The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 53. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10154

1940 kartka z Bliznego przez Brzozów 15.12.40 do Zadzimia.

Fi.Cp6A
120 PLN
10155

1940 polska karta pocztowa za 15 gr z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, część na odpowiedź z nadrukiem, hasło propagandowe W - "TELEGRAMY MOŻNA NADAWAĆ W POCIĄGACH POŚPIESZNYCH I W SAMOLOTACH", wysłana 21.X z Krakowa do Warszawy.

Fi.Cp6B
Mi.P7A 
200 PLN
10156

1940 widoki zabytkowych budowli, 30 gr. karta o sygnaturze IX.40.

Fi.Cp8I
Mi.P9 
50 PLN
10157

1940 widoki zabytkowych budowli, całostka typ I.

Fi.Cp8I
20 PLN
10158

1940 list pobraniowy wysłany 3.XII.1941 przez Versandstelle fur Sammlermarken Krakau do adresata we wsi Skwierczyn. Z pośrednictwa Repki, po pobraniu stosownej opłaty znaczkiem doręczeniowym za 50 gr., przesyłkę dostarczono odbiorcy (Fi.1500.-). Na odwrocie listu kasownik Sokołów 5.XII i czytelniejszy niż na froncie stempelek pośrednictwa Repki z ręcznie wpisaną datą 7.XII.41. Znaczki doręczeniowe stosowano tylko w okresie od 1.XII.1940 do 1.III.1942, a nieliczna oryginalna korespondencja to adresy przesyłowe i wycinki z paczek; list i to z właściwie użytym znaczkiem za 50 gr. to unikat.

Fi.D4
Mi.Z4 
2 500 PLN
10159

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie Portu Gdańsk, długość napisu POSTKARTE 34,5 mm; tekst V "1) Alle im Generalgouvernement erschinenen ...", karta czysta; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Fcp2I
200 PLN
10160

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z Mościckim, tekst IV "Alle ..." 12 wierszy tekstu (bez numeracji), karta czysta; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Fcp3
100 PLN
10161

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, tekst XXIIb "Infolge ..." w podpisie "Postamt Krakau 3", wysłana 27.V z urzędu Kraków 3, dodatkowo niebieski stempel urzędowy; karta pionowo złamana.

Fi.Fcp4
200 PLN
10162

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, odmiana nieopisana !!! tekst XXII "Infolge ..." w podpisie "Im Auftrag/ Klimek", dodatkowy dopisek "Postaweisung zurück", karta czysta; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Fcp4
300 PLN
10163

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, tekst XV "Durch ...", karta czysta; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Fcp4
100 PLN
10164

1940 formularz ofrankowany znaczkiem za 30 gr. II wydania przedrukowego, rozprowadzany w urzędach pocztowych; nieopisany w katalogu!

Fi.Fp
50 PLN
10165

1940 godło III Rzeszy w dużym formacie, seria znaczków urzędowych na wycinkach, ostemplowana w Krakowie 8.12 kasownikiem okolicznościowym z okazji Dni Mozarta zorganizowanych dla upamiętnienia 150 rocznicy jego śmierci.

Fi.U1-15; 19
120 PLN
10166

1940 makulatura znaczka urzędowego w ciętej parce bez wydrukowanego nominału.

Fi.U13nz
900 PLN
10167

1940 godło III Rzeszy w dużym formacie, znaczek za 3 zł. z przesuniętymi w lewo cyframi nominału, gwarancja.

Fi.U14
60 PLN
10168

1940 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy w dużym formacie, 3 zł frankatura mieszana, paczkowy adres pomocniczy wysłany 27.5.42 z Krakowa do Lublina, na odwrocie kasowniki odbiorcze: polski przedwojenny(!), drugi z wyróżnikiem "r" używany jeszcze wiele lat po wojnie; dodatkowo pieczęć urzędowa z godłem; wysokie wartości znaczków tego wydania spotyka się bardzo rzadko na korespondencji, a w szczególności na skarcie; dekoracyjna całość w idealnym stanie zachowania.

Fi.U14,19
600 PLN
10169

1940 godło III Rzeszy w małym formacie, seria znaczków urzędowych na kopercie ostemplowana 13.XI w Warszawie.

Fi.U16-24
30 PLN
10170

1940 seria znaczków urzędowych w małym formacie.

Fi.U16-24
30 PLN
10171

1940 godło III Rzeszy w małym formacie, dwie parki znaczków ciętych bez nominału (Fi.3000.-), gwarancja.

Fi.U17, 22 nz
1 800 PLN
10172

1940 czworoblok znaczków urzędowych.

Fi.U18
30 PLN
10173

1940 czworoblok znaczków urzędowych.

Fi.U21
25 PLN
SOLD
10174

1940 makulatura znaczka urzędowego w ciętej parce bez wydrukowanego nominału.

Fi.U7nz
900 PLN
10175

1941 urodziny Hitlera - trudny do zdobycia komplet 4 kasowników okolicznościowych stosowanych 20.IV w: Krakowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

Fi.9a-d
250 PLN
10176

1941 znaczek na karcie skasowany okolicznościowo, z okazji 1 rocznicy NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie.

Fi.12; 40
25 PLN
10177

1941 2 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria pięciu kart okolicznościowych, każda ostemplowana okolicznościowo 26.X.1941r. w stolicy dystryktu: Krakowie, Lwowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

Fi.14
100 PLN
10178

1941 rocznica powstania Dystryktu Galicji, znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo 1.VIII we Lwowie.

Fi.18; 10
50 PLN
10179

1941 koperta listu firmowego z Krakowa 2.3.41, pojedyncza frankatura znaczka za 1 zł.

Fi.27
50 PLN
10180

1941 kartka z Częstochowy do Niemiec z kasownikiem propagandowym poczty niemieckiej typ VIIb.

Fi.43
120 PLN
10181

1941 kartka z Radomska 21.10.41.

Fi.43
10 PLN
10182

1941 list urzędowy w specjalnej kopercie "BEWIRTSCHAFTUNGSSTELLE FÜR KOHLE IM GENERALGOUVERNEMENT" przesłany miejscowo 18.11 w Krakowie, nadany w urzędzie Kraków 5.

Fi.45
100 PLN
10183

1941 front koperty z Pcimia do Krakowa, stempel pośrednictwa pocztowego.

Fi.45
20 PLN
10184

1941 front listu nadanego przez pośrednictwo pocztowe w Pcimiu przez Myślenice do Krakowa.

Fi.45
25 PLN
10185

1941 list polecony z pośrednictwa pocztowego w Wiśniowej nad Wisłokiem przez Rzeszów do Krosna, stempelek pośrednictwa, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.46, Ck1
150 PLN
10186

1941 list polecony wysłany 6.XI przez żołnierza niemieckiego za pośrednictwem poczty Generalnego Gubernatorstwa, przesyłki wojskowe były zwolnione od opłaty, poczta pobierała tylko należność za świadczenia dodatkowe (w tym przypadku polecenie - 60 gr.), zastosowano datownik niemy i erkę blanco; przesyłki tego typu należą do rzadkości, gwarancja.

Fi.49
Mi.49 
800 PLN
10187

1941 widoki zabytkowych budowli, dwie serie.

Fi.63-5
15 PLN
10188

1941 urodziny Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.65; 9a
30 PLN
10189

1941 kartka ze stemplem okolicznościowym 1. rocznicy NSDAP w GG.

Fi.67
20 PLN
10190

1941 1 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, efektowna, wykonana techniką litograficzną, karta propagandowa, ostemplowana 15.8 w Krakowie.

Fi.67; 12
50 PLN
10191

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, piętnaście najpopularniejszych ciętych parek czystych.

Fi.71-5, 77-81, 86,
600 PLN
10192

1941 wydanie obiegowe z podobizną A.Hitlera,cięte czworobloki z gapami na górnym marginesie.

Fi.71-5, 77-81nz
500 PLN
SOLD
10193

1941 wydanie obiegowe z podobizną A.Hitlera, dwie serie z odmianami.

Fi.71-82
55 PLN
SOLD