Page:
WW1 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
9482

1915 służbowy list polecony wysłany z Piotrkowa 14.8.15 do administracji wojskowej klasztoru Jasna Góra za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr 146 stacjonującej w Częstochowie (datownik odbiorczy 16.8.15 na odwrocie), z kolekcji H. Rainera.

1 800 PLN
9483

1915 widokówka z Lublina wysłana sztabu niemieckiej 11. Armii do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

70 PLN
9484
Fi.7-10A

1916 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria cięta.

20 PLN
9485

Mi.69II 

1916 list od jeńca wojennego, wysłany 30.V z Kijowa - za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża - do miejscowości Mieścisko (Markstädt) w Wielkopolsce, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 27.6 i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 970; dobry stan zachowania.

100 PLN
9486

Mi.69II 

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 31.8 z Mińska, za pośrednictwem poczty polowej - kasowniki "OBRATNA.POCZ.KAN.w MIŃSKU" (ОБРАТНАЯ ПОЛ.ПОЧ.КОН. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ж", z datami 2 i 9.9 - przesłany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; zwraca uwagę stempelek polecenia z nazwą miejscowości pisaną grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! pieczęci lakowe, zalepki i różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym z numerem cenzora 615; datownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
9487

Mi.69II 

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list od jeńca wojennego, wysłany 19.7 z miejscowości Ilinskoje (ИЛЬИНСКОЕ ВЯТСК.) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 23.7, skąd 25.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzora nr.220 z Wiatki; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
9488

1916 Legion Ukraiński, list wysłany 5.XII.1916 do Starego Sącza za pośrednictwem poczty etapowej 182 z najrzadszym stemplem C.K. Ukraińskich Siczowych Strzelców!

300 PLN
9489

1916 formularz wysłany 22.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.154 ze szpitala wojskowego do Legnicy, datownik "K.D.Feldpoststation Nr.154". formacyjna pieczęć listowa.

20 PLN
9490

1916 (?) koperta wysłana 28.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 78 do Berlina; datownik "K.D.FELDPOSTSTATION Nr.78".

20 PLN
9491

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji z emblematem Czerwonego Krzyża, treść napisana po niemiecku, datowany 27.5 i wysłany z obozu w miejscowości Tara do Lwowa; stempelek rosyjskiego cenzora nr.9 z Omska (na odwrocie) i cenzura austriacka z Wiednia; przesyłka za dotarła do adresata za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża, trzywierszowy stempelek "Croix Rouge Danoise Copenhague Agence des prisonniers de guerre" z dopisaną datą 24/7/1917; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

150 PLN
9492

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.VI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Oświęcimia, pieczęć formacyjna z orłem: "K.U.K. KOMMANDO 3.BRIGADE POLNISCHE LEGIONEN" nieopisana u Berka; wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.

250 PLN
9493

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, część na odpowiedź wysłana 13.3 z obozu w Taszkiencie do Przemyśla; cenzura austriacka i rosyjska; temat - CZERWONY KRZYŻ.

100 PLN
9494

1916 (?) sekretnik wysłany 24.8 za pośrednictwem poczty polowej 18 Dywizji Zapasowej do Düsseldorfu; pieczęć formacyjna.

30 PLN
9495

1916 Legiony Polskie, nieznana pieczęć formacyjna!!! pokwitowanie wpłaty dokonanej 4.XI za pośrednictwem węgierskiej poczty polowej 125 datownik "HADTAP-POSTAHIVATAL 125" (Berek D12), bardzo ładnie odciśnięta w kolorze niebieskim nieznana pieczęć formacyjna "Kadry Legionów Polskich/ data/ poczta 125 polowa", prostokątna 8-o boczna (obcięte rogi) z trzywierszowym napisem w podwójnej ramce (44 x 23 mm) - u Berka nieopisana!!! podręcznik ten pokazuje podobny stempel, ale z numerem poczty polowej 199 (Berek P14); dodatkowo dwa wycinki z opisaną pieczęcią formacyjną w kolorze niebieskim i czerwonolila; unikalny, w pełnym tego słowa znaczeniu, walor w bardzo dobrym stanie zachowania, na karcie albumowej.

1 000 PLN
9496

1916 Legiony Polskie - pamiątkowa plakieta autorstwa Antoniego Procajłowicza (AP) przygotowana z okazji 53-rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego z naklejonymi znaczkami kwestarskimi na rzecz legionów; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (naklejony na folię, dwa niewielkie rozdarcia).

200 PLN
SOLD
9497

1916 (?) widokówka (Aure in der Champagne) wysłana 16/4 ze szpitala polowego za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.85 do Grudziądza; pieczęć formacyjna.

30 PLN
9498

1916 Legiony Polskie - list wysłany 2.VII za pośrednictwem najkrócej funkcjonującej poczty polowej 355 do Rymanowa, wyraźne odbitki stempli formacyjnych: okrągłej z godłem "Komenda III. Batalionu 4. pułku Legionów Polskich" (Berek P172) i dwuwierszowej "Kompania 4. pułku piechoty/ Legion Polski" - u Berka nieopisanego!!! dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (brak tylnej klapy); wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów.

400 PLN
9499

1916 korespondencja do rosyjskich jeńców w Niemczech - specjalny formularz wysłany 17.4 z miejscowości Michałowskoje do Neuhammer, stempelki cenzury rosyjskiej niemieckiej i obozowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
9500

1916 widokówka (Toruń) wysłana 7.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 5 Dywizji Zapasowej, adresowana do Grudziądza; stempel formacyjny.

30 PLN
9501

1916 widokówka (Warszawa) wysłana 25.10 z Zegrza do Berlina, pieczęć formacyjna niemieckiej jednostki.

50 PLN
9502

1916 Legiony Polskie - I Brygada, widokówka wysłana 12.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa; czytelna odbitka okrągłego negatywowego stempla formacyjnego z orłem strzeleckim "PIERWSZA BRYGADA SZÓSTY BATALION KOMENDA CZWARTEJ KOMPANII" - nieopisanego u Berka!!! dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

800 PLN
9503

1916 Legiony Polskie - WĘGIERSKA POCZTA POLOWA 163, widokówka ze szpitala pisana przez żołnierza I Brygady, wysłana 22.I do miejscowości Guzówna za pośrednictwem węgierskiej poczty polowej 163 (Berek D14) obsługującej oddziały polskie; pieczęć formacyjna "Kuk improv. Res.Spital No3 der 4. Armee" przesyłki legionowe wysyłane za pośrednictwem tej poczty należą do bardzo rzadkich; całość w dobrym stanie zachowania.

600 PLN
9504

1916 korespondencja do rosyjskich jeńców wojennych w Niemczech, całostka rosyjska wysłana 19.4 z miejscowości Kalenkowicze w guberni mińskiej do stalagu; przesyłkę przekazano do rosyjskiej poczty polowej w Mińsku skąd 26.4 przesłano ją dalej, datownik ОБРАТНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОН.ЗАПАДН.ФРОНТА; dwa stempelki cenzury rosyjskiej w tym okrągły z Mińska; stempelek cenzury niemieckiej Geprüft; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Rosji do Niemiec jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.

200 PLN
SOLD
9505


1916 naśladownictwo nalepek z wizerunkiem orła legionowego wydanych przez NKN, jeden czworoblok lekkie zagięcie.

80 PLN
9506

1916 kartka z Rychwałdu Śląskiego do poczty polowej 109.

40 PLN
9507

1916 kartka z Komitetu Ratunkowego dla internowanych Polaków z Królestwa Polskiego w Wiedniu do Sosnowca, kartkę zatrzymała cenzura , dopisek Polnisch unzulässig - po polsku niedopuszczalne i stempel "unzulässig zurück", stempel komitetu.

110 PLN
SOLD
9508

1916 kartka z austriackiej poczty polowej nr 64 do Wiednia, stempel formacyjny "K. u. k. 2/14 Feldkompagnie".

35 PLN
9509

1916 karta wysłana z poczty etapowej Hrubieszów „b” do Libiąża ze stemplem formacyjnym "K. u. k. Rayondkommando IV. / in Horodlo".

45 PLN
9510

1916 karta wysłana z poczty etapowej Janów In Polen do Vranivic z dwoma stemplami sądów wojskowych w Janowie.

60 PLN
9511

1916 okupacja austro-węgierska, służbowy list wartościowy wysłany z poczty etapowej Kraśnik „a” do Lwowa, na odwrocie datownik odbiorczy, pieczęcie lakowe uszkodzone, stempel formacyjny "K. und K. FELDJAGER - BATAILLON Nr. 18 / Ersatz - Kompagnie.".

350 PLN
9512

1916 widokówka wysłana z poczty etapowej Rudniki do Czech ze stemplem formacyjnym "K. k. Landsturm Etappen Baon No 510 / 8. Feld Kompagnie".

180 PLN
9513

1916 służbowy list polecony wysłany z poczty etapowej Zamość do Wiednia ze stemplem formacyjnym "K. k. Landsturm Etappen Baon Nr. 213".

200 PLN
9514

1916 kartka nadana z poczty polowej 378 do Rajska (nadawca podaje nr swojej poczty jako nr 355), stempel formacyjny "KOMENDA 8. KOMPANII II PUŁKU * LEGIONÓW POLSKICH *".

80 PLN
9515

1916 kartka nadana z poczty polowej 355 do Rajska, stempel formacyjny "KOMENDA 8. KOMPANII II PUŁKU * LEGIONÓW POLSKICH *".

100 PLN
9516

1916 kartka z poczty polowej na austro-węgierskim krążowniku pancernopokładowym SMS Kaiser Franz Joseph I od polskiego marynarza (kartka pisana w języku polskim).

140 PLN
9517

1916 karta polowa wysłana z Przemyśla 30.VII.16 do poczty polowej nr 186 z rzadkim stemplem cenzury "K. u. k. Militärzensur / Przemyśl. Bt.".

40 PLN
9518

1916 czysta kartka austriackiej poczty polowej.

25 PLN
9519

1916 kartka z szpitala polowego w Krakowie do Nowego Sącza, stempel formacyjny szpitala, kartka ręcznie kolorowana.

80 PLN
9520

1916 opaska gazetowa niemieckiej poczty polowej "Deutsche Warschauer Zeitung".

130 PLN
9521

1916 Legiony Polskie - widokówka (Petersburg) wysłana 5.XII za pośrednictwem poczty polowej 378 do Tarnowa; czytelnie odbita pieczęć formacyjna: "Komenda 3.p.p. Legionów pol." - nieopisana u Berka; dobry stan zachowania.

150 PLN