Page:
PoW Woldenberg camp
Poz# Features Catalog Description Actual price
37389
Fi.IIIau

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 9s i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

2 500 PLN
37390
Fi.IIIau

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u o nakładzie 1900 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

300 PLN
37391
Fi.IIIax2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie skrajne odmiany: ciemnobrązowa - według Machowskiego III.A.b., i brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

480 PLN
37392
Fi.IIIay2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, absolutnie unikalna odmiana w kolorze jasnożółtobrązowym (kilka sztuk ze 100 przeważnie ciemnobrązowych) na papierze białym gładkim średnim, użyta na karcie z obiegu pocztowego, zachowały się nieliczne egzemplarze bo papier papierosowy był bardzo delikatny i łatwo ulegał uszkodzeniom; we wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych nie było nawet podstawowego (ciemnobrązowego) znaczka na tym papierze, ani przesyłki opłaconej takim znaczkiem, znaczek został jednak skatalogowany jako 0.3.5.1., a papier oznaczono jako biały papierosowy, gwarancja i opis "IIIay2 (100) jasnożółtobrązowy" Schmutz.

12 000 PLN
37393
Fi.IIIaz3

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

180 PLN
37394
Fi.IIIaz3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

260 PLN
37395
Fi.IIbx2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze x2 o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

4 000 PLN
37396
Fi.IIcu

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 400 PLN
37397
Fi.IIcx2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN
37398
Fi.IVax2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
37399
Fi.IVay3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze y3 o nakładzie 150 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 700 PLN
SOLD
37400
Fi.Iau

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

350 PLN
37401
Fi.Iaz2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 o nakładzie 150 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

550 PLN
37402
Fi.Iaz3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z3 o nakładzie 2000 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN
37403
Fi.Idu

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

6 000 PLN
37404
Fi.Idu

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

3 000 PLN
37405
Fi.1, 6 P

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy, co bardzo rzadkie na tekturce z opakowań papierosów.

1 600 PLN
37406
Fi.1-50, U1, D1-6

1942-45 komplet odbitek wszystkich znaków opłaty z unieważnionych matryc, również bloków, w sumie 50 sztuk odbitek, w komplecie rzadko oferowane.

480 PLN
SOLD
37407
Fi.1ax2

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim cienkim z błędem "przerwana ramka i napis", gwarancja i opis Krawczyk.

180 PLN
37408
Fi.1ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN
37409
Fi.1ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN
37410
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
37411
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

180 PLN
37412
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN
37413
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze bibułkowym y1 o nakładzie 1264 sztuki, mini fotoatest Korszeń (znaczek bez pieczątek na odwrocie).

120 PLN
37414
Fi.1bx2

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, dwa znaczki w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim cienkim - skrajnie ciemny ze zbioru członka komisji pocztowej ppor.St.Megiela ma jego dodatkową adnotacją o nietypowym druku, gwarancja i opis Schmutz.

420 PLN
37415
Fi.1bx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 o nakładzie 1137 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN
37416
Fi.1by4

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze y4 o nakładzie 207 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
37417
Fi.1cu

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u o nakładzie 203 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
37418
Fi.1dx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieski na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

150 PLN
37419
Fi.1dx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

150 PLN
37420
Fi.1dx2

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

300 PLN
37421
Fi.1dy2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze y2 o nakładzie 232 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

500 PLN
37422
Fi.2ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1445 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN
37423
Fi.2ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1145 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN
37424
Fi.2bu

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

450 PLN
37425
Fi.2bu

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

450 PLN
37426
Fi.2bx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze x2 o nakładzie 276 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN
37427
Fi.2cx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 o nakładzie 1173 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

130 PLN
37428
Fi.2dy2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnooliwkowym na papierze y2 o nakładzie 204 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN