Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
9252

1907 polecona kartka urzędowa z Niska do Tarnobrzegu, stempel "Sprawa ściśle urzędowa / wolna od opłaty pocztowej".

50 PLN
9253

Mi.39-44

1914 list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 14/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych, dobry stan zachowania.

300 PLN
9254

Mi.140, 141, 142

1914 I okupacja austro-węgierska Ziem Polskich zaboru rosyjskiego, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 10/9 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; na odwrocie sygnatura własnościowa.

300 PLN
9255

1914 kartka z Koniecznej (stemplem okręgowym nr 343) na Morawy ostemplowana kamuflażowo stemplem okręgowym dla utrudnienia miejsca nadania listu i skojarzenia z potencjalnie interesującymi informacjami z treści tej kartki. Rzadkie kasowanie, opisywane przez J. Adamczyka i J. Bartke.

250 PLN
9256

1914 kartka z Nowego Sącza do Czech, stempel okręgowy Nowego Sącza użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Nowego Sącza.

80 PLN
9257

1914 widokówka wysłana z Krakowa na Morawy ambulansem pocztowym "Fahrende Feldpostsammelstelle / KRAKAU - WIEN B / im Zuge 100".

90 PLN
9258
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

2 800 PLN
9259
Fi.21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
9260
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

400 PLN
9261
Fi.22-48

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

800 PLN
9262
Fi.22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

380 PLN
9263
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
9264
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

20 PLN
9265
Fi.Cp2

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

50 PLN
9266
Fi.Cp2

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

40 PLN
9267
Fi.Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 200 PLN
9268
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 200 PLN
9269
Fi.OA1-21

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie.

1 950 PLN
9270
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I.

750 PLN
9271

Fi.OA21No

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

350 PLN
9272

Fi.OA22-48

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

950 PLN
9273
Fi.OA22-48

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

300 PLN
9274
Fi.OA22-48

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

700 PLN
9275
Fi.OA22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria stemplowana.

680 PLN
9276
Fi.OA22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria stemplowana.

290 PLN
9277
Fi.OA22-48nz

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

400 PLN
9278
Fi.OA22-48nz

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria w ciętych parkach z podlepkami.

800 PLN
9279
Fi.OA30b

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

50 PLN
9280
Fi.OA30b

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

25 PLN
9281

Fi.OA37DD

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

120 PLN
9282
Fi.OA40P

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

90 PLN
9283
Fi.OA40P

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

100 PLN
9284

Fi.OA46

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, czworoblok znaczka za 4 korony.

100 PLN
9285
Fi.OA47

1915 stemplowany luzak.

130 PLN
9286
Fi.OA47

1915 parka znaczków za 5 kr.

550 PLN
9287
Fi.OA47

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, znaczek za 5 koron, gwarancja Schmutz.

350 PLN
9288
Fi.OA47nz

1915 znaczek cięty.

300 PLN
9289

Fi.OA48

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, czworoblok znaczka za 10 koron.

380 PLN
9290
Fi.ON1-5

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

95 PLN
9291
Fi.ON5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

60 PLN