Page:
WW1 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
9602

1918 "K.u.K Polnische-Etappen-Komp. Nr.1" polska kompania etapowa na Froncie Włoskim; po kryzysie przysięgowym z części Legionów - głównie żołnierzy II Brygady utworzono Polski Korpus Posiłkowy, którego część jednostek w bitwie pod Rarańczą 15/16.II.1918 przebiła się przez front austriacko-rosyjski i dołączyła do II Korpusu Polskiego w Rosji; Austriacy formację rozwiązali, a większość żołnierzy uwięzili w obozach na Węgrzech, pozostałych skierowano do jednostek na froncie włoskim - z tych, którzy dostali się do niewoli włoskiej tworzono Armię Polską we Włoszech; oferowane przesyłki pochodzą od żołnierza 1 Polskiej Kompanii Etapowej w ramach armii austro-węgierskiej:
widokówka (Udine) wysłana 8.VII do Mielca za pośrednictwem urzędu etapowego CODROIPO, datownik z wyróżnikiem "b"; wyraźnie, chociaż lekko, odciśnięta pieczęć formacyjna "K.u.K Polnische-Etappen-Komp. Nr.1"; dodatkowo stempelek cenzury "Zensuriert" z parafką cenzora;
formularz węgierskiej poczty polowej datowany 9.VIII, wysłany do Mielca za pośrednictwem poczty polowej 406 przydzielonej od sierpnia 1918 do obsługi polskiej jednostki; pieczęć formacyjna "K.u.K Polnische-Etappen-Komp. Nr.1"; dodatkowo stempelek cenzury "Zensuriert" z parafką cenzora; bardzo rzadkie walory z praktycznie nieznanego polskiego epizodu I wojny światowej; doskonały stan zachowania, na karcie albumowej.

3 200 PLN
9603

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,15 Rubla, II wydanie, rzadki na cienkim papierze bez znaku wodnego, unieważniony ręcznie, zdjęty z dokumentu, z fragmentami oryginalnej gumy, załamany i przez to nieco taniej liczony.

300 PLN
9604

1918 dekoracyjna widokówka propagująca 8 pożyczkę wojenną z hasłem "DAJCIE NAM PIENIĄDZE NA AMUNICYĘ!", na odwrocie tekst "SUBSKRYBUJCIE 8 POŻYCZKĘ WOJENNĄ", identyczne karty wydawane były z tekstem we wszystkich urzędowych językach monarchii - oferowana z tekstem polskim jest bardzo rzadka; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN
9605

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka skośnie wzajemnie położonych znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

120 PLN
9606

1918 kartka z austriackiej poczty polowej nr 600 z Warszawy 13.8.18 do Niemiec, stempel formacyjny "Vertreter des k. u. k. Armeeoberkommando / beim keis. deutsch. Generalgouverment / WARSCHAU", bardzo dobry stan zachowania, widokówka - kościół Zbawiciela w Warszawie.

120 PLN
9607

1918 widokówka wysłana z poczty etapowej Nowy Korczyn do Żółkiewki ze stemplem urzędu finansowego w Nowym Korczynie "Kreis Pińczów K. u. k. Finanzwachposten Kommando / STARY KROCZYN".

400 PLN
9608

1918 widokówka wysłana z poczty etapowej Włoszczowa „a” do Rzeszowa, ze stemplem formacyjnym "K.u.K. Kreiskommando / In Włoszczowa".

45 PLN
9609

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

120 PLN
9610

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

300 PLN
9611

1918 kartka austriackiej poczty polowej z nadrukiem polskiej poczty polowej.

20 PLN
9612

1918 Torpedowiec austro-węgierski 37, widokówka pisana przez marynarza - Polaka służącego na tej jednostce, wysłana 30.III do miejscowości Jedlicze, datownik nadawczy K.u.k.MARINEFELDPOSTAMT POLA, pieczęć formacyjna "S.M. Boot "37"", załogę okrętu stanowiło 16 osób: 2 oficerów i 14 marynarzy; nadawca Karol Bochnia, po powrocie do ojczyzny, wstąpił do formującego się Pułku Morskiego, w stopniu sierżanta walczył w wojnie z bolszewikami, m.in. w ciężkich i bohaterskich bojach w lipcu 1920 roku pod Nową Wsią i Suskiem, gdzie został ranny; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

500 PLN
9613

1918 kwit na nasiona za 370 rubli z 28.5.18 z pieczęcią formacyjną Komitetu w Bobrujsku, na rewersie pięć znaczków opłaty stemplowej wydanych przez I. Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, bardzo rzadkie.

950 PLN
9614

1918 pocztówka nadana z obozu dla żołnierzy ochotników do armii gen. Hallera w Niagara-on-the-Lake w Kanadzie, stempel nadawczy FIELD POST OFFICE No 1, NIAGARA CAMP Ont. CANADA MILITIA z datą 3.4.18. Obóz był czynny od 28.8.17 do 11.3.19. Korespondencja z tego obozu jest bardzo rzadko spotykana i wg katalogu Fischer znanych jest jedynie ok. 10 całości pocztowych z tym stemplem.

2 500 PLN
9615

1919 kartka z miejscowości Kozy 13.7.19 do Lidy, stemple frontowej poczty polowej nr 27 i 28 oraz głównej poczty polowej nr IVa, ciekawy obieg pocztowy, widokówka z miejscowości Podlasy.

180 PLN
9616

1919 Misja Francuska w Polsce - widokówka wysłana 12.5 za pośrednictwem francuskiej poczty polowej z jej placówki ulokowanej na dworcu kolejowym w Łodzi, do niewielkiej miejscowości Beynac-Cazenac, datownik nadawczy "TRESOR ET POSTES" bez numeru, okrągła pieczęć formacyjna "MISSION FRANCAISE DE POLOGNE GARE REGULATRICE DE LODZ", kasownik odbiorczy 15.5; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (Fi. od 1.000.-).

600 PLN
9617

1919 Powstanie Wielkopolskie, list wysłany 17.12 z Gniezna do Gdańska, wyraźna odbitka późno użytego stempelka cenzury powstańczej "Cenzura wojskowa Inowrocław"; dobry stan zachowania (koperta ofrankowana uszkodzonym znaczkiem, zmniejszona od góry, brak tylnej klapy).

200 PLN
9618

1919 Powstanie Wielkopolskie, widokówka wysłana 13.12 z Wolsztyna do Berlina, stempelek cenzury powstańczej "Kontrola poczt w Wolsztynie".

200 PLN
9619

1919 POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, list wysłany 8.6 z Ciechocinka do Wysokiego Komisaryatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu - de facto "rządu" Wielkopolskiego, któremu bezpośrednio podlegały formacje powstańcze Wojsk Wielkopolskich, trzywierszowy stempelek cenzury powstańczej: "Kontrola Decernatu Poczty Komisarjatu N.R.L. w Poznaniu"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

600 PLN
9620

1919 wojna polsko-sowiecka, karta pocztowa użyta jako formularz, datowana 24.IX wysłana z Warszawy do Ostrowa Łomżyńskiego, ładnie odciśnięta pieczęć formacyjna "SZKOŁA PODCHORĄŻYCH W.P. w WARSZAWIE", datownik odbiorczy z 27.IX na froncie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

160 PLN
9621

1919 wojna polsko-sowiecka, ofensywa letnia na Mińsk Litewski - widokówka napisana 20.VII "w polu" przez żołnierza 4 pułku piechoty legionów w trakcie zaciętych walk toczonych od początku lipca przez 2 Dywizję Piechoty Legionów, wysłana 24.VII do Nowego Sącza za pośrednictwem poczty polowej 26, bardzo ładnie odciśnięty datownik w rzadziej stosowanym kolorze czerwonym, dwie pieczęci formacyjne: "I. Brygada piech.Leg." i "DOWÓDZTWO 2 DYWIZJI LEGIONÓW"; fragment treści: "... pozdrawiam z pola przypadkowo nie strzelają więc piszę."; w czasie gdy pisana była ta kartka, 4 pułk toczył ciężkie walki na północ od Mińska w rejonie miejscowości Krzywicze i Wilejka; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

800 PLN
9622

1919 telegram nadany 20.7.19 do dowództwa frontu litewsko białoruskiego.

300 PLN
9623

1919 telegram nadany 27.7.19 do dowództwa frontu litewsko białoruskiego.

300 PLN
9624

1919 telegram nadany 13.8.19 z dowództwa grupy z życzeniami od generała Jędrzejewskiego.

300 PLN
9625

1919 kartka zwolniona z opłaty pocztowej z Czerwonego Krzyża w Genewie do Krakowa z informacją o miejscu pobytu polskiego jeńca wojennego.

90 PLN
9626

Fi.1-3

1920 Zaślubiny Polski z morzem - wydanie Armii gen. Hallera; z inicjatywy szefa Wydziału Oświaty i Kultury Dowództwa Frontu Pomorskiego ppłk. Mariana Dienstl - Dąbrowy, dla upamiętnienia objęcia przez Polskę tzw. korytarza z miastem Puck, zaopatrzono w nadruk typograficzny "Nad / Polskim / Morzem / Puck / 10.II.1920" trzy niemieckie znaczki (nakład 700 szt., Fi.3000.-); na każdym z nich charakterystyczna usterka nadruku - przerwa w "d", wartość 25 fen. jak zawsze z nadrukiem w położeniu odwróconym, gwarancja Korszeń, Ćwiertnia.

2 400 PLN
9627

Mi.RK28

1920 KOMITET NARODOWY POLSKI w PARYŻU, dofrankowany sekretnik przesłany 10 V pocztą pneumatyczną w Paryżu na Avenue Kléber 11 bis, gdzie mieściła się siedziba KNP, adresowany na ręce Stanisława Filasiewicza, nadawcą jest Józef Ruffer; wewnątrz czerwona kancelaryjna pieczęć wpływu z inicjałami K.N.P.; bardzo dobry stan zachowania.
Komitet Narodowy Polski powstał 15 sierpnia 1917 na zjeździe działaczy niepodległościowych w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego i jego najbliższych współpracowników. Przeniesiony do Paryża, gdzie miał siedzibę przy Avenue Kléber 11 bis, został natychmiast uznany przez Francję (następnie przez pozostałych jej sojuszników) jako oficjalna reprezentacja narodu polskiego walczącego u boku państw ententy.

500 PLN
9628

1920 wojna polsko-sowiecka, telegram z okresu Operacji Kijowskiej nadany 12 czerwca - w dniu ponownego wkroczenie do Kijowa bolszewików (oddziały polskie wycofano z miasta 10.VI), z Dowództwa Generalnego Okręgu Lwów do Dowództwa 6-tej Armii, telegram na poaustriackim formularzu; na odwrocie pieczęć wpływu "Dowództwo 6-ej ARMII Oddział I.Organizacyjny" z datą 13/VI; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

800 PLN
9629

1920 ARMIA POLSKA SERVICE AUTOMOBILE Le Captaine Coml, list polecony wysłany 21.2 z Warszawy do Maiden w USA, przesyłka nadana w urzędzie Warszawa 1, opatrzona owalnym stemplem ARMIA POLSKA SERVICE AUTOMOBILE Le Captaine Coml z dopisanymi: stopniem i nazwiskiem nadawcy "Sergt. J.G.Mita", datą "21.II.1920", miejscem wysyłki "Warschau" i numerem "LXIX"; na foncie stempelki cenzury i poczty amerykańskiej, a na odwrocie datownik odbiorczy z 15.III; rzadki walor w słabszym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Na wzór armii francuskiej formowano oddziały Armii gen.Hallera, Service Automobile były to jednostki przeznaczone do transportu żołnierzy, dzieliły się na sekcje w skład których wchodziło 20 pojazdów z 45 żołnierzami i jednym oficerem, cztery sekcje formowano w grupy nazywane od nazwiska dowódcy - tu "Le Captaine Coml".

600 PLN
9630

1921 list polecony z frontowej poczty polowej nr 23 do szkoły podoficerskiej, wezwanie do odbioru listu z Ameryki.

60 PLN
9631

1921 polecona kartka z frontowej poczty polowej nr 23 8.VIII.21 do 23 p.p.

180 PLN
9632

1921 Brytyjska okupacja Iraku w ramach mandatu Ligi Narodów, w wyniku I wojny światowej administrowanie odebranym Turcji terytorium Iraku, Liga Narodów powierzyła Wielkiej Brytanii, której jednostki i tak od 1916 faktycznie kontrolowały jego obszar; list wysłany z Bagdadu do Isfahanu opłacony tureckim znaczkiem z przedrukiem "IRAQ IN BRITISH OCCUPATION", skasowanym 9.XI stemplem BAGHDAD, stempel tranzytowy KERMANSHAH (KIRMANCHAH ARRIVE) z 29.XI i odbiorczy ISFAHAN Z 10.XII, dodatkowo fioletowy stempelek nadawcy; nieczęsto spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

600 PLN
9633

1921 wojna polsko-sowiecka, formularz - list gończy za dezerterem nadany 1.III z Lubomla z Dowództwa VI Lubelskiego Baonu Etapowego, wysłany 9.III za pośrednictwem Poczty Etapowej nr.202 do posterunku żandarmerii w miejscowości Korzeniów, przesyłkę dostarczono 11.III do najbliższej poczty w Rykach (datownik prowizoryczny), skąd dotarła do adresata; na froncie adnotacja ołówkiem "niema"; ciekawy rzadko spotykany walor; nieznacznie słabszy stan zachowania.

500 PLN
9634

1921 prywatne wydanie znaczków okupacyjnych dla Zachodniej Ukrainy - przedruk na znaczkach ukraińskich, z orłem, i nominałem w polskiej walucie, kompletna seria na wycinkach.

280 PLN
9635

1921 wydanie fantazyjne - polskie znaczki okupacyjne dla Zachodniej Ukrainy, znaczki Ukrainy z maszynowym nadrukiem: "Orzeł + nowa wartość (w groszach)" w kolorach czarnym, fioletowym i czerwonym; kompletna seria na wycinkach unieważniona 6.9.19 kasownikiem "BEKAHALOSK POL. KORP."; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
9636

1922 kartka wysłana z poczty polowej nr 32 16.X.22 do Lwowa, stempel cenzury wojskowej "CENZUROWANE / komp. sztab. 12 Dyw. p.".

140 PLN
9637
Fi.3404
Mi.3552 

1995 "75 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ", dekoracyjna koperta pierwszego dnia obiegu.

12 PLN
9638

21916 list wysłany z poczty etapowej Nowoaleksandrya do Wiednia ze stemplem formacyjnym "Militärische Brückenbeu.... / Nowo - Aleksandrya.".

220 PLN