLN400 PLN
1260

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Schmutz, i z oznaczeniem Walocha.

200 PLN200 PLN
1264

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

120 PLN120 PLN
1279

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

150 PLN150 PLN
1282

1918 Łęczyca, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

130 PLN130 PLN
1284

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Weźranowski.

150 PLN150 PLN
1287

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

150 PLN150 PLN
1289

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, poziome zagięcie, gwarancja Wiatrowski, Walocha.

100 PLN100 PLN