The new auction will start soon

Auction 106. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42696

1946 Komisja Edukacji Narodowej, blok czysty (Fi.1100.-), bardzo ładny stan zachowania.

Fi.bl.9
800 PLN
42697

1946 cenzura zagraniczna 3155, okrągły stempelek z literami "R.P. i U.C." na liście wysłanym 26.I z Wiednia do Bielska; stempelek cenzury austriackiej i zalepka cenzury amerykańskiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.760 
150 PLN
42698

1946 cenzura zagraniczna 3161, karta pocztowa wysłana 19.V z Aten do Krakowa; karta pionowo zgięta.


50 PLN
42699

1946 list przesłany kurierem (oznaczony PILNE) z Ministerstwa Kultury i Sztuki, adresowany do ministra przemysłu inż. Golańskiego.


20 PLN
42700

1946 cenzura zagraniczna 3220, list wysłany 13.8 z miejscowości Berleburg do Włocławka; zalepka i cenzura angielska; otwory od dziurkacza, niewielkie ubytki papieru na odwrocie.


80 PLN
42701

1946 kartka z Czech do Warszawy ze stemplem cenzury 3292.


25 PLN
42702

1946 przesyłka opłacona gotówką, list wysłany 5.2 z miejscowości Jawornik Świdnicki do Legnicy, dopisek "opłacono gotówką zł 3 poz. 101", okupacyjna koperta firmowa "STANDARD Deutsch-Amerikanische Petroleum - Gesellschaft Breslau"; bardzo dobrym stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego; gwarancja Korszeń.


250 PLN
42703

1946 list z Ząbkowic do Czerwonego Krzyża w Lipnie, niemy kasownik i prowizoryczny stempel Ząbkowic, gwarancja Korszeń.


50 PLN
42704

1946 cenzura zagraniczna 3045, list wysłany 15.7 z Niemiec do Ostrowa, jeden znaczek odpadł podczas (prawdopodobnie) przewożenia poczty (Fi.80.-).


40 PLN
42705

1946 nalepki do zbiórki funduszy na odbudowę uzdrowisk Pracowników Poczty i Telekomunikacji.


30 PLN
42706

1946 nalepki do zbiórki funduszy na odbudowę uzdrowisk Pracowników Poczty i Telekomunikacji.


30 PLN
42707

1946 lotniczy list polecony ze Skarżyska Kamiennej do Stanów Zjednoczonych, list wysłano w przedwojennej kopercie lotniczej, opłatę pobrano gotówką - adnotacja ołówkiem "Taxe percue / 51 zł", przedwojenna erka, stempel cenzury wojskowej nr 1636 i odbiorczy na odwrocie, bardzo ciekawy i rzadki walor, gwarancja i fotoatest Walocha.


380 PLN
42708

1946 list polecony z Rosji do Sułkowic, stempel urzędu cenzury nr 3174.


60 PLN
42709

1946 seria fantazyjnego wydania przedstawiającego różne widoki Gdańska, znaczek za 10 +10 zł ślad niewielkiego przywarcia na gumie, fotoopinia Walocha.


1 000 PLN
42710

1946 katastrofa kolejowa, koperta w której znajdował się list uszkodzony w czasie pożaru ambulansu kolejowego nr 342, przesyłki z katastrof kolejowych należą do najrzadszych przesyłek z tego działu kolekcjonerstwa, poszukiwane i niezmiernie rzadkie, fotoatest Korszeń.


30 000 PLN
42711

1947 list polecony z upt. Telekom. Warszawa 30.IV.47.

Fi.378, 379A
Mi.410, 412B 
15 PLN
42712

1947 list polecony z Poznania 7.3.47 do Lublina, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.378, 379A, 419
Mi.411, 412B, 453&nb;
60 PLN
42713

1947 OGÓLNOPOLSKI ZJAZD ZAW. PRAC. POCZTY I TELEKOMUNIKACJI SZCZECIN 16.VI, znaczek na specjalnej karcie pocztowej z nadrukiem "II. Kongres Pracowników Poczt i Telekom. w Szczecinie 16-18 VI 1947" ostemplowany okolicznościowo (Myślicki 47 016).

Fi.379A
Mi.412B 
50 PLN
42714

1947 kartka z Grudziądza 2.4.47.

Fi.379A
Mi.412B 
10 PLN
42715

1947 list lotniczy z Cieszyna do Niemiec opłacony prawidłowo znaczkami dwóch różnych wydań na przesyłki lotnicze, w tym rzadkim Fi 442a.

Fi.396, 442a
Mi.429, 477a
70 PLN
42716

1947 list lotniczy z Tarnobrzega do Stanów Zjednoczonych opłacony znaczkami dwóch różnych wydań na listy lotnicze.

Fi.396, 442b
60 PLN
42717

1947 kartka polecona lotnicza z Warszawy 30.V.47 do Szwajcarii.

Fi.398, Cp96
30 PLN
SOLD
42718

1947 wydanie lotnicze, znaczek cięty, lekkie zagniecenie produkcyjne w papierze, gwarancja Mikstein.

Fi.398nz
Mi.431U
280 PLN
42719

1947 lotniczy list polecony z Poznania do Stanów Zjednoczonych, na odwrocie stemple odbiorcze i stempel kontroli dewizowej.

Fi.400
Mi.433
25 PLN
42720

1947 ekspres polecony (lotniczy?) z Krynicy 2,.8.47 do Warszawy.

Fi.400, 425B
Mi.433, 468A 
25 PLN
42721

1947 "I MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE" Sopot, koperta okolicznościowa targów ostemplowana okolicznościowo (Myślicki 47 039).

Fi.401
60 PLN
42722

1947 list z Gliwic do Niemiec, stempel i zalepka amerykańskiej cenzury wojskowej.

Fi.408a
Mi.441a
40 PLN
42723

1947 Będzin, list polecony z Połczyna Zdroju do Warszawy, znaczki z prywatnym ząbkowaniem nie wymienione w PZP z tej miejscowości, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.408b
Mi.441b
200 PLN
42724

1947 list polecony z Jarosławia do Przemyśla, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.408b
Mi.441b
60 PLN
42725

1947 zamek w Lanckoronie, list polecony z Poznania do Warszawy, znaczek z prywatnym ząbkowaniem, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.410
Mi.443
200 PLN
42726

1947 karnet - "2 WALNY ZJAZD DELEGATÓW KÓŁ MIEJSCOWYCH ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POCZT I TELEKOMUNIKACJI", nakład 1500 numerowanych egzemplarzy, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.415a-c, 428
Mi.448-50, 471
200 PLN
SOLD
42727

1947otwarcie Sejmu Ustawodawczego, znaczek z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.416
Mi.451
35 PLN
42728

1947 otwarcie Sejmu Ustawodawczego, znaczek z abklaczem nadruku na stronie gumowanej.

Fi.416
Mi.451
45 PLN
42729

1947 otwarcie Sejmu Ustawodawczego, czworoblok.

Fi.416
Mi.451
60 PLN
42730

1947 Sejm Ustawodawczy, wydanie przedrukowe, narożny znaczek za 3+7 zł. z błędem na poz.5 "wcięcie w pierwszej cyfrze 9, druga 9 z krótszą nóżką",gwarancja i opis Korszeń.

Fi.416 B
Mi.451
80 PLN
42731

1947 otwarcie Sejmu Ustawodawczego, znaczek z abklaczem i błędem "kreska nad K w POLSKA", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.416B1
Mi.451
80 PLN
42732

1947 XXII narciarskie mistrzostwa Polski FAŁSZERSTWO NA SZKODĘ FILATELISTÓW, znaczek za 5+15 zł. z fałszywym nadrukiem odwróconym z cechami nadruku z poz.39, na znaczku podstawowym z poz.47 (winna to być pozycja 62), nie jest to zgodne z teorią, że fałszerstwa dokonano nadużywając skradzioną z drukarni kliszę z oryginalnymi nadrukami z pól 1-5; ponieważ zmieniała ona nominał z 25 gr. na 5+15 zł. przy użyciu pocztowym takiego znaczka poczta ponosiła duże straty, historia głosi, że kiedy Polski Związek Narciarski chciał rozprowadzić znaczki (był beneficjentem dopłaty) kioski i filateliści byli już zaopatrzeni w znaczki z nadużytym nadrukiem, znaczek unieważniono na karcie oryginalnym datownikiem CHORZÓW 5 w dniu 31.3.47 czyli dziesięć dni po wycofaniu go z obiegu, ciekawy materiał do badań.

Fi.417 No FFi
Mi.452
250 PLN
42733

1947 XXII narciarskie Mistrzostwa Polski, parka wzorcowych odbitek kontrolnych.

Fi.417ok
Mi.452
600 PLN
42734

1947 wydanie przedrukowe, dwie parki z odmianami znaczka podstawowego i barwy nadruku.

Fi.418
Mi.451
30 PLN
42735

1947 wydanie przedrukowe, czworoblok.

Fi.418
Mi.451
20 PLN
SOLD