The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41977

1944 PARYSÓW, znaczek z obiegu pocztowego z nieodnotowanym na znaczkach tego wydania stemplem poniemieckim z Parysowa 5.10.44 gmina Garwolin, unikalne, gwarancja Falkowski, Schmutz.

Fi.339
Mi.380
3 000 PLN
41978

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr., opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

Fi.339 P
Mi.380 
4 000 PLN
41979

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych i marginesowych czworoblokach, znaczki za 25 gr. w różnych odcieniach czerwonego i dodatkowo wraz ze znaczkami za 1 zł. z międzypolami po lewej, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
41980

1944 Wodzowie - znaczki wydane 7.IX na dwóch kopertach skasowane 05.9??? datownikiem "LUBLIN 1" z wyróżnikiem "r", który do drugiej dekady września nie posiadał żadnych uszkodzeń, w ostatniej dekadzie pod literką "r", na każdym z licznie znanych listów widoczna jest szczerba powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia datownikiem o brzeg poduszki z tuszem; znaczki na górnej i środkowej całości unieważniono datownikiem z tą właśnie cechą, co dowodzi, że są antydatowane (przez nieuwagę lub celowo) na 5.9 czyli na dwa dni przed datę wydania znaczków; trzecia (dolna) całość to grzecznościowy list polecony z 14.9 z jeszcze nieuszkodzonym datownikiem; pierwszy list omyłkowo zagwarantowany przez eksperta PZF, drugi z datownikiem odbiorczym Przemyśl z 14.IX na odwrocie, może wskazywać, że oba listy powinny być nadane jeden lub dwa dni wcześniej; te trzy całości razem stanowią interesujący materiał badawczy do specjalizacji tego bardzo poszukiwanego wydania.

Fi.339-41
Mi.380-82 
4 000 PLN
41981

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
3 000 PLN
41982

1944 Wodzowie, nowodruki arkuszy i arkusika próby kreskowej wykonane na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich , arkusze te ponumerowano i były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND, 339-41PIND
Mi.380-2ND
70 PLN
41983

1944-1955 TOM I i II JUBILEUSZOWY, podstawowy komplet znaczków z 11 pierwszych powojennych roczników, brak znaczka brązowoczerwona Warszawa (Fi. 348b), dodatkowo znaczek wydania przedrukowego za 1,50 zł w barwie czerwonej z atestem (Fi. 376b), zestaw zawiera bloki; 9, 10 i 11; wartość katalogowa ponad 10.500,- zł, wszystkie pozycje w bardzo dobrym stanie.

Fi.339-809, bl.9-17
Mi.380-953, Bl.9-18
7 500 PLN
41984

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 300 PLN
41985

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasno różowoczerwonym, lekkie złamanie, gwarancja i opis.

Fi.339d
Mi.380
300 PLN
41986

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
41987

1944 Wodzowie, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze pomarańczowoczerwonym z silnie przesuniętą perforacją - czytelna część napisu POCZTA POLSKA na górze znaczka, na miejscowo adresowanej kartce pocztowej z Lublina, kasownik z datą 15.9.44.

Fi.339gMK, Cp89
2 000 PLN
41988

1944 LUBLIN 1 r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w do niedawna najdroższym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w trzecim dniu obiegu 9.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
500 PLN
41989

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 22.9.44 do Parczewa o charakterze filatelistycznym, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.339h, 340b, 341b, 342-3, Cp89
800 PLN
41990

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, LUBLIN 1 g - FRANKATURA POJEDYNCZA; wysłany 13.X.44 zwykły list opłacony znaczkiem za 50 gr. (Fi.6000.-); znaczek unieważniono eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim typ 173/1 - datownik GG bez zmian; niezmiernie rzadko spotykana z wodzami firmowa koperta z okienkiem; tu oferowana to "DRUKARNIA EXPRESS / ALFONS SZCZUKA / UL.KOŚCIUSZKI 8. Lublin TELEFON 20-08"; całość w wyjątkowo pięknym stanie, gwarancja.

Fi.340
Mi.281 
4 500 PLN
SOLD
41991

1944 LUBLIN 2, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. z lekko przesuniętym dolnym ząbkowaniem poziomym - przez co znaczek jest większy, unieważniony bardzo rzadkim na wodzach prowizorycznym kasownikiem typu 174/1 - zgrawerowany przedwojenny datownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381
1 200 PLN
41992

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony 20.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
400 PLN
41993

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, wycinek z koperty użytkowej ze znaczkiem wodzów za 50 gr. w kolorze zielonym unieważnionym 06.I.45 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", obok wprowadzony do obiegu 1.I znaczek z nadrukiem KRN, użycie znaczka serii wodzów w początkach 1945 roku jest bardzo rzadkie, na życzenie gwarancja.

Fi.340
Mi.381
500 PLN
41994

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
41995

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; PRZEMYŚL, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. prywatny list polecony z Przemyśla do Sanoka (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 16.9. rzadkim datownikiem prowizorycznym - datownik GG PRZEMYSL z usuniętym napisami: "2" i "über Przemysl (Distr.Krakau) 1" typu 251/3, dużo rzadszym niż polski przedwojenny PRZEMYŚL 1; co ciekawe słabo widoczny wyróżnik "m" jest w nim usytuowany na dole, a nie jak błędnie podaje literatura na górze kasownika; na froncie bardzo czytelnie odbity przedwojenny stempelek polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
5 500 PLN
SOLD
41996

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr i 1 zł na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 15.09.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
41997

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
41998

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, próba siatkowa arkuszowa znaczka za 50 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, gwarancja Berbeka, z opisem Schmutz.

Fi.340V
Mi.381
1 400 PLN
41999

1944 Wodzowie, front listu poleconego nadanego miejscowo 8 września 1944 w Lublinie, jest to pierwszy dzień obiegu znaczków o nominale 50 gr i 1 zł, dekoracyjny i rzadki walor, fotoatesty Ceremuga,.

Fi.340b, 341e
Mi.381, 8382
1 550 PLN
SOLD
42000

1944 ZABŁUDÓW, znaczek z bardzo rzadkim obiegowym kasownikiem z Zabłudowa dzisiaj dzielnicy Białegostoku, kasownik wymieniony w monografii "Poczta polska w 1944 roku", na znaczku widoczne tylko końcowe litery nazwy miejscowości, znana jedna całość pocztowa z tym kasownikiem umożliwia potwierdzenie miejscowości, gwarancja.

Fi.341
1 300 PLN
42001

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoniebieskiej, gwarancja i opis.

Fi.341c
Mi.382
160 PLN
SOLD
42002

1944 list polecony z Chełma do Lublina, prowizoryczna ręcznie pisana erka urzędu pocztowego Chełm 2, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

Fi.342
Mi.383
320 PLN
42003

1944 list z Hyżnego do Markowej, w Hyżnem na liście odbito stempel pośrednictwa pocztowego Generalnego Gubernatorstwa i naklejono same znaczki, które zostały unieważnione dopiero w urzędzie pocztowym w Rzeszowie 1.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 175.

Fi.342
Mi.383
300 PLN
42004

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
42005

1944 list polecony z Warszawy 2.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
130 PLN
42006

1944 list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
120 PLN
42007

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 2.XII skasowano, przesyłka dotarła do adresata 20.VII.1945 - po 8 miesiącach!!! zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 1949 P.C.90."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (jeden znaczek uszkodzony).

Fi.342
Mi.383a 
300 PLN
42008

1944 Goznak, czworoblok unieważniony bardzo rzadko stosowanym stemplem agencji pocztowej Generalnego Gubernatorstwa w Manasterzu jako stemplem prowizorycznym, stempel w ramce "Manasterz / Przeworsk / (distr. Krakau)".

Fi.342
70 PLN
42009

1944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 100 z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
60 PLN
42010

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
42011

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 4 7.12.44 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, na odwrocie stempel tranzytowy z Ankary i odbiorczy z Genewy.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
280 PLN
SOLD
42012

1944 Goznak, list polecony z Łańcuta nadany 8.11.44 do Rzeszowa, prowizoryczny kasownik i erka z Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 176 i stempel odbiorczy.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
250 PLN
SOLD
42013

1944 Goznak, seria.

Fi.342-3
Mi.383-4
10 PLN
42014

1944 Goznak, znaczki rzadkim z drukiem zdwojonym.

Fi.342-3MK
Mi.383-4
480 PLN
42015

1944 Goznak, wydanie obiegowe, marginesowa seria znaczków ciętych w pięknym stanie (Fi.8000.-), małe ślady podlepek na górnych marginesach poza znaczkiem, gwarancja Mikulski.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
7 000 PLN
42016

1944 AMBULANS 111 RELACJI LUBLIN-CHEŁM, Goznak, 25 gr + 50 gr - frankatura dwukolorowa, prawidłowo opłacona polecona karta pocztowa z pełną treścią przesłana 5.XII z Chełma ambulansem 111 relacji Lublin-Chełm do Rzeszowa, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - przedwojennym datownikiem dwuobrączkowym z wyróżnikiem "A" (C4a - wg. klasyfikacji Z.Mąki), prowizoryczny stempelek polecenia - przedwojenna erka ambulansowa z dodatkowym stempelkiem jednowierszowym "CHEŁM LUBELSKI 1", cenzura wojskowa nr.163 z dopisaną literą "b"; odkrycie opisane przez p.Henryka Bartkowiaka w numerze 10/2016 "Świata Erek", z tym, że prezentowane tam walory pochodzą z 1945 roku - oferowany tu - to być może najwcześniejsza przesyłka przewieziona ambulansem po ponownym uruchomieniu Poczty Polskiej w 1944 roku; co również ciekawe, nadawca sporządził kartę pocztową we własnym zakresie sklejając warstwowo liniowaną kartkę i biały karton; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.342-343
Mi.383a-384 
1 000 PLN