Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
35546


1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego, marginesowy czworoblok za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym

400 PLN
35547

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.

2 400 PLN
35548

1918 prekursory, przekaz paczkowy ze Złoczów 2.12.18 do Lwowa opłacony znaczkami austriackimi.

220 PLN
35549

1918 projekty Jana Ogórkiewicza - zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitki w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 60 fen. - Panorama Warszawy od strony Wisły, 22x29mm i 60 fen. - Zamek w Warszawie od strony Wisły, 22x29mm; oryginał pierwszego - tusz na kalce technicznej, zakupiony od Tadeusza Ulasińskiego w 1927 roku - numer inwentarza Muzeum Poczty i Tel./F I 189; piękny stan, gwarancja E(ysmont).

800 PLN
35550

1918 prekursory, kartka z Wadowic 30.12.18 do Sądowej Wiszni opłacona znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.1.19, co rzadkie porto z krótkiego okresu podwyższonej taryfy między 16.12.1918 - 7/8.01.1919, widokówka Wielki dwór w Frydrychowicach koło Wadowic.

350 PLN
35551

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.

500 PLN
35552

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalog z drobnymi uszkodzeniami okładki w środku w dobrym stanie zachowania.

1 000 PLN
35553
Fi.55 B
Mi.54 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

30 PLN
35554
Fi.55, 56, 57, 58
Mi.54, 55, 56, 57

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji, opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

1 000 PLN
35555
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Falkowski.

90 PLN
35556

Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

350 PLN
35557
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

80 PLN
35558
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z dwoma odmianami znaczka za 70 hal., znaczek za 6 hal. gwarancja Mikstein.

100 PLN
35559
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana z prywatnym ząbkowaniem z Żywca, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

100 PLN
35560
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

70 PLN
35561
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

90 PLN
SOLD
35562
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

240 PLN
35563
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

70 PLN
35564
Fi.56 B
Mi.55 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 3 hal. z błędem "duże wcięcie w prawej cyfrze 3", gwarancja Korszeń.

50 PLN
SOLD
35565
Fi.57, 59, 60 P
Mi.56, 58, 59 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą (x), dwie pozostałe na papierze białym grubym (z); PZP tom 1 str.140, w katalogu Fischer musiałyby zostać opisane jako 57 P4x, 59 P4z, 60 P4z; sygnowane, gwarancja Mikstein.

12 000 PLN
35566
Fi.58
Mi.57

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

150 PLN
35567
Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 

1919 wydanie krakowskie - DROGOMYŚL ŚLĄSKI, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu naddarta); gwarancja Schmutz.

900 PLN
35568
Fi.62 P5y
Mi.61 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym cienkim papierze (Fi.3200.-), gwarancja Schmutz.

3 000 PLN
35569
Fi.62P5

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze fioletowym, podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

2 200 PLN
35570
Fi.62P6

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim, ciężka podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

2 200 PLN
35571

Fi.73-84A
Mi.65-76

1919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria w czworoblokach.

850 PLN
SOLD
35572
Fi.73-84A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

320 PLN
35573
Fi.73-84A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

100 PLN
35574
Fi.73-84B
Mi.77-88

1919 wydanie w walucie koronowej, seria ząbkowana.

90 PLN
SOLD
35575
Fi.73B
Mi.77

1919 wydanie w walucie koronowej, parka bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami oraz marginesem, gwarancja Korszeń.

80 PLN
35576
Fi.73B

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

30 PLN
35577
Fi.73B MK
Mi.77

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji poziomej na górnym marginesie.

100 PLN
35578
Fi.73P3
Mi.65P

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

60 PLN
35579
Fi.73P4
Mi.65P

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze ciemno pomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

60 PLN
35580
Fi.74 P2
Mi.66

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze zielonkawoszarym, gwarancja Korszeń.

70 PLN
35581
Fi.74 P3
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja Schmutz.

70 PLN
35582
Fi.74 P4
Mi.66

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Korszeń.

70 PLN
35583

Fi.74 P4
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Korszeń.

180 PLN
35584

Fi.74 P5
Mi.71 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

240 PLN
35585
Fi.74 P6
Mi.66

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze żółtawozielonym, gwarancja Korszeń.

70 PLN