The auctions ends in:

Page:
PoW Woldenberg camp
Poz# Features Catalog Description Actual price
38679
Fi.IIIau

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 9s i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

2 500 PLN

38680
Fi.IIIau

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk) na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 500 PLN

38681
Fi.IIIax2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie skrajne odmiany: ciemnobrązowa - według Machowskiego III.A.b., i brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

480 PLN

38682
Fi.IIIax2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2(nakład 2040 sztuk) na fotografii z nadrukiem na froncie "POCZTÓWKA FWiS", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

3 000 PLN

38683
Fi.IIIax2

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk) na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 500 PLN

38684
Fi.IIIay2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, absolutnie unikalna odmiana w kolorze jasnożółtobrązowym (kilka sztuk ze 100 przeważnie ciemnobrązowych) na papierze białym gładkim średnim, użyta na karcie z obiegu pocztowego, zachowały się nieliczne egzemplarze bo papier papierosowy był bardzo delikatny i łatwo ulegał uszkodzeniom; we wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych nie było nawet podstawowego (ciemnobrązowego) znaczka na tym papierze, ani przesyłki opłaconej takim znaczkiem, znaczek został jednak skatalogowany jako 0.3.5.1., a papier oznaczono jako biały papierosowy, gwarancja i opis "IIIay2 (100) jasnożółtobrązowy" Schmutz.

12 000 PLN

38685
Fi.IIIaz3

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

180 PLN

38686
Fi.IIIaz3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

260 PLN

38687
Fi.IIIaz3

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 300 sztuk) na kartce świątecznej z ręcznie wykonana ilustracją świąteczną na odwrocie kartki, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 000 PLN

38688
Fi.IIcx2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN

38689
Fi.IVax2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

750 PLN

38690
Fi.Iau

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

350 PLN

38691
Fi.Iau

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze u na obiegowej kartce pocztowej nadanej 5.4.42, ładny stan zachowania, nakład znaczka tylko 300 sztuk - na całości pocztowej rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 200 PLN

38692
Fi.Iaz3

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ultramarynowym na papierze z3 (nakład 2000 sztuk) na obiegowej kartce z ręcznie wykonana ilustracja "dwa ptaki za drutami" na odwrocie kartki, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

2 500 PLN

38693
Fi.Idx2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 na obiegowej kartce pocztowej nadanej 4.4.42, ładny stan zachowania, nakład znaczka tylko 90 sztuk - na całości pocztowej bardzo rzadkie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

3 500 PLN

38694

1941 list z poczty polowej w Monachium do oflagu IIC w Woldenbergu (Dobiegniew). Rzadka korespondencja do obozu.

150 PLN

38695

1941 (?) 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, karta ozdobiona suchym tłoczeniem przedstawiającym odznakę pułkowa w wieńcu, sporządzoną być może z okazji 20 rocznicy powstania jednostki; bardzo dobry stan zachowania - po prawej stronie pokazano oferowaną kartę w odmiennych od naturalnych ustawieniach graficznych, aby uwypuklić, słabiej widoczne na "oryginalnym" skanie, szczegóły tłoczenia.

1 200 PLN

38696
Fi.(bl.1)

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niebieski kasowany znaczek za 10 f. z rzadkiego pierwszego bloku obozowego, gwarancja Korszeń.

120 PLN

38697
Fi.(bl.1)

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niebieski znaczek za 5 f. z rzadkiego pierwszego bloku obozowego, piękny stan z błyszczącym abklatschem rysunku na odwrocie, gwarancja Korszeń.

400 PLN

38698
Fi.(bl.2) FALSE

1942 Wystawa Filatelistyczna, niebezpieczne fałszerstwo znaczka z bloku Madonna.

150 PLN

38699
Fi.1, 6 P

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy, co bardzo rzadkie na tekturce z opakowań papierosów.

1 200 PLN

38700
Fi.1-6

1942 Wdowa i Pocztylion drugiego wydania, komplet 39 Wdów i 4 Pocztylionów stemplowanych na wycinkach, kilkanaście takich kompletów sporządzono tuz po wydaniu znaczków w obozie, które zawierały wszystkie w tym czasie rozróżniane odmiany, w tym wszystkie cztery obecnie katalogowane odmiany Pocztyliona i następujące odmiany Wdowy: 4ax1, 1ax2, 1bx2 (w dwóch mocno się różniących odmianach koloru), 1cx2, 2ax2, 2bx2, 2cx2, 3ax2, 3cx2, 3dx2, 4ax2, 5bx2, 1ax3, 3ex3, 4ax3, 5bx5, 1ay1, 3ay1, 4ay1, 1dy2, 2dy2, 3ay2, 4by3, 1by4, 3az1, 1az2, 3cz3, 1au, 1cu, 1du, 2bu, 2cu, 3au, 3eu i 3fu (bez aktualnie katalogowanych odmian 1dx2, 3ex2, 4bx2, 3ax3 i 3ax4), niezwykle rzadki i dekoracyjny zestaw w pięknym stanie zachowania trudny do skompletowania z pojedynczych znaczków i wycinków, wartość katalogowa Fischer ponad 16.000,- zł, wiele odmian o bardzo małych nakładach, wszystkie wycinki z oznaczeniem odmiany i nakładu z parafką Schmutz.

15 000 PLN

38701
Fi.1ax2

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim cienkim z błędem "przerwana ramka i napis", gwarancja i opis Krawczyk.

180 PLN

38702
Fi.1ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN

38703
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

180 PLN

38704
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN

38705
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze bibułkowym y1 o nakładzie 1264 sztuki, mini fotoatest Korszeń (znaczek bez pieczątek na odwrocie).

120 PLN

38706
Fi.1bx2

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, dwa znaczki w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim cienkim - skrajnie ciemny ze zbioru członka komisji pocztowej ppor.St.Megiela ma jego dodatkową adnotacją o nietypowym druku, gwarancja i opis Schmutz.

420 PLN

38707
Fi.1bx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 o nakładzie 1137 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN

38708
Fi.1cu

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u o nakładzie 203 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

750 PLN

38709
Fi.1dx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

150 PLN

38710
Fi.1dx2

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

300 PLN

38711
Fi.2ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1145 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN

38712
Fi.2bu

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

450 PLN

38713
Fi.2cx2

1942 Wdowa drugiego wydania na w kolorze szaro oliwkowym na papierze z2 (nakład 1173 sztuki) na obiegowej kartce unieważniona stemplem okolicznościowym Święta WF i sportu, gwarancja i oznaczenie Korszeń pod znaczkiem (treść wypisana ołówkiem inaczej niż adres).

1 800 PLN

38714
Fi.3IIex2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze x2 o nakładzie 175 sztuk, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

650 PLN

38715
Fi.3ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

250 PLN

38716
Fi.3ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, gwarancja i oznaczenie odmiany znaczka Schmutz.

480 PLN

38717
Fi.3ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

600 PLN

38718
Fi.3ay2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN