The new auction will start soon

Auction 53. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10274

1943 formularz zwrotny z prokuratury ze Stryja.

Fi.78, U21
50 PLN
10275

1943 600-lecie Lublina, seria znaczków na karcie, ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie, kasownikiem z okazji IV rocznicy utworzenia GG.

Fi.92-95; 34
40 PLN
10276

1943 54 urodziny A.Hitlera, seria znaczków z dolnymi marginesami, na karcie, skasowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.101-103, 30
40 PLN
10277

1943 54. urodziny A.Hitlera, seria w ozdobnych arkuszach.

Fi.101-3
250 PLN
10278

1943 seria okolicznościowa z okazji 54. urodzin A.Hitlera w narożnych parkach.

Fi.101-3
25 PLN
10279

1943 Mikołaj Kopernik - 400 lecie śmierci, dwa znaczki z różnych walców z oznaczeniem walca i sektora na marginesie.

Fi.104
30 PLN
10280

1943 Mikołaj Kopernik - 400 lecie śmierci, znaczek na specjalnej pamiątkowej karcie, skasowany okolicznościowo 24.V w Krakowie.

Fi.104; 31
120 PLN
10281

1943 Mikołaj Kopernik - 400 lecie śmierci, znaczek na karcie skasowany okolicznościowo 24.V.

Fi.104; 31
40 PLN
10282

1943 3 rocznica NSDAP, seria czysta z gapami.

Fi.105-09
75 PLN
10283

1943 3 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, czworobloki znaczków z pełną oryginalną gumą ostemplowane okolicznościowo 26.X kasownikiem okolicznościowym z okazji 4 rocznicy powstania GG.

Fi.105-109
50 PLN
10284

1943 kartka z kasownikiem okolicznościowym Dni NSDAP w Krakowie.

Fi.106
30 PLN
10285

1943 kasownik okolicznościowy Dnia NSDAP w GG z Krakowa.

Fi.106
30 PLN
10286

1943 3 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, specjalna ilustrowana karta, ostemplowana okolicznościowo 13.VIII w Krakowie.

Fi.106; 32
35 PLN
10287

1943 portret Hitlera na jednolitym tle, seria znaczków na ozdobnym blankiecie papeterii "krakowskiej", ostemplowana okolicznościowo 26.X.1944 w Krakowie.

Fi.110-112
20 PLN
10288

1943 widoki zabytkowych budowli, seria czysta z gapami.

Fi.113-16
60 PLN
10289

1943 czysta koperta do telegramów, wymiary 160 x 90 mm, sygnatura (H.K.8.43 20000000); idealny stan zachowania.


30 PLN
10290

1943 kasownik okolicznościowy - Szachowe Mistrzostwa Generalnej Guberni w Radomiu (Fi.45.-), na wycinku.


20 PLN
10291

1943 karta zaopatrzeniowa na odzież.


30 PLN
10292

1943 kartka polecona z Włodawy 15.XII.43, dziury.


20 PLN
10293

1943 "Frei durch Ablösung Reich" koperta, a właściwie całostka urzędowa wolna od opłaty pocztowej, przesłana miejscowo w Warszawie; niespotykany walor w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
10294

1943 Mikołaj Kopernik - 400 lecie śmierci, arkusik z błędem "złamana oś - sektor I/4" i pustopolami na górnym marginesie.

Fi.Ark.104II
350 PLN
10295

1943 kartka z Będkowa do Skierniewic.

Fi.Cp9b
15 PLN
10296

1943 przesyłka zagraniczna, dofrankowana karta pocztowa o sygnaturze III.42, wysłana 13.X jako ekspresowa z Warszawy do Fribourga; na odwrocie kasownik odbiorczy 27.X i ślady cenzury chemicznej (poszukującej sekretnych informacji), stempelki cenzur szwajcarskich i niemieckich; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp9b, 73, 74, 86a
Mi.P12/02 
250 PLN
10297

1943 przesyłka zagraniczna, dofrankowana karta pocztowa o sygnaturze III.42, wysłana 5.V jako ekspresowa z Warszawy do Lizbony; kasowniki odbiorcze 16.5 i 17.V, stempelki cenzur niemieckich i portugalskim; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złożona).

Fi.Cp9b, 77, 86
Mi.P12/02  
300 PLN
10298

1943 znaczki urzędowe, godło rzeszy, 24 gr. + 60 gr. - frankatura mieszana różnych wydań, list urzędowy wysłany 6.VIII z sądu w Drohobyczu do Truskawca, koperta nieco przycięta z lewej strony; bardzo ciekawe miejsce użycia.

Fi.U11, 21
60 PLN
10299

1943 znaczki urzędowe, godło rzeszy, 8 gr. + 1 zł - frankatura mieszana różnych wydań, list wysłany 9.IX z sądu w Radomiu do Kielc, pieczęć urzędowa; koperta nieco pogięta.

Fi.U13, 17
50 PLN
10300

1943 seria znaczków urzędowych.

Fi.U25-36
20 PLN
SOLD
10301

1944 stempel okolicznościowy z Krakowa.

Fi.37
15 PLN
10302

1944 ładnie frankowany list polecony w kopercie firmowej wysłany 26.5 z Nowego Sącza do Krakowa; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.42, 48, 71
50 PLN
10303

1944 widoki zabytkowych budowli - Wawel, pojedyncza frankatura na liście poleconym z Krakowa do Niemiec, kasownik okolicznościowy 5. rocznicy utworzenia GG, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Dub i Sieger.

Fi.65
1 000 PLN
10304

1944 list z Radomia 30..3.44 do Markowej z rzadkim wirnikiem okolicznościowym.

Fi.78, XII
350 PLN
SOLD
10305

1944 5 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, znaczek na widokówce (400 rocznica śmierci Kopernika) ostemplowany okolicznościowo 26.X.1944 w Krakowie.

Fi.80; 38
50 PLN
10306

1944 polecony list ekspresowy z Warszawy 8.1.44 przez Marię Jakubowską do Lizbony na tzw. "adres konspiracyjny", następnie został przesłany do płk. dypl. Wiktora Jakubowskiego, artylerzysty pracownika GISZ, pod zalepka cenzury brytyjskiej przylepiono informację o zmianie adresu zwrotnego, u góry koperta zalepiona ze stemplami cenzury Wehrmachtu OKW, na odwrocie stempel wirnikowy LISBOA-CENTRAL 21.1.44. Ciekawy list ekspresowy bardzo rzadko spotykany w tzw. przesyłkach na adres konspiracyjny.

Fi.86, 110
320 PLN
10307

1944 55 urodziny Hitlera, seria na kopercie skasowana 15.VII w Warszawie.

Fi.117-119
10 PLN
10308

1944 5 rocznica utworzenia GG, znaczek 10+10 zł na karcie, ostemplowany okolicznościowo 26.X w pierwszym dniu obiegu, bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.125; 38
150 PLN
10309

1944 5. rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, makulaturowy arkusz z czwartego sektora bez perforacji pionowej na lewym marginesie, zaświadczenie oryginalności Falkowski.

Fi.125ark.
480 PLN
SOLD
10310

1944 "UNGENÜGENDE ANSCHRIFT/ Strasse u.Hausnummer erforderlich/ Ausruf erforglos/ Unbekannt-Unleserlich/ P.A.Krakau 1." niezwykle rzadki stempel urzędu pocztowego Kraków 1 informujący o niemożliwości doręczenia przesyłki na ekspresowym liście poleconym wysłanym 22.5 z Wiednia do Krakowa, pierwszą nieudaną próbę doręczenia podjęto 26/5 - adnotacja "Empfänger unbekannt" i stempelek "Zurück", drugą również nieudaną 1/6, tego samego dnia po opatrzeniu przesyłki opisanym stemplem i dodatkowo "Zurück" zwrócono list do nadawcy; dodatkowe rekwizyty pocztowe z okresu GG należą do wyjątkowo rzadko spotykanych walorów; doskonały stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


Mi.794, 795, 827&nbs
1 200 PLN
10311

1944 znaczek ze stemplem okolicznościowym 5. rocznicy utworzenia GG.


15 PLN
10312

1944 znaczek ze stemplem okolicznościowym 5. rocznicy utworzenia GG.


15 PLN
10313

1944 kartka polecona z Miechowa 19.V.44, dziury.


20 PLN