The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16698

1900 dwujęzyczna, w tym w języku polskim, całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp24
60 PLN
16699

1901 kartka urzędowa ze Łańcuta do Grodziska, specjalna karta formularz do korespondencji urzędowej z napisem "Karta listowa bezpłatna", stempelek "EX OFFO. / Sprawa urzędowa".

Fi.Fp
100 PLN
16700

1904 całostka trójjęzyczna.

Fi.Cp22
10 PLN
SOLD
16701

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem na doklejonym znaczku.

Fi.Cp1 + 1 z. 2½
70 PLN
16702

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
160 PLN
16703

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
500 PLN
16704

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
60 PLN
16705

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp2I
50 PLN
16706

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2I
40 PLN
16707

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

Fi.Cp2I
30 PLN
16708

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 19 lecz ze spacją na lewo od prawej cyfry 1, w tej konfiguracji nie opisane.

Fi.Cp2I
80 PLN
16709

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp2I
30 PLN
16710

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ I.

Fi.Cp2I
35 PLN
16711

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1, dwie plamki i stempel własnościowy na odwrocie.

Fi.Cp2II
30 PLN
16712

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

Fi.Cp2II
200 PLN
16713

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
30 PLN
16714

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp2II
50 PLN
16715

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp2II
90 PLN
16716

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 19 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, ciekawy odbity fragment spacji przed prawą cyfrą 1.

Fi.Cp2II
80 PLN
16717

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukiem typ 12, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp3I
80 PLN
16718

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 22 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp3IIB
150 PLN
16719

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.Cp4
100 PLN
16720

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym, gwarancja Jendroszek.

Fi.Cp4a
150 PLN
SOLD
16721

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp4x, y
1 600 PLN
16722

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp5
800 PLN
16723

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

Fi.Cp5y
120 PLN
16724

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie brązowawoszary.

Fi.Cp5y
100 PLN
16725

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie brązowawoszarym.

Fi.Cp5y
100 PLN
16726

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy.

Fi.Ca3
150 PLN
16727

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
16728

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
SOLD
16729

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
16730

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu.

Fi.Cp8I
480 PLN
16731

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 8, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8I
500 PLN
16732

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4 z koniczynką zamiast rombu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8I
500 PLN
16733

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 57 z opuszczoną cyfrą 1 w nominale.

Fi.Cp8II
500 PLN
16734

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8II
500 PLN
16735

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

Fi.Cp10II
4 000 PLN
16736

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - listek koniczyny zamiast rombu.

Fi.Cp12II
60 PLN
16737

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

Fi.Cp14IIx
80 PLN