The auction will start on 14.04.2023

Auction 101. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39789

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
39790

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie listu poleconego wysłanego 30.1.40 z Krakowa do Rudy Śląskiej, na odwrocie datownik odbiorczy RUDA (OBERSCHLES); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
120 PLN
39791

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
39792

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
39793

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; stempel prowizoryczny - polski przedwojenny datownik wirnikowy.

Fi.3
40 PLN
39794

1939 I wydanie przedrukowe, 20 + 60 gr + polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe I - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana jako polecona 24.6.1940 z Lublina do obozu polskich jeńców w Brodach na terenach zajętych przez sowietów, datownik odbiorczy 6.VII, stempelki cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (kartka pionowo zgięta); z eksponatu J.Falkowskiego.

Fi.5,10, Cp3III2
500 PLN
39795

1939 I wydanie przedrukowe, znaczek za 24 gr/12 pf z przesuniętym pionowo nadrukiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.6
80 PLN
39796

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C 154 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłany 23.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Fi.7
120 PLN
39797

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań wysłany 12.2.40 z oddziału w Busku do PCK w Krakowie opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940); znaczek skasowany datownikiem BUSKO-ZDROJ; stempel wpływu biura PCK w Krakowie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, JUDAICA.

Fi.7
200 PLN
39798

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
39799

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e" z dodatkową frankaturą opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłana 7.2.40 z Zakopanego do Żegiestowa-Zdroju.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
39800

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana i dosłana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.70 euro).

Fi.Cp1II
120 PLN
39801

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", wysłana 11.12 z Krakowa do Sosnowca, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
39802

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
120 PLN
39803

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
39804

1939 współkursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 12pf (24gr) jako niezwykle rzadko spotykana mieszana frankatura ze znaczkiem wydania przedrukowego za 6gr/3pf, karta opłacona według taryfy zagranicznej (30gr), wysłana 4.XII z Warszawy do obozu internowania Kastely koło Lengyeltoti na Węgrzech; znaczki unieważnione w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); niezwykłe prowizorium łączące wiele niespotykanych elementów; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.I; 1
Mi.519
1 000 PLN
39805

1939 całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen, datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym "Karwin (Oberschl) 2", Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P226
400 PLN
39806

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowany list polecony wysłany 6.VII z Nowego Sącza do Warszawy; koperta firmowa "PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE", datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1, 7, 22
200 PLN
39807

1940 list z Warszawy na Morawy, frankatura pojedyncza znaczka za 50 pf.

Fi.9
100 PLN
39808

1940 list z Opoczna do Tomaszowa Mazowieckiego, frankatura pojedyncza znaczka za 50 gr.

Fi.9
100 PLN
39809

1940 ekspresowy list polecony z Krakowa do Czechosłowacji, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.9, 10, 12
160 PLN
39810

1940 list nadany w agencji pocztowej Zagórz przez Gorlice do Poznania.

Fi.14
80 PLN
39811

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
39812

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.513.- zł); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
500 PLN
39813

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
39814

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

Fi.17B2, B4
220 PLN
39815

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr kompletny arkusz z błędami katalogowanymi: na poz.51 "haczyk przy lewym skrzydle"; na poz.69 "przecinek nad a w General"; poz.73 "kropka przy prawej 4"; poz.85 "prawa 4 zakończona szpicem"; poz.91 "wyrostek z lewej strony lewej cyfry 4"; poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" wieloma błędami niekatalogowanymi; doskonały materiał badawczy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania - arkusz poziomo zgięty i nieco przesuszony - znaczki w stanie bardzo dobrym (Fi. same błędy 1900.-); na życzenie gwarancja.

Fi.18 B1-B6
Mi.18
2 000 PLN
39816

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, list z oddziału warszawskiego Rady Głównej Opiekuńczej do oddziału krakowskiego, z niejasnych przyczyn, ofrankowany znaczkiem za 4/2 gr II wydania przedrukowego skasowanym 23 IX stemplem wirnikowym WARSCHAU C1 z wyróżnikiem "bb", prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki." list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, doklejono znaczek za 20 gr z serii widoki zabytkowych budowli (I) - pod całą powierzchnią znaczka widoczne są linie kasującego wirnika; obydwa znaczki skasowano tego samego dnia ręcznym datownikiem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania, (brak dolnej klapy).

Fi.18, 44
400 PLN
39817

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

Fi.18B4
10 PLN
39818

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4" na wycinku, bardzo wysoka wycena (Mi.150 euro), gwarancja.

Fi.18 B5
Mi.18I 
180 PLN
39819

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza (Fi.100.-), karta pocztowa wysłana 19.III z Chełma do Bydgoszczy, ciekawie mieniące się naturalne utlenienie znaczka.

Fi.23
40 PLN
39820

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
39821

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 1/1 zł z przesuniętym poziomo nadrukiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.27
120 PLN
39822

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
25 PLN
39823

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
39824

1940 II wydanie przedrukowe, znaczki za 12/15 gr i 50/50 gr skasowane 29.9.1943 grzecznościowo (już po wycofaniu z obiegu) na kopercie listu ekspresowego z Sochaczewa do Krakowa.

Fi.33I, 38
50 PLN
39825

1940 kartka z Kleczy Górnej do Niemiec, prowizoryczny kasownik agencji pocztowej.

Fi.34
90 PLN
39826

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
39827

1940 kartka z Chełma Lubelskiego do ZSRR, stemple cenzury niemieckiej i stempel tranzytowy z Moskwy.

Fi.46
70 PLN
39828

1940 widoki zabytkowych budowli (I), frankatura dwukolorowa, paczkowy adres pomocniczy wysłany 30.VII.1941 z Warszawy do Kielc.

Fi.46, 50
50 PLN