The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
639

1915 kartka nadana z poczty etapowej w Opocznie do Pragi, widokówka z Warszawy.

60 PLN54 PLN
642

1915 Legiony Polskie - podwójna karta wysłana 24.3 z Wiednia do Biura Werbunkowego Legionów w Oświęcimiu, pisana po polsku z prośbą o pomoc w odnalezieniu syna - żołnierza w wojsku austriackim; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
655

1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.

35 PLN35 PLN
670

1915 kartka z Konstantynopola do Krakowa, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Krakowa.

50 PLN50 PLN
673

1915 karta pocztowa wysłana 19 marca z 1. Baonu 2. Pułku I. Brygady (właściwy numer pułku to 5.) z pozycji nad Nidą do Jaworzna, datownik K.u.K. ETTAPENPOSTAMT 118, czerwony stempel formacyjny "* KOMENDA * I. BRYG. LEG. POLSK. (-) 1. Baonu / II-go Pułku", niebieska parafka cenzora "c".

180 PLN180 PLN
674

1915-17 zestaw pięciu kartek od jeńców wojennych, w tym cztery z Rosji i jedna z Włoch adresowanych do Lwowa i Poronina.

190 PLN190 PLN
676

1915 kartka na formularzu austriackiej poczty polowej nadana z poczty polowej nr 355 6.12.15 do Makowa, stempel formacyjny "3. Szwadron Ułanów Leg. Polsk." i stempel cenzury "CENZUROWANE / ZENSURIERT" w ramce.

220 PLN220 PLN
678

1915 kartka poczty polowej nadana z szpitala polowego w Suchej do Czech.

80 PLN80 PLN
699

1916 kartka z Czech z poczty polowej w Velké Meziříčí do Krakowa, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

10 PLN10 PLN
702

1916 kartka nadana z austriackiej poczty polowej z Radomia na Morawy.

60 PLN54 PLN
705

1916 kartka z austriackiej poczty polowej nr 118 do Lublina, stempel formacyjny "KOMENDA 4 KOMPANII / V BAONU" z orłem legionowym.

200 PLN200 PLN
720

1916 karta poczty polowej wysłana 22.08.16 z Wołynia do Krakowa, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "Likwidujący oficer rachunkowy", oraz stempel "2. Pułk Legionów Polskich".

140 PLN140 PLN
721

1916 karta pocztowa pisana 19.09.16 z frontu na Wołyniu do Gostwicy, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 378, stempel formacyjny "C. i k.Komenda Polskich Legionów".

120 PLN120 PLN
722

1916 kartka węgierskiej poczty polowej.

50 PLN50 PLN
723

1916 katka polowa wysłana z Oddziału Telefonicznego 3. Brygady Legionów z frontu na Wołyniu do Oświęcimia. Datownik poczty polowej K.u.K. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna brygady "K.U. K. KOMMANDO / 3. BRIGADE / -POLNISHE LEGIONEN-".

140 PLN140 PLN
725

1916 list wysłany 3. Szwadronu 2. Pułku Ułanów z frontu na Wołyniu do Wieliczki. Datownik węgierskiej poczty etapowej HADTAP-POSTAHIVATAL 163, pieczęć formacyjna "3ci SZWADRON / 2 Pułku Ułanów / LEGIONÓW POLSKICH".

140 PLN140 PLN
729

1916 list polecony nadany z poczty etapowej w Kielcach do Cieszyna, kasownik z wyróżnikiem b.

90 PLN81 PLN
730

1916 list polecony nadany z poczty etapowej w Dąbrowie do Cieszyna, kasownik z wyróżnikiem b.

120 PLN108 PLN
734

1916 list polecony nadany z poczty etapowej w Radomiu do Chełma, Koperta dowództwa Kolei Cesarskiej.

50 PLN45 PLN
741

1917 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.I za pośrednictwem urzędu etapowego w Radomiu, adresowany na pocztę polową 378, stempelek cenzury radomskiej.

40 PLN52 PLN
746

1917 kartka od jeńca wojennego porucznika Bogusława Wszeticzki 22.2.17 do Wiednia, stempel rosyjskiej cenzury - cenzor nr 200 i dodatkowo stempel cenzora nr 22 plus stempel cenzury w Wiedniu.

40 PLN40 PLN
758

1917 kartka pocztowa wysłana z Komendy Placu Legionów z Krakowa do Wadowic, znaczek austriacki unieważniony datownikiem austriackiej poczty polowej K.u.K. ETAPPENPOSTAMT 180, rzadki stempel formacyjny z orłem "* Komenda Placu Leg. Polsk. Stacyi Zbornej* w Krakowie".

160 PLN160 PLN
768

1917 list polecony nadany z poczty etapowej w Sandomierzu do Pragi, koperta z treścią i zdjęciem.

90 PLN90 PLN
790

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, czysta seria cięta z oboma odmianami znaczka za 35/1 kop., lekkie ślady podlepek, gwarancja, Mikstein, Schmutz i.

80 PLN80 PLN
793

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, dwa cięte znaczki w odmianie żółtej i pomarańczowej stemplowane na wycinkach, gwarancja Weźranowski.

40 PLN40 PLN
801

1918 I Korpus Polski gen. Dowbór - Mościckiego, rosyjska koperta z nadrukiem orzełka i znaku opłaty "35 kop." z klapą koperty w kształcie trapezu, wysłana 3.5.18 z Bobrujska do 4. kompanii 5. pułku piechoty do Mohylewa, datownik "POCZTA POLOWA / I POL. KORP. /- 3 5 18" w barwie czarnej, prawidłowa taryfa pocztowa w wysokości 35 kop. za list zwykły, rzadkie, katalog Fischer 3.200,-, fotoatest Drzewiecki.

1 700 PLN1 700 PLN
825

1918 front listu poleconego nadanego z poczty etapowej w Piotrkowie do Wiednia.

30 PLN30 PLN
826

1918 kartka polecona nadana z poczty etapowej w Janowie do Austrii.

90 PLN90 PLN
891

1915 Warszawa, znaczek w odmianie c, gwarancja i oznaczenie Walocha.

15 PLN29 PLN
893

1915 Warszawa "Orzeł", kasowany znaczek za 10 gr. w bardzo rzadkim kolorze brązowoczerwonym z zielonkawożółtym tłem, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN300 PLN
907

1915 Warszawa, znaczek w barwie czerwonej i jasnożółtej, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

15 PLN15 PLN
1025

1916 Warszawa, telegram ozdobiony litograficznymi wizerunkami syrenki i pomników warszawskich nadany miejscowo w Warszawie, dochód ze sprzedaży blankietu i zalepki przeznaczony "NA KAROLIN CEL DOBROCZYNNY", sygnatura "Lit.W.Główczewski Chmielna 18", cecha zezwolenia cenzury carskiej z marca 1905; zalepka kompletna, ale przerwana na dwie części; dekoracyjny niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
1030

1917 Przedbórz, I wydanie, seria czysta, znaczek za 2 gr. typu 3 w kolorze ceglastoczerwonym i znaczek za 4 gr. typu 1, oba gwarancja Jungjohann BPP, ponieważ każdy 8-znaczkowy sektor 32-znaczkowego arkusza był drukowany oddzielnie, mają one różne odcienie kolorów, w Polskich Znakach Pocztowych (str.1084) opisuje się skrajne barwy znaczka za 2 gr. jako karminową i ceglastoczerwoną, znaczek za 2 gr. typu 1 w kolorze karminowym, sygnowany, jest dodany do serii, wszystkie znaczki ze śladem podlepki.

500 PLN450 PLN
1031

1917 Przedbórz, I wydanie, seria kasowanaa, znaczek za 2 gr. - typ 7, znaczek za 4 gr. - typ 8, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja z opisem typu Schmutz.

300 PLN300 PLN
1034

1917 Przedbórz, znaczek w typie 1 z górnym marginesem w postaci międzypola, gwarancja i opis Jendroszek.

240 PLN210 PLN
1037

1917 Przedbórz - I wydanie, grzecznościowo kasowana i dużo rzadsza jako ząbkowana próba znaczka za 2 gr. w kolorze ceglastym typu 1, poza uszkodzonym górnym ząbkiem w dobrym stanie zachowania, gwarancja.

300 PLN250 PLN
1040

1917 Wilno, kartka z niemieckiej poczty polowej w Warszawie do Wilna, bardzo rzadki stempel pomocniczy poczty miejskiej w Wilnie informujący o zwolnieniu przesyłki z opłaty pocztowej "FREI", stempel formacyjny nadawcy "KOSZARY ODDZIAŁU WERBUNKOWEGO / w Warszawie", stempel cenzury wojskowej z Bydgoszczy.

4 000 PLN4 000 PLN
1041

1917 Przedbórz, znaczek pierwszego wydania typ 1, gwarancja i oznaczenie.

100 PLN105 PLN
1043

1917 Sosnowiec, widokówka wysłana 6.4 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, dość późne użycie ciemnofioletowego datownika opłatnego "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." / -9 APR. 1917, wymiana waluty z rublowej na markową nastąpiła 26 kwietnia; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN270 PLN
1055

1917 Warszawa, "7 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej II wydania - bardzo rzadki, stosowany zaledwie przez 5 dni! (26.4.-1.5.17) - na karcie pocztowej wysłanej 30.4.17 z Pabianic do Warszawy, ładny stan zachowania.

1 000 PLN900 PLN