The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38679

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 9s i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
2 500 PLN
38680

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk) na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIau
1 500 PLN
38681

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie skrajne odmiany: ciemnobrązowa - według Machowskiego III.A.b., i brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
480 PLN
38682

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2(nakład 2040 sztuk) na fotografii z nadrukiem na froncie "POCZTÓWKA FWiS", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax2
3 000 PLN
38683

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk) na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax2
1 500 PLN
38684

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, absolutnie unikalna odmiana w kolorze jasnożółtobrązowym (kilka sztuk ze 100 przeważnie ciemnobrązowych) na papierze białym gładkim średnim, użyta na karcie z obiegu pocztowego, zachowały się nieliczne egzemplarze bo papier papierosowy był bardzo delikatny i łatwo ulegał uszkodzeniom; we wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych nie było nawet podstawowego (ciemnobrązowego) znaczka na tym papierze, ani przesyłki opłaconej takim znaczkiem, znaczek został jednak skatalogowany jako 0.3.5.1., a papier oznaczono jako biały papierosowy, gwarancja i opis "IIIay2 (100) jasnożółtobrązowy" Schmutz.

Fi.IIIay2
12 000 PLN
38685

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIaz3
180 PLN
38686

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
260 PLN
38687

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 300 sztuk) na kartce świątecznej z ręcznie wykonana ilustracją świąteczną na odwrocie kartki, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIaz3
2 000 PLN
38688

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcx2
1 200 PLN
38689

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax2
750 PLN
38690

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
38691

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze u na obiegowej kartce pocztowej nadanej 5.4.42, ładny stan zachowania, nakład znaczka tylko 300 sztuk - na całości pocztowej rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iau
960 PLN
SOLD
38692

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ultramarynowym na papierze z3 (nakład 2000 sztuk) na obiegowej kartce z ręcznie wykonana ilustracja "dwa ptaki za drutami" na odwrocie kartki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.Iaz3
2 500 PLN
38693

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 na obiegowej kartce pocztowej nadanej 4.4.42, ładny stan zachowania, nakład znaczka tylko 90 sztuk - na całości pocztowej bardzo rzadkie, gwarancja i oznaczenie.

Fi.Idx2
2 800 PLN
SOLD
38694

1941 list z poczty polowej w Monachium do oflagu IIC w Woldenbergu (Dobiegniew). Rzadka korespondencja do obozu.


150 PLN
38695

1941 (?) 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, karta ozdobiona suchym tłoczeniem przedstawiającym odznakę pułkowa w wieńcu, sporządzoną być może z okazji 20 rocznicy powstania jednostki; bardzo dobry stan zachowania - po prawej stronie pokazano oferowaną kartę w odmiennych od naturalnych ustawieniach graficznych, aby uwypuklić, słabiej widoczne na "oryginalnym" skanie, szczegóły tłoczenia.


1 200 PLN
38696

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niebieski kasowany znaczek za 10 f. z rzadkiego pierwszego bloku obozowego, gwarancja.

Fi.(bl.1)
120 PLN
38697

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niebieski znaczek za 5 f. z rzadkiego pierwszego bloku obozowego, piękny stan z błyszczącym abklatschem rysunku na odwrocie, gwarancja.

Fi.(bl.1)
400 PLN
38698

1942 Wystawa Filatelistyczna, niebezpieczne fałszerstwo znaczka z bloku Madonna.

Fi.(bl.2) FALSE
150 PLN
38699

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy, co bardzo rzadkie na tekturce z opakowań papierosów.

Fi.1, 6 P
1 200 PLN
38700

1942 Wdowa i Pocztylion drugiego wydania, komplet 39 Wdów i 4 Pocztylionów stemplowanych na wycinkach, kilkanaście takich kompletów sporządzono tuz po wydaniu znaczków w obozie, które zawierały wszystkie w tym czasie rozróżniane odmiany, w tym wszystkie cztery obecnie katalogowane odmiany Pocztyliona i następujące odmiany Wdowy: 4ax1, 1ax2, 1bx2 (w dwóch mocno się różniących odmianach koloru), 1cx2, 2ax2, 2bx2, 2cx2, 3ax2, 3cx2, 3dx2, 4ax2, 5bx2, 1ax3, 3ex3, 4ax3, 5bx5, 1ay1, 3ay1, 4ay1, 1dy2, 2dy2, 3ay2, 4by3, 1by4, 3az1, 1az2, 3cz3, 1au, 1cu, 1du, 2bu, 2cu, 3au, 3eu i 3fu (bez aktualnie katalogowanych odmian 1dx2, 3ex2, 4bx2, 3ax3 i 3ax4), niezwykle rzadki i dekoracyjny zestaw w pięknym stanie zachowania trudny do skompletowania z pojedynczych znaczków i wycinków, wartość katalogowa Fischer ponad 16.000,- zł, wiele odmian o bardzo małych nakładach, wszystkie wycinki z oznaczeniem odmiany i nakładu z parafką Schmutz.

Fi.1-6
15 000 PLN
38701

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim cienkim z błędem "przerwana ramka i napis", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1ax2
180 PLN
38702

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ax2
140 PLN
38703

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
38704

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
38705

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze bibułkowym y1 o nakładzie 1264 sztuki, mini fotoatest (znaczek bez pieczątek na odwrocie).

Fi.1ay1
120 PLN
38706

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, dwa znaczki w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim cienkim - skrajnie ciemny ze zbioru członka komisji pocztowej ppor.St.Megiela ma jego dodatkową adnotacją o nietypowym druku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1bx2
420 PLN
38707

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 o nakładzie 1137 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1bx2
140 PLN
38708

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u o nakładzie 203 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1cu
750 PLN
38709

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
38710

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
300 PLN
38711

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1145 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2ax2
120 PLN
38712

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
450 PLN
38713

1942 Wdowa drugiego wydania na w kolorze szaro oliwkowym na papierze z2 (nakład 1173 sztuki) na obiegowej kartce unieważniona stemplem okolicznościowym Święta WF i sportu, gwarancja i oznaczenie pod znaczkiem (treść wypisana ołówkiem inaczej niż adres).

Fi.2cx2
1 800 PLN
38714

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze x2 o nakładzie 175 sztuk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3IIex2
650 PLN
38715

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
250 PLN
38716

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, gwarancja i oznaczenie odmiany znaczka Schmutz.

Fi.3ax2
480 PLN
38717

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay1
600 PLN
38718

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ay2
600 PLN