Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
41361
Fi.Cs4

1894 sekretnik austriacki dwujęzyczny, w tym w języku polskim, z Krakowa do Zakopanego.

60 PLN
41362
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; dobry stan zachowania (Fi.90.-).

60 PLN
41363
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 14; dobry stan zachowania (Fi.90.-).

60 PLN
41364
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 14; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN
41365
Fi.Cp2I

1918 ZAWIERCIE - wydanie warszawskie; karta za 15 fen datowana 24/9 wysłana z Zawiercia do Warszawy, znak opłaty z ciekawą usterką "justunek" przed prawą cyfrą "1", dodatkowo unieważniony kasownikiem prowizorycznym, pełna treść i bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

800 PLN
41366
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

40 PLN
41367
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

40 PLN
41368
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

50 PLN
41369
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

180 PLN
41370
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

220 PLN
41371
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

200 PLN
41372
Fi.Cp3IA

1918 wydanie warszawskie, część na odpowiedź karty podwójnej z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 8; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
41373
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym, z błędem nadruku "wyszczerbiona tarcza nad prawym skrzydłem orła".

200 PLN
41374
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym z błędem nadruku "niedobity środek belki zakrywającej dolny napis".

300 PLN
41375
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

180 PLN
41376
Fi.Cp5x, y

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrązowym; czyste; doskonały stan zachowania;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

300 PLN
41377
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, zaadresowana i skasowana 4.I.1919 w Lublinie, bardzo dobry stan zachowania; dla kart z oryginalnego obiegu pocztowego bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.1200,-)!!!

200 PLN
41378
Fi.Ck6

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

60 PLN
41379
Fi.Ck6

1919 koperta ze znakiem opłaty.

70 PLN
41380
Fi.Ck6

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

60 PLN
41381
Fi.Cp8II

1919 wydanie krakowskie, rzadka karta z nadrukiem typu 44; poza kilkoma drobnymi miejscowymi przebarwieniami dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

500 PLN
41382
Fi.Cp12I

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

200 PLN
41383
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

70 PLN
41384
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

60 PLN
41385
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

50 PLN
41386
Fi.Cp13IIA

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

100 PLN
41387

Fi.Cp13INp

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 4 z charakterystyczną "koniczynką" zamiast rombu, kartka na odpowiedź z niekatalogowanym podwójnym nadrukiem, bardzo rzadki błąd na tej odmianie całostki w doskonałym stanie.

2 400 PLN
41388
Fi.Cp14II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 120 (brak rombu) z ciekawą usterką "kropka w literze C", grzecznościowo skasowana w Krakowie.

40 PLN
41389
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 51 z wyraźną usterką "zniekształcona litera A w POLSKA"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
41390
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; dobry stan zachowania.

80 PLN
41391
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

50 PLN
41392
Fi.Cp14IIx, 76B

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

150 PLN
41393
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77.

80 PLN
41394
Fi.Cp 14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

80 PLN
41395
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 12, wysłana 1.VIII z Krakowa do Wieliczki, pieczęć nadawcy; minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN
41396
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z drukiem firmowym Agencji Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na odwrocie.

120 PLN
41397
Fi.Cp14Iy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

100 PLN
41398
Fi.Cp14yII

1919 wydanie krakowskie, całostka na papierze szarym wysłana z Zakopanego 30.VI. do Warszawy, nadruk typ 65 - przecinek zamiast kropki po h.

80 PLN
41399
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 121 (bez rombu), wysłana 28.IV z miejscowości Zabłocie k.Żywca do Warszawy, tekst korespondencji na froncie (bez treści na odwrocie); walor w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN
41400
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 106, grzecznościowo nadana w Krakowie, w papierze naturalna fałdka.

40 PLN