The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
26246

1934 wydanie prowizoryczne z nadrukiem nowej obniżonej taryfy, całostka z ilustracją 27, nadruk typ II.

320 PLN270 PLN
26247

1934 wydanie prowizoryczne z nadrukiem nowej obniżonej taryfy, całostka z ilustracją 18, nadruk typ I.

320 PLN280 PLN
26260

1934 całostka do korespondencji zagranicznej z sygnaturą IX-1934.

35 PLN30 PLN
26339

1944 wydanie prowizoryczne, nadruk osobnego typu o większym rozstawie kwadratów na całostce ze znakiem opłaty z zamkiem w Mirze, bardzo rzadkie, prawdopodobnie przedrukowano nie więcej niż 200 sztuk, w rzeczywistości walor należy traktować jako próbę, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Żółkiewski.

1 800 PLN1 620 PLN
26343

1945 całostka z napisem Łódź z nadrukiem, hasło propagandowe nr 2, karton kremowy.

160 PLN130 PLN
26381

1948 wydanie wielkanocne, komplet 20 całostek z kompletem ilustracji wielkanocnych w dobrym stanie, Fischer 1.560,- zł.

1 200 PLN1 080 PLN
26479

1964 całostki, rocznik: 4 koperty i 21 kart (Fi.222,50).

130 PLN110 PLN
26487

1965 całostki, rocznik: 2 koperty i 31 kart (Fi.276.-).

160 PLN140 PLN
26490

1966 karty pocztowe czyste, rocznik - 22 sztuki (Fi.90,50).

60 PLN50 PLN
26491

1967 całostki, rocznik: 4 koperty i 51 kart w tym Cp316III (Fi.255.50).

150 PLN130 PLN
26493

1968 karty pocztowe czyste, rocznik - 42 sztuki + dodatkowo 395I (Fi.171.-).

90 PLN75 PLN
26497

1969 całostki, rocznik: 2 koperty i 24 karty (Fi.112.-).

65 PLN55 PLN
26500

1970 całostki, rocznik: 4 koperty i 44 karty w tym 437I (Fi.185.-).

80 PLN70 PLN
26506

1971 karty pocztowe czyste, rocznik - 45 sztuk (Fi.128.-).

60 PLN50 PLN
26508

1972 całostki, rocznik: 2 koperty i 46 kart (Fi.126.-).

60 PLN50 PLN
26509

1973 całostki, rocznik: 3 koperty i 46 kart (Fi.192.-).

85 PLN70 PLN
26525

1980 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Bratnich Miast: Kraków-Bratysława-Kijów, karta z dodatkowym napisem "MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA CZECHOSŁOWACJA-POLSKA ŻILINFILA 80 Żilina, 19-29 VI. 1980 r.", bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN45 PLN
26538

1983 wizyta Jana Pawła II w Polsce, całostka w dwóch odmianach z odmienną kolejnością godła Polski i Watykanu.

160 PLN160 PLN
26544

1985 karnet - 40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północnych, bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN90 PLN
26563

1996 całostki, rocznik: 2 koperty i 32 karty (Fi.95,50).

100 PLN85 PLN
26564

1997 karty pocztowe czyste, rocznik - 25 sztuk (Fi.59.-).

100 PLN85 PLN
26565

1998 karty pocztowe czyste, rocznik - 31 sztuk (Fi.77,50.-).

140 PLN120 PLN
26566

1999 karty pocztowe czyste, rocznik - 30 sztuk (Fi.66,50).

120 PLN100 PLN
26567

2000 karty pocztowe czyste, rocznik - 13 sztuk (Fi.30.-).

60 PLN50 PLN
26569

2012 Euro 2012 w Polsce,rzadka całostka wycofana z obiegu.

25 PLN25 PLN
26628

1936 ekspresowy list przesłany pocztą balonową balonem Kraków, nalepki L.O.P.P.

120 PLN100 PLN
26708

1968 IV lot Poczty Śmigłowcowej na otwarcie Ogólnopolskiej Wystawy Ogrodniczej, dwie specjalne karty ze znaczkami dodatkowej opłaty dla przesyłek przewiezionych śmigłowcem; dekoracyjny zestaw.

40 PLN40 PLN
26781

1998 wizyta Papieża Jana Pawła II na Kubie, znaczki i blok, kasowane.

30 PLN30 PLN
26789

Grafika przedstawiająca podobiznę królowej Elżbiety grawerowana przez Czesława Słanię z podpisem autora. Odbitka o wymiarze 60 x 75 mm w paspartu.

400 PLN350 PLN
26790

Odbitka grafiki przedstawiającej autoportret grawerowany przez Czesława Słanię. Grafika numerowana o nakładzie 350 sztuk. Podpis autora. Wielkość odbitki 14,2 x 20,2 cm (całości 20,5 x 26,5 cm).

600 PLN500 PLN
26800

1977 100.rocznica urodzin Oskara Anderssona - zeszycik znaczkowy, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.

20 PLN20 PLN
26807

1984-92 odbitka grafiki autorstwa Czesława Słani przedstawiająca Golda Meir wykorzystana na banknotach izraelskich.

320 PLN320 PLN
26808

1984-87 odbitka grafiki autorstwa Czesława Słani przedstawiająca Levi Eshkola wykorzystana na banknotach izraelskich.

320 PLN320 PLN
26809

1985 odbitka grafiki autorstwa Czesława Słani przedstawiająca Juscelino Kubitschka wykorzystana na banknocie brazylijskim za 100 cruzados.

320 PLN320 PLN
26810

1989 projekt znaczka poczty Monaco grawerowany przez Czesława Słanię z jego podpisem.

400 PLN350 PLN
26813

1993 odbitka grafiki autorstwa Czesława Słani przedstawiająca Domingo Faustino Sarmiento wykorzystana na banknocie argentyńskim za 50 pessos.

320 PLN320 PLN
26814

1993 projekt znaczka poczty Monaco przedstawiający księżniczkę Grace grawerowany przez Czesława Słanię z jego podpisem.

400 PLN400 PLN
26863

1973 RFN, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika - wystawa filatelistyczna w Rheinhausen, frankatura mechaniczna odciśnięta na pamiątkowej kopercie.

40 PLN40 PLN
26906

1907 widokówka Kielce (Rząd Guberjalny, Katedra, Hotel Polski, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie), czysta.

80 PLN80 PLN
27026

1993 monografia "Polska Poczta Telegraf i Telefon 1928 -1991", 286 stron, sztywna okładka.

70 PLN70 PLN