The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 93. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9442

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Sobota 7 stycznia 1905r." (26.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Biały Jar (Gub.Jenisejska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЬБОЕКАРНЯ No1), datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowomikołajewsk, datownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
9443

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-).

Fi.1-2
360 PLN
9444

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
600 PLN
9445

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze różowym, mimo minimalnego śladu po podlepce w pięknym stanie, co rzadkie z gwarancja MKSTN - Mikstein.

Fi.1a
50 PLN
9447

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ i STEMPEL KAMUFLAŻOWY z WARSZAWY, bardzo dobrej jakości odbitka dekoracyjnej pieczęci jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom, na widokówce przesłanej do Rewla (Tallina); znaczek skasowany rosyjskim stemplem kamuflażowym z Warszawy - typ 512.12 według Lewina - stosowanym w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, kasownik odbiorczy 13.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; walor w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja.


1 200 PLN
9448

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy podjętej w Galicji Rosjanie zajęli 3.IX.1914 Lwów, strona austriacka odbiła miasto 20.VI.1915, dwie przesyłki: z początku i końca tego okresu:

widokówka przedstawiająca Muzeum Przemysłowe we Lwowie datowana 7.9.1914, wysłana do Kijowa, doskonale odciśnięta pieczęć formacyjna "34 ОПОЛЧЕНСКАЯ РАБОЧАЯ РОТА" (34 OCHOTNICZA KOMPANIA ROBOCZA), dwa kijowskie stemple odbiorcze z 9.10; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

1915 widokówka przedstawiająca ogólny widok Lwowa wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej (numer nieczytelny) do Charkowa, datownik "ZAPASOWA POLOW. POCZT. KANT." (ЗАПАСНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ.), pieczęć formacyjna "Командирѣ 9-й ПОТЫ 273-го пѣх. Богодуховскаго полка" (Dowódca 9 kompanii 273 Bogoduchowskiego Pułku Piechoty); kasownik odbiorczy z 15.1; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


1 000 PLN
9449

1914 kartka z niemieckiej poczty polowej z Ostrowa do Wiednia.


35 PLN
9450

1914 kartka z niemieckiej poczty polowej nr 74 do Wiednia.


35 PLN
9451

1914 karta pocztowa wysłana z Wiednia 17.IX.14 do Jarosławia, zwrócona ze stemplem "Ohne genaue Angabe / der Feldpostnummer / unbestellbar retour" - bez dokładnych danych o numerze poczty polowej niedoręczalna zwrot.


80 PLN
9452

1914 karta pocztowa wysłana z Wiednia 30.XI.14 do Przemyśla, z powodu drugiego oblężenia zwrócona ze stemplem "Derzeit nicht zustellbar / zurück" - obecnie doręczenie niemożliwe z powrotem (zwrot).


80 PLN
9453

1915 nalepka dobroczynna wydania Naczelnego Komitetu Narodowego w czworobloku.

Fi.5
400 PLN
9454

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniający równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118" w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


400 PLN
9455

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


100 PLN
9456

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


150 PLN
9457

1915 Legion Ukraiński - ilustrowany formularz od żołnierza ukraińskiego przebywającego w szpitalu do Ukraińskiej Rady Kultury przesłany miejscowo we Wiedniu; czytelna odbitka czterowierszowego stempla formacyjnego: "K. k. ukrainisches Regiment No.1 Bataillion... Kompanie... / Ц к. 1.полк Українських сїчових стрiльцiв Курінь... Сотня..."; treść pisana po ukraińsku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
9458

1915 kartka od żołnierza 12. Kompanii Marszowej do Wiednia, stempel austriackiej cenzury.


30 PLN
9459

1915 kartka z austriackiej poczty polowej nr 73 do Wiednia, stempel "Zur Beförderung geeignet! / I.R. 87. 2. Feldkompagnie".


35 PLN
9460

1915 kartka wysłana z niemieckiej poczty polowej, widokówka "Zagroda w Łowickiem".


15 PLN
9461

1915 kartka z Hauptfeldpostamt nr 301 do Wiednia, stempel formacyjny "M. G. A. Ers. Baon, Nr. 87", stempelek zezwalający doręczenie "Zur Beförderung geeignet".


40 PLN
9462

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
9463

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonkawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny IX 54 typ IV.


120 PLN
9464

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 5, kontrolny IX 54 typ II.


150 PLN
9465

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny IX 54 typ IV.


120 PLN
9466

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze żółtawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny IX 54 typ I.


150 PLN
9467

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 3, kontrolny IX 54 typ IV.


150 PLN
9468

1915 naśladownictwo cynkotypia serii nalepek legionowych.


40 PLN
9469

1915 kartka z poczty etapowej z Olkusz do Wiednia, stempel formacyjny "KUK. STAB. PFERDEPOT 1. WOLBROM".


70 PLN
9470

1915 list (jego treść) z poczty etapowej w Przemyślu ze stemplami formacyjnymi tej poczty.


45 PLN
9471

1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.


45 PLN
9472

1915 kartka wysłana z poczty polowej we Lwowie do Wiednia, stempel formacyjny "K.u.K. PERSONALSAMMELSTATION" i stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.


50 PLN
9473

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN
9474

1915 kartka z austriackie poczty polowej w Tarnowie na Węgry, stempel okręgowy urzędu w Tarnowie użyty jako stempel kamuflażowy, stempel formacyjny i stempel cenzury wojskowej, widokówka z Krakowa.


80 PLN
9475

1915 kartka z Sandomierza, stempel okręgowy Sandomierza użyty jako stempel kamuflażowy, stempel poczty polowej 56, widokówka z Sandomierza.


100 PLN
9476

1915 list z austriackiej poczty polowej nr 118 z Krakowa do I Brygady Piłsudskiego, stempel cenzury wojskowej na dworcu kolejowym w Krakowie.


50 PLN
9477

1915 listownik austriackiej poczty polowej wysłany z poczty etapowej nr 118 na Morawy, stempel formacyjny "Polnische Legion / Verpflegs - Staffel Nº3.


100 PLN
9478

1915 kartka wysłana 28.8.15 z 2. batalionu 5. pułku I. Brygady Legionów podczas marszu na Wołyń do Nowego Sącza, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny z orłem "I. BRYG. PIŁSUDSKIEGO / LEG. POL. / Komenda 2 Baonu / II. p.p.".


120 PLN
9479

1915 kartka wysłana 25.6.15 z 4. pułku Legionów w przeddzień wymarszu w pole z Piotrkowa do kompanii sztabowej 2. pułku Legionów, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKOW, stempel formacyjny z orłem "2 Batalion 4 pułku * Legionów Polskich *", stempel cenzury ZENSURIERT.


100 PLN
9480

1915 kartka wysłana 2.9.15 z 1. batalionu 5. pułku I Brygady Legionów podczas marszu na Wołyń do Smolic poczta Zator, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny z orłem "KOMPANIA 2 BAON I. PUŁK 2.", stempel cenzury Cenzurowano, na rewersie ślady cenzury.


100 PLN
9481

1915 karta z oblężonego Przemyśla Ballonpost Przemyśl / 1915 z bardzo niskim numerem 0089, stemplem formacyjnym oddziału balonowego nr 1 i stemplem kamuflażowym nr I, bardzo dobry stan zachowania.


3 000 PLN
9482

1915 służbowy list polecony wysłany z Piotrkowa 14.8.15 do administracji wojskowej klasztoru Jasna Góra za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr 146 stacjonującej w Częstochowie (datownik odbiorczy 16.8.15 na odwrocie), z kolekcji H. Rainera.


1 800 PLN