The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
3696

1933 Port Gdańsk, recepis zwrotny przesyłki z Gdyni do Gdańska.

100 PLN235 PLN
3697

1934 Port Gdańsk, etykieta nadawcza 'posyłki mieszanej" nadanej jako przesyłka pobraniowa polecona do Stanisławowa, ciekawa i niespotykana całość, gwarancja Schmutz.

2 000 PLN1 600 PLN
3708

1936 Port Gdańsk, ekspresowy list polecony z Konsulatu Belgii w Warszawie do Gdańska, mieszana frankatura ze znaczkiem dla polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku, na odwrocie stempel odbiorczy urzędu pocztowego w Gdańsku.

100 PLN85 PLN
3711

1937 Port Gdańsk, seria "widokowa" z przedrukiem, frankatura dwukolorowa, list zleceniowy wysłany 28.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Ostrowa Wielkopolskiego; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "i"; czarny stempelek polecenia; koperta z sygnaturą (I.-936); na odwrocie datownik odbiorczy; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

400 PLN350 PLN
3712

1937 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (II), seria czysta (Mi.50 euro), bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

100 PLN100 PLN
3736

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 12.IV, a więc na kilka dni przed ich oficjalnym wprowadzeniem do obiegu (!) w urzędzie Cieszyn 2.

120 PLN170 PLN
3737

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

50 PLN55 PLN
3738

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I), znaczki naklejone na karty wydania definitywnego, skasowane w Bielsku; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN105 PLN
3739

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 2 kor. podlepka, seria z nadrukami typ II.

70 PLN85 PLN
3749

1920 Śląsk Cieszyński, list z Bielska do Berlina.

300 PLN300 PLN
3755

1920 Śląsk Cieszyński, list polecony z Cieszyna na Morawy.

120 PLN160 PLN
3758

1920 Kwidzyn, parka z pustopolami na lewym marginesie.

120 PLN100 PLN
3763

1920 Kwidzyn, parka znaczków wydania mediolańskiego.

150 PLN100 PLN
3771

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 1,50 Mk. w najrzadszym kolorze brązowym (Fi.550.-), gwarancja i opis.

500 PLN450 PLN
3780

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Polisch Rasselwitz (Racławiczki), stempel typ B.

25 PLN25 PLN
3806

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem z Königlich Neudorf (Nowa Wieś Królewska), stempel typ Hp, Gruber 40 EUR.

40 PLN40 PLN
3839

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek dopłaty za 2 hal. w kolorze ciemnoniebieskim na rzadszym białym kredowanym grubym papierze - wzór "Cyfry" projektu Prof.W.Zarzyckiego, zachowany w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

240 PLN200 PLN
3840

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 10 hal. w kolorze czarnym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, na papierze białym kredowanym grubym, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

160 PLN130 PLN
3846

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek dopłaty za 4 hal. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Cyfry" projektu prof. W.Zarzyckiego, gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

150 PLN135 PLN
3855

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 200 hal. w kolorze szarofioletowym - wzór "Rolnik" odmiana II z kreskowanym tłem pod napisami, projektu Prof.J.Czajkowskiego, na papierze białym gładkim średnim, zachowany w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

300 PLN270 PLN
3858

1920 niemieckie wydanie dywersyjne z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku - nadruki propagandowe na sfałszowanych polskich znaczkach.

220 PLN220 PLN
3895

1922 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe dla Górnego Śląska, 4 mk + 20 mk - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 5.10 z Katowic do Berlina, opłacony według taryfy obowiązującej przez 1,5 miesiąca; na odwrocie kasownik tranzytowy Wrocławia (Breslau B.P.A.5.) z 7.10 i odbiorczy berliński z 8.10, dodatkowo fioletowy stempelek "P.Ue z 7.10"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

500 PLN450 PLN
3900

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce - seria pierwszego wydania rządu na emigracji w czworoblokach, doskonały stan zachowania.

200 PLN200 PLN
3910

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
3916

1944 seria drugiego wydania na liście poleconym z Poczty Polowej nr 127, stempel brytyjskiej cenzury wojskowej.

250 PLN180 PLN
3924

1945 seria z okazji zdobycia Monte Cassino stemplowana na liście poleconym nadanym z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej do Londynu, na froncie stempel odbiorczy.

300 PLN340 PLN
3938

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.

300 PLN300 PLN
3946

1940 znaczki radzieckie wydane z okazji okupacji terenów połowy Polski przez ZSRR, seria kasowana; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
3957

1940 kartka polecona z Stanisławowa nadany 26.8.40 do Biecza, polska przedwojenna erka, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

200 PLN200 PLN
3958

1940 kartka z Rohatynia koło Stanisławowa do Czech, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

350 PLN350 PLN
3963

1940 lotniczy list polecony z Kanady do Wilna, zalepka kanadyjskiej cenzury i ciekawa dokumentacja drogi przesyłki, gwarancja.

200 PLN200 PLN
3964

1940 list polecony z Lwowa do Chrzanowa, polska przedwojenna erka, stemple i zalepka cenzorska Wermachtu.

300 PLN300 PLN
3986

1941 nie dopuszczona do obiegu całostka ukraińska z nadrukiem "Kołomyja" użyta jako kartka opłacona znaczkiem GG z Kołomyi nadanej 28.8.41 do Kostopola, bardzo rzadkie.

1 000 PLN1 000 PLN
3999

1942 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Gotenhafen - Hela (Gdynia - Hel) ZUG 1327 do Krakowa.

200 PLN200 PLN
4001

1942 list polecony z Gotenhafen (Gdynia) do Wiednia.

60 PLN60 PLN
4036

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

175 PLN175 PLN
4056

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - Dojdziemy, kompletny arkusz sześciu znaczków w położeniu tete-beche, pełna oryginalna guma, gwarancja Berek, Mikulski.

4 800 PLN4 320 PLN
4070

1942 EWAKUACJA ARMII POLSKIEJ Z ZSRR DO IRANU, przepustka uprawniająca do przebywania w mieście Ghazian wystawiona 7.IX.1942 na druku Komendy Obozu Ewakuacyjnego No.1 (Pahlewi) zaadoptowanego na potrzeby podobozu nr.5 (Rejon V) podpisana przez komendanta Obozu Ewakuacyjnego ppłk. inż.Stanisława Lechnera, dwuwierszowa pieczęć nagłówkowa "Komenda Placu O.E.No.1 / Garrison Office E.C.No.1"; unikalny dokument z końcowego okresu ewakuacji z ZSRR (ostatni statek do Pahlewi odpłynął z Krasnowodska 30.08.1942) w bardzo dobrym stanie zachowania.

Wojsko i osoby cywilne ewakuowane z ZSRR drogą morską przybywały do Pahlevi, tam nieopodal portu w bezpośrednim sąsiedztwie plaży w Gazian stworzono 5 podobozów, gdzie przed dalszą ewakuacją do Iranu i Iraku można było rozlokować i zaopiekować się ludźmi, tu również wstępnie oddzielano wojskowych, cywilów i dzieci; w obozie nr.5 (Rejon V) przebywali żołnierze.

600 PLN600 PLN
4075

1942 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.

100 PLN100 PLN
4089

1943 Tajna Poczta Polska, znaczki drugiego wydania, znaczek z gen. Sosnkowski gumowany, pozostałe znaczki bez gumy.

400 PLN400 PLN