The new auction will start soon

Auction 53. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9929

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, oblężenie Madrytu, list polskiego ochotnika - oficera łączności w hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej, walczącego po stronie gen. Franco, wysłany do Warszawy z frontu, który powstał wokół Madrytu po nieskutecznej ofensywie nacjonalistów w listopadzie 1936 roku; w adresie nadawcy (podkreślone) Frente de Madrid; ilustrowana koperta z podobizną gen.Franco i hiszpańską flagą; pieczęć formacyjna (część napisu uzupełniona ołówkiem), unikalny walor w dobrym stanie zachowania.

Udział Polaków walczących w Hiszpanii przeciwko komunistom jest praktycznie nieznany, dokument ten stanowi cenne świadectwo historyczne; ex Barański.


1 500 PLN
9930

1938 Zaolzie, miejscowy list polecony, frankowany polskimi znaczkami, nadany 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, dodatkowy stempel propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ"; zwraca uwagę prowizoryczna erka.

Fi.310, 316
Mi.331, 337 
250 PLN
9931

1938 Anschluss - po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; jak łatwo można się domyślić po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych głosowało "za"; karta wysłana z Wiednia 10.IV - w dniu plebiscytu, kasowniki propagujące głosowanie "za".


Mi.661, 663 
100 PLN
9932

1938 Plebiscyt w Austrii, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo z okazji plebiscytu; po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" aneksję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy.


60 PLN
9933

1938 Brytyjskie Fałszerstwo Propagandowe niemieckiego wydania znaczków z dopłatą na pomoc zimową, górny znaczek z Himmlerem w pięknym stanie, dolny z Goeringiem (w tle) z lekko rozmytą we fragmencie gumą.


Mi.30-31 
1 200 PLN
9934

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 47 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


25 PLN
9935

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 28 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


25 PLN
9936

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z ciekawą treścią) wysłana 8.X z urzędu pocztowego Frysztat w dniu zajęcia miasta przez Wojsko Polskie; kasownik z wyróżnikiem "a", przesyłka adresowana do Cieszyna.

Fi.Cp78
200 PLN
9937

1939 Kampania Wrześniowa, list (druki) wysłany 16.VII z poczty polowej nr.23 do Kielc; urząd ten został uruchomiony w ramach tzw. "cichej" mobilizacji, od 10.VI dyslokowany w rejon Koronowa i Tucholi, obsługiwał 9DP wchodzącą w skład Armii "Pomorze".

Fi.310
Mi.331 
80 PLN
9938

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z uzupełnionymi otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333 
200 PLN
9939

1939 Kampania Wrześniowa, zaświadczenie uprawniające okaziciela do jednorazowego przejazdu pociągami wojennego rozkładu jazdy na trasie Warszawa-Brześć nad Bugiem, wystawione 5.IX.1939 przez Starostę Grodzkiego Południowo-Warszawskiego, na dokumencie odciśnięta pieczęć urzędowa z godłem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (formularz poziomo i pionowo złożony).


120 PLN
9940

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


350 PLN
9941

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

Fi.Cp78I
250 PLN
9942

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa do korespondencji zagranicznej, użyta jako formularz przez żołnierza Wehrmachtu, wysłana 29.X z Poznania.

Fi.Cp79
150 PLN
9943

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonie formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16.II przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są bardzo poszukiwane i trudne do zdobycia.


300 PLN
9944

1940(?) III Rzesza, ilustrowane, formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": kawalerię, artylerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


120 PLN
9945

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z polską flagą, wysłany 17.IV z Coëtquidan, gdzie znajdował się pierwszy i największy obóz formowania Wojska Polskiego we Francji, adresowany do hotelu Regina w Paryżu, do siedziby naczelnych władz Wojska Polskiego na Emigracji; formularz z literami "F.M." (w formie znaczka) co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
9946

1940 kartka niemieckiej poczty polowej.


25 PLN
9947

1941 prośba do PCK o rozpoczęcie poszukiwań Polaka mieszkającego we Francji, który zaginął w trakcie kampanii francuskiej w maju 1941; formularz do PCK w Krakowie, datowany 10.VI, wysłany z pośrednictwa pocztowego "Iwkowa bei Brzesko", kasownik nadawczy Slotwina 12.4; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
9948

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy, wysłany 12.IX z miejscowości Carbondale w USA do Perth w Szkocji, gdzie dotarł 8.X, ponieważ adresatka przeniosła się do miejscowości Scone Palace, gdzie w latach 1941-45 znajdowało się Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie dla polskich dziewcząt, które w wyniku wojny znalazły się w Wielkiej Brytanii, poczta brytyjska przekazała 8.X list do BIURA POCZTOWEGO 1 KORPUSU, ponieważ jednak adresatka przeniosła się do Londynu, przesyłkę ponownie skierowano do Perth (kasownik 9.X na odwrocie), skąd doręczono ją adresatce; niezwykle ciekawy walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, obrazujący pokrętne losy Polaków w czasie ostatniej wojny; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta mocno rozerwana z tyłu, podczas otwierania, bez ubytków, podklejona).


500 PLN
9949

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka wysłana 12.V z Londynu na adres skrytki pocztowej w Perth do jednostki o oznaczeniu kodowym P/76, wchodzącej w skład 1 Korpusu, stacjonującego w Szkocji, bardzo rzadki okrągły typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany praktycznie tylko na przesyłkach filatelistycznych; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską"; ładny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
9950

1941 Finlandia, list wysłany 24.XII z Helsinek, adresowany do Halle, cenzury: fińska i niemiecka.


Mi.232 
150 PLN
9951

1941 kartka z 1 Korpusu Wojska Polskiego w Anglii ze stemplem poczty polowej Korpusu.


25 PLN
9952

1941 kartka z 1 Korpusu Wojska Polskiego w Anglii ze stemplem biura pocztowego.


25 PLN
9953

1941 Legion Flamandzki, seria czysta, winietki używane na listach flamandzkich żołnierzy Waffen SS z frontu wschodniego.


Mi.I-IV 
300 PLN
9954

1941 dwujęzyczna nalepka poczty polowej nr.1, stosowana na przesyłkach uszkodzonych, które zostały przez służby pocztowe zabezpieczone bądź przepakowane.


72 PLN
SOLD
9955

1941 wojsko polskie we Francji, brzegowa seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


27 PLN
SOLD
9956

1941 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, pokwitowanie przekazu pieniężnego na kwotę 300 rubli wysłanego 19.12 z miejscowości Tockoje przez żołnierza 7 Pułku Artylerii Lekkiej (7 pal), gdzie znajdował się Ośrodek Zapasowy Armii Polskiej w którym od jesieni 1941 formowała się ta jednostka, datownik nadawczy Tock.Łagier ( ), a pod nim dopisek "7 płk lek art"; przekaz adresowany na ręce zesłańców w miejscowości Kelerowsk w północnym Kazachstanie, którzy pozostali jeszcze w miejscach zsyłki; wszelkie przesyłki polskich żołnierzy ze Związku Sowieckiego z okresu formowania Polskiej Armii należą do wyjątkowo rzadko spotykanych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
9957

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, parka znaczków "Dojdziemy" za 50 kop. poz.1 i 4, w układzie tete-beche, wzajemnie odwróconych względem siebie, rzadko w tak pięknym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1
1 200 PLN
9958

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 257 - wydano ich 1000 szt.; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja i "londyński" atest płk.Jan Z.Berek

Fi.1
2 000 PLN
9959

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN
9960

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 50 gr. - okręt podwodny ORP Orzeł.

Fi.3
80 PLN
9961

1942 (?) Armia Polska w Wielkiej Brytanii, "RECEIVED FROM H.M. SHIPS" przesyłka wysłana z okrętu do polskiego marynarza przebywającego w szpitalu Royal Navy.


60 PLN
9962

1942 III Rzesza, wycinek części adresowej paczki, ofrankowany znaczkami poczty polowej i dodatkowo zwykłymi znaczkami opłaty, wysłanej 17.11 z miejscowości Weida na adres "Feldpost 46744D" (4 Kompanie Transport-Begleit-Bataillon); dekoracyjny i bardzo rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania - lewy znaczek poczty polowej pionowo rozdarty; bardzo wysoka wycena katalogowa.


Mi.2A, 790, 792 
250 PLN
9963

1942 (?) formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN
9964

1942 seria nalepek dopłaty z podwójnymi nadrukami.


250 PLN
9965

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, na wycinku ze stemplem Polskiej Poczty Polowej nr.1.


40 PLN
9966

1942 seria nalepek dla wojsk desantowych, wzór 2 ze zmienionymi napisami, wydanie żałobne po śmierci gen. Sikorskiego.


40 PLN
9967

1942 nalepka dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, z nadrukiem z okazji desantu pod Arnhem.


20 PLN
9968

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Tel-Aviv" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, idealnie odciśnięty datownik z dnia 28.VIII; niespotykany walor w dobrym stanie zachowania.


108 PLN
SOLD