The new auction will start soon

Auction 53. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10114

1940 przesyłka zagraniczna, ofrankowany formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6, wysłany do Sztokholmu, nadany w pośrednictwie Susiec (fioletowy prostokątny stempelek), znaczki skasowano 29.III w Tomaszowie Lubelskim, czerwony stempel cenzury Wehrmachtu, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo i pionowo zgięta).

Fi.40, 45
400 PLN
10115

1940-41 widoki zabytkowych budowli (I, II, III),3 kompletne serie w karnecie ostemplowane w Krakowie 8.12 kasownikiem okolicznościowym z okazji Dni Mozarta zorganizowanych dla upamiętnienia 150 rocznicy jego śmierci.

Fi.40-51, 63-65, 66-
50 PLN
10116

1940 znaczki ze stemplem okolicznościowym 1. rocznicy utworzenia GG.

Fi.41, 43
20 PLN
10117

1940 znaczki z dopłatą na pomoc zimową z kasownikami pierwszego dnia obiegu z Warszawy, Krakowa i Radomia.

Fi.52
30 PLN
10118

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr. - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana 19.VII w Warszawie.

Fi.52
60 PLN
10119

1940 znaczki z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, kasownik pierwszego dnia obiegu.

Fi.52
100 PLN
10120

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria.

Fi.52-5
40 PLN
SOLD
10121

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet 4 oficjalnie przygotowanych kart, ostemplowanych okolicznościowo 17.VIII w pierwszym dniu obiegu w: Krakowie, Warszawie, Radomiu i Lublinie.

Fi.52-55
120 PLN
10122

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria z górnym marginesem, ostemplowana na kopercie 3.XI w Częstochowie.

Fi.52-55
80 PLN
10123

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach skasowana okolicznościowo 17.7 w Warszawie na kartach w pierwszym dniu obiegu.

Fi.52-55
250 PLN
10124

1940 1 rocznica utworzenia GG - seria na kopercie skasowana okolicznościowo 20.IV.1941 w Krakowie.

Fi.56-58; 9a
80 PLN
10125

1940 1. rocznica utworzenia GG, seria okolicznościowa ze stemplem pierwszego dnia obiegu.

Fi.56-8
25 PLN
10126

1940 1. rocznica utworzenia GG, dwie serie.

Fi.56-8
40 PLN
10127

1940 1. rocznica utworzenia GG, karnet okolicznościowy ze stemplem pierwszego dnia obiegu.

Fi.58
15 PLN
10128

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria narożnych czworobloków z gapami, skasowana 7.XII w Warszawie, w tej formie trudne do zdobycia, bardzo dobry stan zachowania (Fi.350,-).

Fi.59-62
250 PLN
10129

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, dwie serie.

Fi.59-62
50 PLN
10130

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową - seria na kopercie skasowana okolicznościowo 20.IV. w Warszawie.

Fi.59-62; 9d
60 PLN
10131

1940 znaczek z serii "historycznej" na formularzu polskiej poczty polowej, skasowany grzecznościowo 18.I w Otwocku.

Fi.310
Mi.331 
15 PLN
10132

1940 karta pocztowa wysłana 10.XI ze szpitala w miejscowości Celle do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego; słabszy stan zachowania.


Mi.668 
35 PLN
10133

1940 WARSZAWA - kamuflażowe ostemplowanie prowizoryczne, beznapisowy kasownik, przerobiony z polskiego przedwojennego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej, widokówka wysłana 26.II do Görlitz (Gorlice), listowa pieczęć formacyjna "KRAFTFAHRZEUGPARK WARSCHAU"; opisane przez J.Z.Piekuta w numerze 166/7 Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego z 2002 roku; rzadka, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
10134

1940 arkusz znaczków opłaty miejskiej z Włocławka.


180 PLN
10135

1940 polska koperta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, wysłana 12.IV.1941 ze Zwolenia do Radomia, zwraca uwagę nietypowy kasownik; dobry stan zachowania.

Fi.Ck1
80 PLN
10136

1940 list z Rawy Mazowieckiej 17.12.40 do Zadzimia.

Fi.Ck1
60 PLN
10137

1940 polska koperta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, czysta z oryginalnym papierem listowym wewnątrz; bardzo dobry stan zachowania (na brzegach minimalnie ściemniała od światła).

Fi.Ck1
120 PLN
10138

1940 ciemnozielonoszary znak opłaty, polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE", wysłana 26.X z Lublina do Pruszkowa, znak opłaty unieważniony kasownikiem okolicznościowym; całostka rzadko spotykana (Fi.1200,- Mi.450 euro), bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp3I
900 PLN
10139

1940 grzecznościowo stemplowana kartka (bez treści) w rzadkiej odmianie z napisem KARTA POCZTOWA długości 55,5 mm.

Fi.Cp3I
500 PLN
10140

1940 wydanie prowizoryczne, kartka z napisem KARTA POCZTOWE długości 55,5 mm, nadruk GG błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp3I
800 PLN
SOLD
10141

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!", wysłana 7.VIII z Radomia do Ostrowca, prawy górny narożnik nadgięty.

Fi.Cp3II
50 PLN
10142

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 9.VI z Warszawy do Otwocka, znak opłaty unieważniony polskim przedwojennym kasownikiem mechanicznym.

Fi.Cp3II
50 PLN
10143

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 8.VIII z agencji pocztowej Proszowice do PCK w Krakowa, znak opłaty zgodnie z rozporządzeniem unieważniony datownikiem w Krakowie; stempel kancelaryjny Czerwonego Krzyża; praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji.

Fi.Cp3II
100 PLN
10144

1940 kartka z Bliznego przez Brzozów 8.12.40 do Zadzimia.

Fi.Cp3II
40 PLN
10145

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe I - "TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYŚPIESZA!", czysta.

Fi.Cp3II
54 PLN
SOLD
10146

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!", czysta; z prawej strony niewielkie przebarwienie.

Fi.Cp3II
50 PLN
10147

1940 kartka nadana w pośrednictwie pocztowym Rzemień przez Mielec do Krosna.

Fi.Cp3II
110 PLN
10148

1940 kartka z Częstochowy 22.9.40 , hasło propagandowe I.

Fi.Cp3II
10 PLN
10149

1940 polska karta pocztowa za 15 gr z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe O - "CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYŚPIESZA DORĘCZENIE", wysłana 7.V z Warszawy do Otwocka, znak opłaty unieważniony bardzo rzadkim niemym, kasownikiem; całość opisana przez J.Z.Piekuta w 3(102) numerze Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego.

Fi.CP4I
300 PLN
10150

1940 polska karta pocztowa za 10 gr z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE", wysłana 5.XI z Nowego Targu do Krakowa.

Fi.Cp5I
Mi.P6II 
80 PLN
10151

1940 kartka z Warszawy 2.11.40 do Zadzimia.

Fi.Cp5I
70 PLN
10152

1940 kartka z Rawy Mazowieckiej 12.12.40 do Zadzimia.

Fi.Cp5I
70 PLN
10153

1940 polska karta pocztowa za 10 gr z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, hasło propagandowe "CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYŚPIESZA DORĘCZENIE", czysta; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp5I
Mi.P6II 
100 PLN
SOLD