Page:
WW1 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
9522

1916 kartka z austriackiej poczty polowej Lokomotivfeldbahn - pociąg wojskowy na Morawy, stemple formacyjne jednostki i stempel austriackiej cenzury wojskowej w Nowym Sączu.

100 PLN
9523

1916 kartka ze szpitala wojskowego w Bielsku do Lwowa, stempel szpitala i cenzury wojskowej, widokówka z Bielska.

80 PLN
9524

1916 opaska niemieckiej poczty wojskowej z Warszawy.

100 PLN
9525

1916 kartka od polskiego jeńca wojennego z Rosji na formularzu do korespondencji jenieckiej.

60 PLN
9526

1916 kartka z austriackiej poczty polowej do Mikołajowa, stempel formacyjny "Gruppe - Major - Hommel", stempel cenzury austriackiej.

60 PLN
9527

1916 karta polowa wysłana do dyrektora generalnego Feldpost Josefa von Poscha ambulansem pocztowym na trasie Piotrków - Trzebinia nr 37.

200 PLN
9528

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej stacjonującej na dworcu kolejowym w Lidzie - stempel formacyjny.

63 PLN
SOLD
9529

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej stacjonującej w Warszawie, niemiecki stempel formacyjny, widokówka z Warszawy.

70 PLN
9530

1916 Legiony Polskie - widokówka o tematyce legionowej (S.XXIII. WARSZAWA - ŁAZIENKI SALON W BIAŁYM DOMKU) wysłana 16.VIII za pośrednictwem najkrócej funkcjonującej poczty polowej 355 do Myślenic, okrągła dwuobrączkowa pieczęć formacyjna z godłem "KOMENDA III. BAONU 2. PUŁKU LEG. POL." (Berek P115); słabszy stan zachowania.

120 PLN
9531
Fi.2a

1917 "Błękitna Armia" gen. Józefa Hallera we Francji, czysty sekretnik z orłem i napisami "WOJSKO POLSKIE/ Komitet Narodowy Polski", słabszy stan zachowania (na froncie widoczny zaciek kleju pod spodem podlepka); wśród formularzy przygotowywanych dla potrzeb poczty polowej sekretniki są spotykane najrzadziej (Fi. -,-).

120 PLN
9532

Mi.69IIAc 

1917 list polecony wysłany 23.X z Mińska do miejscowości Pau we Francji, na odwrocie datowniki rosyjskiej zapasowej poczty polowej w Mińsku, a także zalepka cenzury tejże i stempelek cenzora; przesyłka wysłana na kilka dni przed wybuchem rewolucji bolszewickiej w Rosji, adresowana do Antoniego Madeyskiego wybitnego polskiego rzeźbiarza i medaliera, opiekuna polskich artystów we Włoszech (m.in.Aleksandra Gierymskiego), wielkiego patrioty działającego na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, udzielał pomocy polskim działaczom politycznym we Włoszech i Francji; niezwykle ciekawa całość w dość dobrym stanie zachowania; z kolekcji G.Hahne.

200 PLN
9533

1917 list wysłany 10.5 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.4 do Bydgoszczy.

20 PLN
9534

1917 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, wysłany 24.10 z obozu w miejscowości Barnauł do wsi Chronów w okolicy Wiśnicza; podpisy po rosyjsku i polsku; cenzura austriacka i rosyjska; minimalnie słabszy stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

100 PLN
9535

1917 Legiony Polskie - formularz wysłany 26.IV do Rzeszowa za pośrednictwem poczty polowej 378, czytelna odbitka rzadziej spotykanego datownika z wyróżnikiem "a" (Berek D5), stempel formacyjny z godłem "PUŁK IV TY LEGIONÓW POLSKICH" (Berek P159).

120 PLN
9536

1917 widokówka wysłana 22.IX z Chyrowa adresowana do "K.u.K. Staffel 551" na pocztę polową 258, nagłówkowa pieczęć formacyjna K.u.k. Bahnhofkommando in Chyrow".

80 PLN
9537

1917 widokówka przesłana 28.IV za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 180 do Przemyśla, karta ofrankowana "znaczkiem" wojennym; stempelek formacyjny "K.K. ERSATZBATALLION L.IR 34."; na odwrocie przebarwienia.

100 PLN
9538

1917 Reisen (Rydzyna) - obóz jeniecki dla oficerów armii rosyjskiej (między innymi Polaków), koperta formularz z obozu wysłana 9.9 do Czerwonego Krzyża w Kopenhadze; stempelki i zalepki cenzorskie; dekoracyjna całość w bardzo dobry stanie zachowania.

200 PLN
9539

1917 formularz wysłany 31.1 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej do Berlina; stempel formacyjny "Kgl.Preuss. 5.Ersatz-Division".

30 PLN
9540

1917 Polski Korpus Posiłkowy - legitymacja Domu Uzdrowieńców Polskiego Korpusu Posiłkowego w Kamieńsku, z pieczęcią formacyjną Komendy Domu (Berek P269) i faksymile podpisu komendanta, niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN
9541

1917 Beniaminów - najmniejszy z obozów internowania (około 100 internowanych) oficerów Legionów Polskich, którzy w czasie tzw. "kryzysu przysięgowego" za przykładem Józefa Piłsudskiego odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier w wyniku czego Komendant został uwięziony w Magdeburgu, żołnierze z Galicji zostali wcieleni do armii austriackiej, a "Królewiaków" internowano w trzech obozach: Beniaminowie, Szczypiornie i Łomży; formularz austriackiej poczty polowej, wysłany 8.IX z Radomia, cenzury austriacka i obozowa, karta złożona "na czworo", lekko wyprasowana; walor niezwykle rzadko pojawiający się na rynku filatelistycznym; gwarancja Schmutz.

800 PLN
9542

1917 95 Galicyjski Pułk Piechoty (Infanterieregiment von Kövess Nr.95) - jednostka armii austro-węgierskiej, stacjonująca w Czortkowie, składająca się w większości z Ukraińców i Polaków (70% i 21%), dwie przesyłki wysłane przez żołnierzy tej jednostki za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 408, która obsługiwała również jednostki Legionu Ukraińskiego;
pierwsza, pisana po niemiecku, na dekoracyjnym formularzu Ukraińskich Strzelców Siczowych, wysłana 25.X do Wiednia (kasownik poczty polowej z wyróżnikiem "b");
druga, pisana po polsku, na typowym formularzu, wysłana 7.IV do Lwowa; obie całości w bardzo dobrym stanie zachowania (ukośna kreska powstała przy skanowaniu).

600 PLN
9543

1917 REWOLUCJA LUTOWA, list z Mińska Litewskiego do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze wysłany 13.2 za pośrednictwem poczty polowej - kasowniki OBRATNA POCZ. KANT. MINSK (ОБРАТНАЯ ПОЧТ.КОНT.МИНСКЬ), stempelek cenzury mińskiej cenzora nr.17; korespondencja zagraniczna do Danii przechodziła przez Piotrogród, a ponieważ w dniu 3.3 wybuchła tam Rewolucja Lutowa, a walki i zamieszki trwały nadal w dniu wysyłki, przesyłkę zamiast na zachód, skierowano na wschód poprzez Stany Zjednoczone do Europy!!! w związku ze zmianą trasy i co oczywiste zmianą taryfy, przesyłkę opatrzono stempelkiem "T", dopłatę wysokości 10 centów naliczono 5.4 w Nowym Jorku, skąd list przesłano do odbiorcy w Kopenhadze, gdzie dotarł on 17.5 - kasownik odbiorczy na odwrocie; niepowtarzalna całość z bardzo krótkiego okresu trwania Rewolucji Lutowej 3-15.III.1917 o unikalnym obiegu mocno związana z Ziemiami Polskimi; walor w doskonałym stanie zachowania.

1 500 PLN
9544

1917 Legion Ukraiński - widokówka z kompanii zapasowej wysłana 12.II za pośrednictwem poczty polowej 445 do miejscowości Czołhany koło Bolechowa, datownik z wyróżnikiem "a"; pieczęć formacyjna "K.u.K. ERSATZKOMPAGNE der UKRAINISCHER LEGION"; oba stemple czytelnie odciśnięte, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN
9545

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka datowana "Medyka 29/X" wysłana 11.XI za pośrednictwem poczty polowej 378 do Jarosławia, rzadziej spotykana odmiana kasownika z wyróżnikiem "b"; jednowierszowa pieczęć formacyjna "2 Pułk Ułanów Polskich Legionów" (Berek P132) i stempelek cenzury "ZENSURIERT" o długości 30 mm (Berek w typie C45); bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
9546

1917 widokówka wysłana z austriackiej poczty polowej.

30 PLN
9547

1917 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce kwit kasowy ozdobiony grafiką Stanisława Janowskiego, wystawiony 3/7 we Lwowie dla Franciszka Trzecieckiego za wpłatę na Fundusz Opieki Legionowej; dwuwierszowa pieczęć z orłem "Kasa Delegacyi N.K.N./ we Lwowie" (Berek P279); słaby stan zachowania (dokument podklejony od spodu paskami papieru).

120 PLN
9548

1917 kartka z poczty polowej z Chełma 17.1.17 z "improwizowanego" szpitala IV Armii.

120 PLN
9549

1917 list polecony z Platerndorf do Komitetu Ratunkowego dla internowanych Polaków z Królestwa Polskiego w Wiedniu.

120 PLN
9550

1917 kartka nadana z niemieckiej poczty polowej z Kowna do Wrocławia, stempel listowy twierdzy w Kownie, na widokówce Dom Napoleona.

70 PLN
9551

1917 list z obozu internowania dla oficerów w Reisen (Rydzyna) do Moskiewskiego Komitetu Pomocy przy Czerwonym Krzyżu w Kopenhadze, stemple i zalepki cenzorskie.

150 PLN
9552

1917 kartka wysłana z poczty etapowej 378 6.2.17 do Żółkiewki, stempel "Komenda Legionów Polskich", widokówka z Warszawy.

150 PLN
9553

1917 list wysłany z poczty etapowej Hrubieszów „c” do Libiąża ze stemplami formacyjnymi "K. u. k. Rayondkommando IV. / in Horodlo" i "K. u. K. KREISKOMMANDO * HRUBIESZÓW *".

70 PLN
9554

1917 okupacja austro-węgierska, list (z zawartością) wysłany z poczty etapowej Konsk do Cieszyna ze stemplami formacyjnymi "Ingenieur Richard Cieslar. / K. u. k. Kreisforstamt Konsk" i " K. u. l. Kresforstamt / in KOŃSK".

70 PLN
9555

1917 widokówka wysłana z poczty etapowej Noworadomsk „a” do Pragi ze stemplem formacyjnym "Technische Abteilung / des K. u. k. Kreiskommando / Noworadomsk".

30 PLN
9556

1917 składany list polowy (z zawartością) wysłany z poczty etapowej Piotrków „c” do Lublina ze stemplem policji granicznej w Wolborzu GRENZ POLIZEI / Subabsnitt No 1 / WOLBORZ".

40 PLN
SOLD
9557

1917 okupacja austro-węgierska, służbowy list polecony wysłany z poczty etapowej *Radom* do Köln w Niemczech.

27 PLN
SOLD
9558

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana z poczty etapowej w Tomaszów, Kreis Tomaszów „a” do Czech.

95 PLN
9559

1917 widokówka wysłana z poczty etapowej Zaklików do Liberca w Czechach, ze stemplem formacyjnym "K. k. Lst. Rtp. Baon no 508 / 4. Kompagnie".

400 PLN
9560

1917 kartka nadana w poczcie polowej nr 424 adresowana do poczty polowej nr 420, stempel formacyjny "K. u. k. Feldhaubitzregiment No. 24".

35 PLN
9561

1917 list węgierskiej poczty etapowej nr 133 z Piotrkowa do Wiednia, dopłata znaczkami porta z Wiednia.

80 PLN