The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 82. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2713

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.


50 PLN
3055

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.4 z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
30 PLN
3237

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
50 PLN
3238

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
3239

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

Fi.1, 6
250 PLN
3240

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

Fi.1, 6
60 PLN
3241

1939 I wydanie przedrukowe, seria kasowana.

Fi.1-13
25 PLN
SOLD
3242

1939 I wydanie przedrukowe, seria na podlepkach.

Fi.1-13
40 PLN
3243

1939 pierwsze wydanie prowizoryczne, seria w czworoblokach.

Fi.1-13
450 PLN
3244

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
3245

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
3246

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
3247

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

Fi.3
20 PLN
3248

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

Fi.6
80 PLN
3249

1939 I wydanie przedrukowe, 1 zł + 50 gr - frankatura dwukolorowa, list ekspresowy wysłany 11.7.40 z Kielc do Nowego Jorku, zalepki cenzur niemieckiej i amerykańskiej, nowojorskie datowniki odbiorcze z 20.IX, dodatkowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee Claimed by Office of First Address"; znaczek wartości 1 zł/50fen, za wyjątkiem skartu, jest bardzo rzadko spotykany na prawidłowo opłaconych całościach - tu dodatkowo o niespotykanym obiegu; słabszy stan zachowania.

Fi.12, 9
500 PLN
3250

1939 wydanie przedrukowe, luzaki w czworoblokach.

Fi.14-23
200 PLN
3251

1939 wydanie przedrukowe, luzaki w czworoblokach.

Fi.24I, 24II
90 PLN
SOLD
3252

1939 wydanie przedrukowe, luzaki w czworoblokach.

Fi.28, 29, 30, 31, 33I, 33II, 34
350 PLN
3253

1939 wydanie przedrukowe, luzaki w czworoblokach.

Fi.35-9
1 400 PLN
3254

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 18.3.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
3255

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 11.IV.1940 z Hrubieszowa do Warszawy; dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp1II
60 PLN
3256

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
80 PLN
3257

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

Fi.Cp2I
50 PLN
3258

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
70 PLN
3259

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

Fi.Cp2I-II
200 PLN
3260

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Gorlic do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "20 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.P Cp1
Mi.VP226I 
200 PLN
3261

1939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa) wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód; słabszy stan zachowania.


Mi.519 
40 PLN
3262

1939 prekursor - całostka obiegowy Rzeszy za 15 fen użyta na terenie GG (Mi.125 euro), opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 28.XI z Warszawy do obozu miejscowości Grabowo (Grabau bei Rozental, Kreis Löbau); znak opłaty unieważniony w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.I
Mi.VP227I
700 PLN
3263

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


90 PLN
SOLD
3264

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.


30 PLN
3265

1940 mieszana frankatura znaczków różnych wydań na ekspresowym liście poleconym z Krakowa do rzeszy, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2, 33, 50, 55
120 PLN
SOLD
3266

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
3267

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Fi.150.-), na podlepce, gwarancja i opis.

Fi.14I
120 PLN
SOLD
3268

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
SOLD
3269

1940 II wydanie przedrukowe, frankatura trójkolorowa, na kopercie listu grzecznościowo poleconego (opłata zgodna z taryfą) z Krakowa do Warszawy, znaczki unieważnione 20.IV stemplem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera.

Fi.15, 21, 22; 3
80 PLN
SOLD
3270

1940 II wydanie przedrukowe, ośmioblok znaczków za 2/5 gr z katalogowanym błędem na poz.33 "przecinek zamiast kropki" (Fi.120.-) i dodatkowo "uszkodzony ornament wokół swastyki" oraz podobnym błędem na poz.25 - dotąd niekatalogowanym, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.17 B1
150 PLN
3271

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

Fi.21, 23, 35
70 PLN
3272

1940 wydanie przedrukowe, rzadka odmiana koloru znaczka podstawowego.

Fi.23
90 PLN
SOLD
3273

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24I-II; 3
100 PLN
3274

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
20 PLN