The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31776

1948 rzadka kartka wydania prowizorycznego z 1944 roku z podobizną Marii Skłodowskiej Curie na filatelistycznej całości wysłanej miejscowo z urzędu pocztowego Poznań 2 dworzec, prawidłowa opłata za ekspres plus polecenie, kartka nie wypisana.

Fi.Cp89, 459, 460
360 PLN
32380

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
34258

1871-1918 "Austriackie całostki i formularze pocztowe dla ludności polskojęzycznej w zaborze austriackim 1871 - 1918", książka autorstwa Piotra Pelczara i Wojciecha Ziółkowskiego, 120 stron, kolorowe ilustracje.


50 PLN
34259

1894 sekretnik austriacki dwujęzyczny, w tym w języku polskim, z Krakowa do Zakopanego.

Fi.Cs4
60 PLN
34260

1918 wydanie lubelskie, całostka na papierze x.

Fi.5x
100 PLN
34261

1918 wydanie lubelskie, całostka na papierze y.

Fi.5y
100 PLN
34262

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 17 z dodatkowo występującą cechą opisową 20; bardzo dobry stan zachowania; sygnowane Pelczar.

Fi.Cp1I (1s)
80 PLN
34263

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 14; dobry stan zachowania -punktowe przebarwienia na górnej i lewej krawędzi karty (Fi.90.-).

Fi.Cp1I
60 PLN
34264

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - wymiary mieszczące się w typie 5, brak wspólnych cech opisowych dla tego typu (2, 5), ale występują nienotowane (11 i 22); dobry stan zachowania (punktowe przebarwienia na i pod górnymi ząbkami doklejonego znaczka) - karta niekatalogowana!!!

Fi.Cp1II (1s)
160 PLN
34265

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

Fi.Cp2I
50 PLN
34266

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, prawa kropka w drugiej linii kropkowanej wydłużona i ukośnie skierowana w górę.

Fi.Cp2I
50 PLN
34267

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

Fi.Cp2II
50 PLN
34268

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
50 PLN
34269

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym.

Fi.Cp4a
120 PLN
34270

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

Fi.Cp4ay-by
160 PLN
34271

1918 wydanie lubelskie, całostka w kolorze brązowo czerwonym na papierze y.

Fi.Cp4by
100 PLN
34272

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

Fi.Cp5x, y
250 PLN
SOLD
34273

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym.

Fi.Cp5y
120 PLN
34274

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy w języku niemieckim z nadrukiem typu 23 przeznaczonym dla adresu przesyłowego Ca3 przedrukowany pomyłkowo na adresie Ca2, rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca2
2 000 PLN
34275

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 6, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca2
1 000 PLN
34276

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
34277

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
34278

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 34, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
34279

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 14, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
34280

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
34281

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
34282

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 42; opis i gwarancja Schmutz;

całostka z nadrukiem typu 12, litera P w POCZTA przerwana u dołu, do kartki dołączono dwie metryczki autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.11" (aktualnie Cp.12I);

karta podwójna z nadrukiem typu 96; opis i gwarancja Schmutz;

karta podwójna z nadrukiem typu 11, zamiast rombu koniczynka, do kartki dołączono metryczkę autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.12" (aktualnie Cp.13I); na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp12I-II, 13I-II
1 000 PLN
34283

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96; koniczynka zamiast rombu, jedynka w nominale bez chorągiewki, podniesiona kropka, gwarancja.

Fi.Cp12II
70 PLN
34284

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka.

Fi.Cp12II
70 PLN
34285

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
34286

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
34287

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, niewielkie naderwanie z prawej strony.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
34288

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania, skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
34289

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp14IIx
80 PLN
34290

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem 33 z obiegu pocztowego z Szymbarku, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp14IIx
80 PLN
34291

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65 - przecinek zamiast kropki, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
34292

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129.

Fi.Cp14IIy
60 PLN
34293

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp14IIy
70 PLN
34294

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 6.

Fi.Cp14Ix
60 PLN
34295

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 69, złamanie.

Fi.Cp15IIxA
50 PLN