The auctions ends in:

Lot # 36275
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.307, 316
Fi.286, 295
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1935 seria "widokowa", 10 gr + 45 gr - frankatura dwukolorowa, list zleceniowy - koperta druk o sygnaturze P.P.T.T.Nr.53/Poczt. (III.-937) wysłany 3.X.1938 z Dziedzic do urzędu pocztowego w Katowicach, nieoderwana pocztowa naklejka z nazwiskiem i adresem dłużnika, a także kwotą zlecenia; datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.
Photo