Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
23495
Fi.Cp17

1900 austriacka całostka z napisami dwujęzycznymi.

20 PLN
SOLD
23496
Fi.Cp29

1906 austriacka całostka z napisami trójjęzycznymi.

15 PLN
SOLD
23497
Fi.Cp30

1907 austriacka całostka z napisami trójjęzycznymi.

25 PLN
SOLD
23498
Fi.Cp1I

1918 NADRUK MOCNO PRZESUNIĘTY, wydanie warszawskie, karta 15 fen/7,5 z nadrukiem mocno przesuniętym w prawo; słabszy stan zachowania; gwarancja Schmutz;

karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 13;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

800 PLN
23499
Fi.Cp1II

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen.; unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! pozostałe cechy wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 5; dobry stan zachowania (punktowe przebarwienia na i pod górnymi ząbkami doklejonego znaczka) - karta niekatalogowana!!!

200 PLN
23500
Fi.Cp2I

1918 NADRUK UKOŚNY, wydanie warszawskie, karta 15 fen/10 z nadrukiem ukośnym; słabszy stan zachowania; gwarancja Schmutz;

karta 15 fen/10 wysłana 15.12. z Warszawy do Żyrardowa, pełny tekst na odwrocie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 6; dobry stan zachowania;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

1 400 PLN
23501
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

40 PLN
23502
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

50 PLN
23503
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; karta ostemplowana grzecznościowo 24.11 w Warszawie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

30 PLN
23504
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

50 PLN
23505
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

180 PLN
23506
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

220 PLN
23507
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

200 PLN
23508
Fi.Cp3IA

1918 wydanie warszawskie, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej 15 fen/7,5 z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 8 (proponowana przez nich wycena 550.-); słabszy stan zachowania (przebarwienia).

150 PLN
23509
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste.

250 PLN
23510
Fi.Cp5x, y

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

300 PLN
23511
Fi.Ck6

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

60 PLN
23512
Fi.Ck6

1919 koperta ze znakiem opłaty.

70 PLN
23513
Fi.Cp2

1919 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana i adresowana bez treści.

25 PLN
SOLD
23514
Fi.Cp8I-II

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 58, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.7" (aktualnie Cp.8II); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia);

rzadka całostka z nadrukiem typu 3, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.7" (aktualnie Cp.8I); bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne, punktowe, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

2 400 PLN
23515
Fi.Cp12I

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

200 PLN
23516
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

70 PLN
23517
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

60 PLN
23518
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

50 PLN
23519
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 96, ozdobnik w kształcie listka koniczyny, kropka po h dużo wyżej niż normalnie; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
23520
Fi.Cp13IIA

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

100 PLN
23521
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

50 PLN
23522
Fi.Cp14IIx, 76B

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

150 PLN
23523
Fi.Cp 14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

80 PLN
23524
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77.

80 PLN
23525
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka na szarym kartonie z nadrukiem typ 44.

60 PLN
23526
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z drukiem firmowym Agencji Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na odwrocie.

120 PLN
23527
Fi.Cp14Iy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

100 PLN
23528
Fi.Cp14yII

1919 wydanie krakowskie, całostka na papierze szarym wysłana z Zakopanego 30.VI. do Warszawy, nadruk typ 65 - przecinek zamiast kropki po h.

80 PLN
23529
Fi.Cp15II

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukiem typ 45.

250 PLN
23530
Fi.Cp16II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 36, prawe ramię litery A w POLSKA uszkodzone; gwarancja i opis Schmutz;

całostka z nadrukiem typu 111 wysłana 7.IV z Krakowa do Warszawy, znak opłaty skasowany unarodowionym datownikiem okupacji austriackim z wyciętym napisem niemieckim, kasownik odbiorczy Warszawa 4 z 9.IV; gwarancja i opis Schmutz;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

200 PLN
23531
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, kartka z Cieszyna 11.III.20 do Wiednia, nadruk typ 98, bardzo późne użycie całostki Cp16 z końca pierwszego kwartału 1920 roku.

400 PLN
23532
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 106, na odwrocie podlepki.

40 PLN
23533
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 73.

40 PLN
23534
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65 - przecinek zamiast kropki.

40 PLN