Aukcja rozpocznie się 16.11.2021

Aukcja 105. Poczty lotnicze

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
36555

1918 cywilna poczta lotnicza na trasie Kraków - Wiedeń, list lotniczy nadany z Krakowa 19.05.18, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.23
120 PLN
36556

1921 list lotniczy z Pragi do Krakowa, list przewieziono pierwszym lotem na trasie Praga - Warszawa 24.IV.1921, naklejka specjalna lotu, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo rzadkie.


3 200 PLN
36557

1923 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - LOPP w wieńcu, znaczek czysty za 10 gr., bez kleju.

Fi.1
20 PLN
36558

1923 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - LOPP w wieńcu, znaczek czysty za 50 gr. w kolorze pomarańczowym, rzadki.

Fi.5
60 PLN
36559

1929 list z otwarcia linii lotniczej z Katowic przez Poznań, Bydgoszcz do Gdańska wysłana z Gdańska do Poznania w ilości tylko 150 sztuk.

Fi.96h
360 PLN
36560

1923 lotniczy list ekspresowy z Warszawy do Wielkiej Brytanii, opłatę za przesyłkę lotniczą pobrano gotówką - stempel "Perçu fres ........ mks. ........" w ramce z ręcznie wpisana kwotą 1.200 mk, na froncie dodatkowy stempelek poczty angielskiej "EXPRESS FEE PAID 6d.", na odwrocie stempel odbiorczy.


500 PLN
36561

1924-25 PLL "AEROLLOYD" - samolot Junkers F-13, Gdańsk-Warszawa-Lwów; bardzo rzadka nalepka kierunkowa firmy "Aerolloyd", która w maju 1925 roku przekształciła się w "Polską linię Lotniczą Aerolot", nalepki kierunkowe tej nowej firmy stosowano w latach 1926-28 do oznaczania listów, bagażu i przesyłek towarowych - w katalogu Fischera są katalogowane na str.512-514, nalepki "Aerolloyd" są słabo poznane i dotąd nieopisane, co rzadkie oferowana nalepka zachowała się w idealnym stanie z pełną oryginalną gumą na całej powierzchni.


1 000 PLN
36562

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa wydane przez zarząd główny w Warszawie, ślady po podklejeniu innego arkusza.

Fi.1, 3
150 PLN
SPRZEDANY
36563

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowymym, znaczek czysty za 10 gr. w kolorze niebieskim, bez gumy.

Fi.3
20 PLN
36564

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
36565

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowym, znaczek czysty z maszynowym nadrukiem nowej wartości 50/5 gr. w kolorze pomarańczowym, jak widać na skanie zgięty.

Fi.5
40 PLN
36566

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Wilno - alegoria Ikar i samolot, jednostronnie cięty znaczek za 10 gr. w kolorze niebieskim z rzadką pieczęcią urzędową (NADLEŚNI)CTWO JEZIORSKIE.

Fi.15
120 PLN
36567

1925 kartka z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Poznań z naklejoną etykietą z maszynowym napisem o numerze 3, przesłano tylko 32 sztuki takich przesyłek..

Fi.38a
3 000 PLN
36568

1925 "AEROLOT" polecony list lotniczy wysłany 18.IX ze Lwowa do Zurychu, przesyłka opłacona 80 gr + opłata lotnicza 30 gr - oznaczona na froncie koperty niebieską kredką "Lot 30 gr" i pobrana znaczkami wydania lotniczego; stempelki lotnicze: dwuwierszowy POCZTA LOTNICZA POSTE AERIENNE i jednowierszowy PAR AVION; nadawca zaznaczył, aby przesyłkę przewieziono korzystając z połączenia Lwów-Wiedeń - adnotacja "Per Flugpost Lwów-Wien", która jeszcze w tym okresie nie została uruchomiona, datownik przejściowy urzędu Warszawa 1 z tego samego dnia i odbiorczy ramkowy stempelek lotniczy Nadeszła pocztą lotniczą; datowniki odbiorcze ZURICH FLUGPOST i ZURICH 1 z 23.IX; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.184, 189, 191, 216, 218, 219, 222
Mi.203, 208, 210, 224, 226, 227, 230
500 PLN
36569

1925 "AEROLOT" druki lotnicze wysłane 4.XII z Warszawy do Gdańska, przesyłka opłacona w niecodzienny sposób - właściwa opłata powinna wynosić 10 gr za cięższe druki (znaczkami zwykłymi) + 20 gr opłata lotnicza (znaczkami lotniczymi), znaczki skasowane fioletowym datownikiem WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, dodatkowy dwuwierszowy stempelek "Pocztą Lotniczą Par vion!"; gdański stempelek "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.189, 219
Mi.208, 227
300 PLN
36570

1925 "AEROLOT" polecony list lotniczy wysłany 4.XI z Grodna do Nowego Jorku, przesyłka opłacona 60 gr + nadmierna, ale dekoracyjna opłata lotnicza 111 gr, datownik przejściowy urzędu Warszawa 1 z 6.XI, gdzie dostawiono stempelek informujący o pobraniu opłaty za pocztę lotniczą POBRANO PERCU zl....gr... z dopisaną liczbą 30 (gr) oraz jednowierszowy w ramce "Par avion"; gdański stempelek "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5"; amerykańskie datowniki odbiorcze na odwrocie z 20.11; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.191, 208I, 216, 217, 218, 219, 220, 224
Mi. 210, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 236I
500 PLN
36571

1925 Pierwszy Lot Pocztowy Warszawa - Kopenhaga, nalepka kierunkowa Polskiej Linii Lotniczej "AEROLOT" wydana z okazji pierwszego próbnego lotu pocztowego, jak na skanie lekko zgięta, kopia starego atestu.


300 PLN
36572

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
36573

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
36574

1926 znaczek do przesyłek lotniczych - Warszawa zawody balonów wolnych, cięty znaczek za 1 zł (nakład 330 szt.), pełna oryginalna guma; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2A (nz)
600 PLN
36575

1926 Wydanie Lokalne - miejskich i powiatowych komitetów LOPP - Zdołbunów - ornamenty, kasowany znaczek za 3 gr. na papierze ze znakiem wodnym, jeden z najrzadszych - Fi. cena amatorska, Katalog Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali cena amatorska, dodatkowo z wzajemnym przesunięciem obu kolorów, bez perforacji pomiędzy znaczkiem a prawym marginesem i brakiem dwóch otworów perforacyjnych w górnym i dolnym ząbkowaniu poziomym.

Fi.8
1 600 PLN
36576

1926 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Kraków - III tydzień Lotniczy Wawel, arkusik czteroznaczkowy ciętego znaczka za 5 gr. w kolorze niebieskim na papierze szarym - w katalogu W.Ługowskiego i J.Kosmali katalogowanego oddzielnie, jak na skanie lekko zgięty, pełna oryginalna guma w pięknym stanie.

Fi.19
1 000 PLN
36577

1926 list lotniczy ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane 6.IX datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "b" (Myślicki 21 007), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych nadanych na terenie Targów Wschodnich we Lwowie "POCZTĄ LOTNICZĄ PAR AVION TARGI WSCHODNIE 5-15 Wrzesień 1926" - doskonała odbitka stempla (Myślicki 25 207) o najwyższym stopniu rzadkości - D, w jego katalogu nawet nie reprodukowanego!!! na odwrocie warszawski odbiorczy ramkowy stempelek lotniczy "Nadeszła pocztą lotniczą"; w czasie trwania imprezy nadano tylko 150 przesyłek lotniczych!!! walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.46
300 PLN
36578

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
36579

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
36580

1927 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - samoloty, znaczek czysty za 50 gr. w kolorze granatowym, bez gumy.

Fi.23
20 PLN
36581

1927 "AEROLOT" pierwszy lot Lwów - Brno, list lotniczy przesłany 1.XI ze Lwowa do Berna; specjalny dodatkowy stempel "LWÓW BRNO I-y LOT"; lotem tym przesłano zaledwie 85 sztuk poczty!!! na odwrocie kasowniki: przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy z 1.XI i odbiorczy Brno 2 z 3.XI; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.56b
500 PLN
36582

1928 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - śmigło i maska, marginesowy znaczek czysty za 50 gr. w kolorze zielonym, rzadszy.

Fi.28B
120 PLN
36583

1928 Poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, prawidłowo opłacony list do Wiednia wysłany 13 V, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym, dodatkowe stempelki ramkowe: "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C) i "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą "40"; na odwrocie datownik tranzytowy WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "b" z tego samego dnia, na froncie wiedeński datownik odbiorczy z 14.V.; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.60
300 PLN
36584

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
20 PLN
36585

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - alegorie, seria kasowana, miejscami słabsze ząbki.

Fi.42-45
130 PLN
36586

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
36587

1930 polecony list lotniczy wysłany 24.XI z Warszawy do Paryża, ładnie ofrankowana koperta firmowa "L.B.JANKIEWICZ", na odwrocie nalepka firmowa, kasownik przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy i odbiorczy PARIS GARE DU NORD AVION 26-11; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.213II, 219, 224
Mi.241II, 227, 232
200 PLN
36588

1931 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Saloniki, na tej trasie przewieziono zaledwie 102 takie przesyłki.

Fi.110c
300 PLN
36589

1932 list lotniczy z Warszawy do Lwowa, znaczek skasowany 16.III datownikiem okolicznościowym "ZJAZD I.A.T.A." (Myślicki 32 001), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych "Association Internationale du Trafic Aerien a Varsovie" (Myślicki 28 202) o najwyższym stopniu rzadkości - D; na odwrocie datowniki przejściowe WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "c" z dnia 16.III i 17.III, na froncie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2h" i stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ."; lot w katalogu Fischera NIEOPISANY!!!; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.222
Mi.230
800 PLN
36590

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 9 lot do Ameryki Południowej, strona adresowa listu wysłanego 24.10 z Friedrichshafen do Buenos Aires, ofrankowana m.in. znaczkiem za 100 Pf z górnym marginesem wydrukowany formą płaską (na liście Mi.200.- euro); dodatkowy ośmiokątny czerwony stempel okolicznościowy lotu; dekoracyjny walor w dobrym stan zachowania (Sieger 195Aa).


Mi.343 P OR B, 414, 421
200 PLN
36591

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, kartka z nalepką Aeroklubu RP przewieziona balonem "Legionowo", dodatkowy fioletowy stempel Aeroklubu RP dla oznaczenia balonu "GORDON-BENNETT 1934 WARSZAWA - 23.IX.1934 Wysłano balonem "LEGJONOWO"", datownik odbiorczy miejsca lądowania SZCZUCZYN BIAŁOST. z wyróżnikiem "b".

Fi.7a
200 PLN
36592

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, koperta przewieziona balonem "Syrena", zwraca uwagę rzadkie użycie dwóch stempli okolicznościowych: polskiego i francuskiego; na froncie nalepka Aeroklubu RP, a na odwrocie nalepka dobroczynna za 20 gr "Na sierociniec rodziny policyjnej" i datownik odbiorczy SZCZUCZYN BIAŁOST.; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7b
200 PLN
36593

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, list z nalepką Aeroklubu RP przewieziona balonem "Syrena", dodatkowy fioletowy stempel Aeroklubu RP dla oznaczenia balonu "GORDON-BENNETT 1934 WARSZAWA - 23.IX.1934 Wysłano balonem "SYRENA"", datownik odbiorczy miejsca lądowania SZCZUCZYN BIAŁOST. z wyróżnikiem "a".

Fi.7b
200 PLN
36594

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, list z nalepką Aeroklubu RP przewieziona balonem "Syrena", dodatkowy fioletowy stempel Aeroklubu RP dla oznaczenia balonu "GORDON-BENNETT 1934 WARSZAWA - 23.IX.1934 Wysłano balonem "SYRENA"", datownik odbiorczy miejsca lądowania SZCZUCZYN BIAŁOST. z wyróżnikiem "a".

Fi.7b
180 PLN