Lot # 36278
Close:
Start price: 180
Current price: 180
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Fi.Cp64
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1935 kartka z Gdyni do Lwowa, znak opłaty unieważniony stemplem Oddziału Kontroli Rachunkowej Dyrekcji Okręgowej P. i T. w Bydgoszczy, osobliwe.
Photo