Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
18755

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.

50 PLN
19288
Fi.1
Mi.732

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

50 PLN
19289
Fi.1

1939 współkursor, kartka z Warszawy 11.12.39 do Wągrowca, mieszana frankatura ze znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca 1939 roku.

150 PLN
19290
Fi.1, 2

1939 I wydanie przedrukowe, 6 + 8 gr - frankatura dwukolorowa, formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 17.12.39 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Jasła do Lublina, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym JASŁO, data odciśnięta osobnym numeratorem; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta w dwóch miejscach pionowo zgięta).

300 PLN
19291
Fi.1-13

1939 I wydanie przedrukowe, seria kasowana.

25 PLN
19292
Fi.1-13

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie skasowana 8.I.40 w Warszawie, datownik WARSCHAU C1 z wyróżnikiem "b"; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
SOLD
19293
Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

140 PLN
19294
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

600 PLN
19295
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

1 100 PLN
19296
Fi.3

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 29.VIII.1940 z Warszawy do Krakowa, stempelek wpływu Rady Głównej Opiekuńczej.

60 PLN
SOLD
19297
Fi.9

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, znaczek z dolnym marginesem unieważniony fioletowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "27 Dez.1939"; przesyłka dosyłana, liczne adnotacje na odwrocie.

120 PLN
19298
Fi.Cp1II, 1, 3

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr."długie e" opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 29.2.1940 z Krakowa do Radomia; idealny stan zachowania (Mi.100 euro).

200 PLN
19299
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

70 PLN
19300
Fi.Cp2I-II

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

250 PLN
19301
Fi.Cp2II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", prawidłowa przesyłka z okresu podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 29.2.1940 z Czarnego Dunajca do Nowego Targu, stempelek wpływu "ZARZĄD MIEJSKI król. wol. m. w Nowym Targu"; bardzo dobry stan zachowania (Mi.90 euro).

120 PLN
19302
Fi.Cp78I

1939 polska karta pocztowa użyta jako formularz przez urzędnika niemieckiego, wysłana 28.11 z Krakowa do Halle, przekreślony znak opłaty unieważniono datownikiem KRAKAU 1 z wyróżnikiem "c", na górze karty dopisek "Deutsche Dienstpost", w adresie nadawcy podano urząd Kraków 3, pieczęć urzędowa wysyłającego z godłem III Rzeszy "Postbeauftragte de ... Militärbefehlshabe ... "; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania niemieckiej poczty okupacyjnej, doskonały stan zachowania.

500 PLN
19303
Fi.P Cp1
Mi.VP226I 

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Buska Zdroju do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienspost Osten" z dostawioną datą "-3 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

250 PLN
19304

Mi.520 

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen użyty na terenie GG, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz opłacona znaczkiem niemieckim według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 20.XII z Warszawy do Pruszkowa; znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; dobry stan zachowania.

300 PLN
19305

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.

90 PLN
19306

1939 Oflag XIA, prowizoryczny formularz datowany 2.XII, wysłany 3.XII z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - przedwojenny polski datownik WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "4a"; stempelek cenzora nr.1 z parafką; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
19307

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.

30 PLN
19308
Fi.1, 6

1940 kartka z warszawy 28.4.40 na Litwę, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

100 PLN
19309
Fi.4a-d

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów z kasownikami okolicznościowymi używanymi w czterech miastach.

70 PLN
SOLD
19310
Fi.14-39

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
19311
Fi.14I

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Fi.150.-), na podlepce, gwarancja i opis Korszeń.

120 PLN
19312
Fi.14I

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN
19313

Fi.17B2, B4

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

250 PLN
19314
Fi.18, 22; 3

1940 II wydanie przedrukowe, znaczki za 4/5 gr i 24/25 gr skasowane na widokówce (Pomnik i kopiec Kościuszki) 20.IV w Krakowie datownikiem okolicznościowym z okazji urodzin A.Hitlera.

40 PLN
19315
Fi.23

1940 wydanie przedrukowe, rzadka odmiana koloru znaczka podstawowego.

90 PLN
19316
Fi.24I-II; 3

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

120 PLN
19317
Fi.30

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

20 PLN
19318
Fi.30 B1
Mi.30II 

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 30/5 gr. z błędem na poz.99 "przecinek nad lewą cyfrą 3" (Mi.120 euro), gwarancja Korszeń.

240 PLN
19319
Fi.30; 2

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

50 PLN
19320
Fi.40 ark.

1940 zabytkowe budowle, arkusz sprzedażny znaczka za 6 gr. złożony w połowie.

100 PLN
19321
Fi.40, 43

1940 list nadany w agencji pocztowej w Łopusznie przez Kielce do Krakowa.

50 PLN
19322
Fi.40-51

1940 widoki zabytkowych budowli (I), czysta seria z górnymi marginesami, czysta, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
SOLD
19323
Fi.40-51 Pw1+Pw2

1940 widoki zabytkowych budowli (I), czysta seria z gapami na górnym marginesie i oznaczeniem drukarni STAATSDRUCKEREI WIEN (Fi.+200% dopłaty), znaczki za 6 gr i 1 zł tylko z gapami, bardzo dobry stan zachowania.

160 PLN
SOLD
19324
Fi.40-51; 6a

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria z górnymi marginesami (znaczek za 1 zł z dolnym), skasowana stemplem okolicznościowym, bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
SOLD
19325
Fi.41 ark.

1940 zabytkowe budowle, arkusz sprzedażny znaczka za 8 gr. złożony w połowie.

100 PLN
19326
Fi.43

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr - frankatura pojedyncza, widokówka datowana "3.6.1941 Rudnik", wysłana do Radomia, znaczek unieważniony prowizorycznym kasownikiem zastępczym; ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia wokół znaczka).

80 PLN