The auction will start on 19.04.2024

Auction 77. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2507

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.


50 PLN
2828

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.4 z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
30 PLN
3015

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
50 PLN
3016

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

Fi.1, 6
300 PLN
3017

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

Fi.1, 6
60 PLN
3018

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.195.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
100 PLN
3019

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 700.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
500 PLN
3020

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1150.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
3021

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

Fi.3
20 PLN
3022

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

Fi.6
80 PLN
3023

1939 I wydanie przedrukowe, 1 zł + 50 gr - frankatura dwukolorowa, list ekspresowy wysłany 11.7.40 z Kielc do Nowego Jorku, zalepki cenzur niemieckiej i amerykańskiej, nowojorskie datowniki odbiorcze z 20.IX, dodatkowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee Claimed by Office of First Address"; znaczek wartości 1 zł/50fen, za wyjątkiem skartu, jest bardzo rzadko spotykany na prawidłowo opłaconych całościach - tu dodatkowo o niespotykanym obiegu; słabszy stan zachowania.

Fi.12, 9
600 PLN
3024

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 18.3.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
3025

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 11.IV.1940 z Hrubieszowa do Warszawy; dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp1II
80 PLN
3026

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
3027

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

Fi.Cp2I
50 PLN
3028

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
70 PLN
3029

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

Fi.Cp2I-II
250 PLN
3030

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Gorlic do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "20 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.P Cp1
Mi.VP226I 
200 PLN
3031

1939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa) wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód; słabszy stan zachowania.


Mi.519 
40 PLN
3032

1939 prekursor - całostka obiegowy Rzeszy za 15 fen użyta na terenie GG (Mi.125 euro), opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 28.XI z Warszawy do obozu miejscowości Grabowo (Grabau bei Rozental, Kreis Löbau); znak opłaty unieważniony w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.I
Mi.VP227I
800 PLN
3033

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


90 PLN
3034

1939 "Całostki Generalnego Gubernatorstwa 1939 - 1945" autorstwa Piotra Pelczara, 20 stronnicowa broszura.


25 PLN
3035

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów z kasownikami okolicznościowymi używanymi w czterech miastach.

Fi.4a-d
50 PLN
SOLD
3036

1940 list nadany w agencji pocztowej Zagórz przez Gorlice do Poznania.

Fi.14
90 PLN
3037

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (29 znaczków) stemplowana.

Fi.14-39
120 PLN
3038

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (28 znaczków), trzy znaczki dopłaty z gwarancją.

Fi.14-39
320 PLN
3039

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
3040

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.50 euro, Fi.120.-), na podlepce, gwarancja i opis.

Fi.14I
100 PLN
3041

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
3042

1940 II wydanie przedrukowe, frankatura trójkolorowa, na kopercie listu grzecznościowo poleconego (opłata zgodna z taryfą) z Krakowa do Warszawy, znaczki unieważnione 20.IV stemplem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera.

Fi.15, 21, 22; 3
80 PLN
3043

1940 urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, skasowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
3044

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
25 PLN
3045

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
20 PLN
3046

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
SOLD
3047

1940 kartka z Kleczy Górnej do Niemiec, prowizoryczny kasownik agencji pocztowej.

Fi.34
90 PLN
3048

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941 na kopercie adresowanej do Warszawy (same znaczki kasowane Fi.140.-).

Fi.35-39; 9d
150 PLN
3049

1940 widoki zabytkowych budowli (I), czysta seria z gapami na górnym marginesie, dwa znaczki z lekko załamanym marginesem. i oznaczeniem drukarni STAATSDRUCKEREI WIEN (Fi.+200% dopłaty), znaczki za 6 gr i 1 zł tylko z gapami, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.40-51 Pw1+Pw2
160 PLN
3050

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr mocno przesunięta perforacja - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy definitywny o sygnaturze DPO 444 (3.41), wysłany 15.10.1941 z Krosna do miejscowości Deutscheneck (Sompolno); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.43
50 PLN
3051

1940 kartka z Chełma Lubelskiego do ZSRR, stemple cenzury niemieckiej i stempel tranzytowy z Moskwy.

Fi.46
70 PLN
3052

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50 gr - frankatura wielokrotna, adres pomocniczy wysłany 3.12.1942 z Warszawy do Kielc.

Fi.48
100 PLN