Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
36266
Fi.280

1935 kasownik okolicznościowy I Grudziądzkiej Wystawy Filatelistycznej.

25 PLN
36267
Fi.280 E
Mi.301

1935 Wydanie obiegowe - Pieskowa Skała, unikalny projekt fotograficzny znaczka za 5 gr. w rozmiarze 73x56 mm; jest powiększony w stosunku do małej odbitki z pramatrycy dla lepszej wyrazistości, co było pomocne przy przedstawianiu komisji rozpatrującej projekty znaczków; do projektu dołączona fotografia w wymiarze 122x82 mm, która była podstawą jego wykonania; po uwagach, poprawkach i retuszach rysunku powstawały próby tego znaczka; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, fotopinia Korszeń.

1 200 PLN
36268
Fi.280 P
Mi.301

1935 Wydanie obiegowe - Pieskowa Skała, unikalna dotąd niekatalogowana próba znaczka za 5 gr. w kolorze brązowym na cienkim - 0,055 mm, białym papierze, niegumowana, ząbkowana jak znaczek 12¾:12½, ma nieco słabszy jeden narożnik, z atestu: ...to jeden z dwóch znanych egzemplarzy takiej próby, atestowana próba jest w dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

3 600 PLN
36269
Fi.280-90 I, II
Mi.301-11

1935 seria "widokowa" z odmianami, kasowana.

30 PLN
36270
Fi.280-90 I II, 294-97
Mi.301-11, 315-18

1935-37 wydanie obiegowe - różne widoki i Prezydent I.Mościcki, seria z odmianami i uzupełnieniem, czysta, bardzo dobry stan zachowania.

288 PLN
SOLD
36271
Fi.284
Mi.305

1935 Wydanie obiegowe - Belweder, zdjęcie w formacie około 113x79 mm będące podstawą do sporządzenia projektu znaczka za 55 gr., format nie jest przypadkowy - w zbliżonym wykonano większość projektów fotograficznych; na dalszym etapie po uwagach, poprawkach i retuszach powstawały różnobarwne próby znaczków; dodano bardziej pierzaste chmury, nominał i napisy, inne szczegóły pozostały na znaczku; w dalszym etapie takie powiększone zdjęcie zastępowało dawniej stosowane odbitki korektorskie; na odwrocie ślady wklejenia do materiałów dokumentacyjnych.

300 PLN
36272
Fi.284, 294
Mi.305, 315 

1935 seria "widokowa", frankatura dwukolorowa - list wysłany 15.VII.1938 z Warszawy do Nowego Jorku, koperta firmowa: "AMERICAN RAW FURS EXPORT CORP. TŁOMACKIE 6-8, WARSZAWA".

30 PLN
36273
Fi.284II, 285
Mi.305II, 306 

1935 seria "widokowa", 25 gr + 30 gr frankatura dwukolorowa - list wysłany 8.I.1938 ze Lwowa do Nicei gdzie dotarł 13.I, ponieważ adresat wyjechał do Włoch przesyłkę dosłano do San Remo, gdzie również nie została podjęta i po opatrzeniu stosownymi adnotacjami wraz z nalepką informacyjną zwrócono ją do nadawcy; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania.

120 PLN
36274
Fi.285
Mi.306

1935 seria "widokowa", 30 gr frankatura pojedyncza - widokówka wysłana 14.II.1938 z Warszawy do Berna.

20 PLN
36275
Fi.286, 295
Mi.307, 316

1935 seria "widokowa", 10 gr + 45 gr - frankatura dwukolorowa, list zleceniowy - koperta druk o sygnaturze P.P.T.T.Nr.53/Poczt. (III.-937) wysłany 3.X.1938 z Dziedzic do urzędu pocztowego w Katowicach, nieoderwana pocztowa naklejka z nazwiskiem i adresem dłużnika, a także kwotą zlecenia; datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
36276
Fi.299
Mi.320

1935 DOM TOWAROWY "B-CIA JABŁKOWSCY" ODDZIAŁ POCZT. - TELEGR. Warszawa 1, list polecony wysłany 20.IX.1938 z tego, właściwie, pośrednictwa pocztowego do Białej Podlaskiej, ładna całość (Myślicki 35 004).

100 PLN
36277
Fi.Cp64

1935 Poczta Peronowa Dziedzice, całostka wysłana 17.XI za pośrednictwem poczty peronowej w Dziedzicach do Krakowa, czytelnie odciśnięty stempelek tego specyficznego urzędu pocztowego; znak opłaty unieważniony datownikiem Dziedzice z wyróżnikiem "b"; przesyłki wysyłane z poczt peronowych należą do wyjątkowo rzadkich i poszukiwanych walorów; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
36278
Fi.Cp64

1935 kartka z Gdyni do Lwowa, znak opłaty unieważniony stemplem Oddziału Kontroli Rachunkowej Dyrekcji Okręgowej P. i T. w Bydgoszczy, osobliwe.

180 PLN
36279
Fi.238, 273, 275
Mi.257, 294, 296

1936 list polecony z Gdyni do Stanów Zjednoczonych, na odwrocie stemple odbiorcze.

60 PLN
36280
Fi.238e, 245, 251

1936 list polecony z Podhajc do Stanów Zjednoczonych.

35 PLN
36281
Fi.240

1936 widokówka z Kosowa koło Kołomyi ze stemplem okolicznościowym Zakładu Przyrodoleczniczego D-ra Tarnawskiego.

80 PLN
36282
Fi.272, 285
Mi.293, 306

1936 list polecony z Warszawy do węgierskiego konsulatu w Kopenhadze, znaczek za 1 zł silnie uszkodzony.

100 PLN
36283
Fi.273, 281

1936 stempel okolicznościowy z Łodzi "RZEMIEŚLNICZA WYSTAWA - TARGI".

15 PLN
36284
Fi.280
Mi.301

1936 wirnik reklamujący usługi pocztowe, widokówka wysłana 10.IV z urzędu Łódź 1 (wyróżnik b) do Białej Podlaskiej (Myślicki 36 105).

30 PLN
36285
Fi.280

1936 kasownik okolicznościowy z Warszawy "witaj gwiazdko złota".

10 PLN
36286
Fi.280

1936 kasownik okolicznościowy XV rocznicy Powstania Śląskiego z Katowic.

15 PLN
36287
Fi.280

1936 kasownik okolicznościowy z Poznania "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA".

15 PLN
36288
Fi.280

1936 karta formularz Koła Żołnierzy 2 p. Ułanów Leg. Pol, dziury po archiwizacji.

20 PLN
36289
Fi.280

1936 list z Krakowa do Dziedzic, wirnik propagandowy Kraków 2 "POCZTA NAJPEWNIEJSZY INKASENT. KORZYSTAJCIE ZE ZLECEŃ INKASOWYCH DO 2.000 ZŁ."

30 PLN
36290
Fi.281, 282

1936 list firmowy z Gdyni z kasownikiem okolicznościowym "Witaj Gwiazdko Złota" do Bydgoszczy.

60 PLN
36291
Fi.281, 284

1936 list do Pragi nadany w ambulansie pocztowym na trasie Worochta - Stanisławów nr 384.

100 PLN
36292
Fi.282
Mi.303

1936 POŚR.POCZT.I TELEGR.No9 ST.KUŹNICE KOLEJ LINOWA ZAKOPANE-KASPROWY - pośrednictwo pocztowe, wycinek z widokówki wysłanej 3.III z pośrednictwa pocztowego na stacji kolejki linowej Kuźnice, niebieski stempel pośrednictwa, znaczek unieważniony datownikiem okolicznościowym "KUŹNICE-MYŚLENICKIE TURNIE KOLEJ LINOWA" Zakopane 1; według Myślickiego stopień rzadkości kasownika - C, w jego katalogu nawet nie reprodukowany!!! rzadki walor w dobrym stanie zachowania (Myślicki 36 001).

400 PLN
36293
Fi.282
Mi.303

1936 list z 3. kompanii CKM 48. pułku strzelców kresowych ze Stanisławowa do Rzeszowa, na odwrocie stempel formacyjny "48 PUŁK PIECHOTY S.K." i stempel opłaty ulgowej 'Opłata ulgowa / (rozp. M. P. i T. / Nr PW. 501/70 z r. 1933)".

30 PLN
36294
Fi.282
Mi.303 

1936 "KASPROWY WIERCH 1988m." Zakopane 1, wyjątkowo ładnie odciśnięty kasownik okolicznościowy pośrednictwa pocztowego na widokówce wysłanej 21.VII do Zawiercia (Myślicki 36 004).

100 PLN
36295
Fi.282

1936 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Krynica - Kraków nr 143.

60 PLN
36296
Fi.282

1936 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Brześć nad Bugiem - Warszawa nr 118 z wyróżnikiem b.

60 PLN
36297
Fi.284

1936 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Zebrzydowice - Warszawa nr 12 z wyróżnikiem b.

60 PLN
36298
Fi.288
Mi.309

1936 list polecony z Słomnik do Miechowa.

40 PLN
36299

Fi.291
Mi.312

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, dwa czworobloki znaczków z 1 zł., pierwszy ma przesuniętą w dół datę - większa odległość daty od rysunku, drugi ma datę przesuniętą w górę - mniejsza odległość daty od rysunku, zwykle data jest pośrodku marginesu.

400 PLN
36300
Fi.291
Mi.312

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, trzy czyste znaczki za 1 zł., każdy z innym położeniem napisu względem rysunku, wszystkie w bardzo ładnym stanie.

150 PLN
36301
Fi.291
Mi.312

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, frankatura pojedyncza - list ekspresowy przesłany 16.VIII pocztą balonową do Poznania, znaczek skasowany stemplem okolicznościowym z wizerunkiem balonu "SANOK POCZTA BALONOWA", dodatkowy ramkowy stempelek "BALON "SANOK"", na froncie datownik miejsca lądowania balonu Czarna k/Ustrzyk; na odwrocie datownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
36302
Fi.291
Mi.312

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, koperta ekspresowa wysłana w pierwszym dniu obiegu 3.6.32 z Poznania do Torunia.

140 PLN
36303

Fi.291
Mi.312

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, czworoblok.

80 PLN
SOLD
36304
Fi.292
Mi.313 

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, 30 gr frankatura pojedyncza - widokówka wielkanocna wysłana 27.III z Łodzi do Werdan w Niemczech, znaczek unieważniony wirnikiem mechanicznym, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
36305
Fi.292-3
Mi.313-4

1936 zawody balonowe o puchar Gordon - Bennetta, seria.

80 PLN