The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 53. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10074

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
10075

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
10076

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1100.-).

Fi.1-125, D1-5, U1-3
800 PLN
10077

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

Fi.1-125 ex., D1-5,
380 PLN
10078

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
10079

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie ostemplowana 26.1.1940 w Krakowie.

Fi.1-13
40 PLN
10080

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

Fi.1-13, 40-51, 52-5
110 PLN
10081

1939 I wydanie przedrukowe 24 + 40 + 60 gr. - frankatura trójkolorowa, list pobraniowy wysłany 18.V.1940 z Krakowa do Rzeszowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo ładnym stanie zachowania.

Fi.6, 8, 10
200 PLN
10082

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.7
80 PLN
10083

1939 I wydanie przedrukowe, 40 + 50 gr. - frankatura dwukolorowa, polecona zagraniczna karta pocztowa, wysłana 26.III.1940 z Warszawy do Targu-Jiu w Rumunii, cenzury, kasowniki: tranzytowy Bukareszt i odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.8, 9
150 PLN
10084

1939 zagraniczna karta pocztowa, wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.


20 PLN
10085

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list wysłany z Częstochowy do Łodzi; zwraca uwagę prowizoryczny jednowierszowy kasownik (bez daty) - Tschenstochau.


Mi.522 
120 PLN
10086

1939 kasownik okolicznościowy utworzenia Gubernatorstwa w Krakowie.


30 PLN
10087

1939 karta z okolicznościowym kasownikiem z przejęcia urzędu generalnego gubernatora GG z Krakowa.


25 PLN
10088

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
70 PLN
10089

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
85 PLN
10090

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "długie e", wysłana 2.2.1940 z Radomia do Biecza, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; idealny stan zachowania (Mi.120 euro).

Fi.Cp2II
160 PLN
10091

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr. obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.235 euro).

Fi.Cp2I-II
350 PLN
10092

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
10093

1940 AMBULANS NR.5242 relacji WROCŁAW - KRAKÓW (BRESLAU-KRAKAU), list wysłany 23.3 z Krakowa z urzędu zaopatrzenia armii do Drezna, pieczęć urzędowa nadawcy z godłem III Rzeszy; u góry listu skreślono wyraz "Feldpost", a dopisano "Deutsche Dienspost Osten".

Fi.6
150 PLN
10094

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.6a-d
100 PLN
10095

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.6b
20 PLN
10096

1940 wydanie przedrukowe, kompletna podstawowa seria stemplowana na kopercie z Krakowa.

Fi.14-39
180 PLN
10097

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami 24II i 33II w pięknym stanie.

Fi.14-39 (28)
340 PLN
10098

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39 (28)
250 PLN
10099

1940 II wydanie przedrukowe, nadruk "General Gouvernement / gapa / 24 GR. 24" na polskim znaczku za 25 gr. - odmiana "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech (Mi.600 euro), w pięknym czworobloku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
1 200 PLN
10100

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
280 PLN
SOLD
10101

1940 list polecony z Zakopanego do Radomia, mieszana frankatura ze znaczkiem dopłatnym z fałszywym odwróconym nadrukiem, osobliwe.

Fi.17, 20, 34, 37No
600 PLN
10102

1940 kartka z Radomia 10.10.40 z rzadkim kasownikiem okolicznościowym targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem b, kartka właściwie opłacona z pełna treścią na odwrocie.

Fi.17, 20, 5b
550 PLN
10103

1940 II wydanie przedrukowe, niezwykle dekoracyjny ekspresowy list polecony - opłacony zgodnie z taryfą - wysłany 21.XII z Warszawy do Poznania, kasownik odbiorczy.

Fi.17, 22, 30
100 PLN
10104

1940 kartka nadana w ambulansie pocztowym nr 675 do Niemiec.

Fi.18, 20
25 PLN
10105

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura mieszana, list wysłany 11.9.1941 z Krakowa do Rabki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18, 42
60 PLN
10106

1940 "Wyrostek na poziomej belce prawej 4" znaczek z błędem na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.X w Radomiu (Mi.200 euro), znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b" (Fi.400.-); piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy specjalizowany zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18x, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
1 500 PLN
10107

1940 list polecony z Krakowa 16.XI.40 do Czech, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.21, 22, 24
60 PLN
10108

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
50 PLN
10109

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
30 PLN
10110

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
10111

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr. (mały odstęp) - frankatura wielokrotna, parka na miejscowym liście przesłanym 20.VIII w miejscowości Skała, dekoracyjne prowizoryczne ostemplowanie.

Fi.33II
120 PLN
10112

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczków dopłaty z numerem arkusza na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.37
1 200 PLN
10113

1940 znaczki stemplowane grzecznościowo na kopercie z Radomia.

Fi.40, 42, 48
10 PLN