The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2448

1937 "DRUK opłacono gotówką" list wysłany 30.IX z Warszawy do Wierzbnika, wirnik propagandowy urzędu nadawczego Warszawa 2 (wyróżnik "*d*") "POWSZECHNY FESTIWAL SZTUKI POLSKIEJ W WARSZAWIE 2-10 PAŹDZIERNIK 1937 - ATRAKCJE WIDOWISKOWE, ZNIŻKI KOLEJOWE, POCIĄGI POPULARNE"; całość w dobrym stanie zachowania (Myślicki 37 125).

40 PLN40 PLN
2449

1937 "DRUK opłacono gotówką 50%" informacja o opłacie gotówkowej w formie znaku opłaty na kopercie wysłanej 29.V z Warszawy do Wierzbnika, wirnik urzędu nadawczego Warszawa 2; koperta firmowa "MDr.Madaus & Co Warszawa XII Belwederska 32-34"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
2450

1937 "OPŁACONO GOTÓWKĄ 65%" stempelek na liście (druki) wysłanym 17.IX z urzędu Warszawa 1 do Wierzbnika; koperta firmowa "STOWARZYSZENIE KUPCÓW POLSKICH; całość w dobrym stanie zachowania.

30 PLN30 PLN
2453

1937 pokwitowanie opłacone znaczkami opłaty stemplowej.

40 PLN40 PLN
2457

1938 kartka polecona z Łodzi (Łódź 1 Kiosk Nr. 1) do Szwajcarii ostemplowana dodatkowo kasownikami okolicznościowymi V Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie.

300 PLN300 PLN
2467

1938 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kazimierza Wielka - Jędrzejów nr 346.

70 PLN115 PLN
2480

1938 150. rocznica uchwalenia konstytucji Stanów Zjednoczonych, czworoblok.

45 PLN45 PLN
2483

1938 POZNAŃ 3 DWORZEC AUTOBUSOWY - zagraniczny ekspresowy list polecony wysłany 8.IV do Merano we Włoszech, znaczki unieważnione datownikiem POZNAŃ 3 z wyróżnikiem "dw.-b" stosowanym na poznańskim dworcu autobusowym, stempelek polecenia z wyróżnikiem "dw", na odwrocie nalepka kontroli dewizowej, stempel włoskiego ambulansu i datownik odbiorczy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 000 PLN1 250 PLN
2487

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna, komplet znaczków z bloków.

180 PLN150 PLN
2494

1938 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Lublin - Łódź nr 257 z wyróżnikiem c.

70 PLN70 PLN
2498

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, seria w czworoblokach.

600 PLN600 PLN
2508

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek makulaturowy z silnie przesuniętą perforacją, gwarancja Korszeń.

70 PLN70 PLN
2511

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, sześcioblok znaczka za 1 zł Powstanie Listopadowe, jeden ze szpiców serii.

90 PLN90 PLN
2512

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek makulaturowy z silnie przesuniętą perforacją, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
2524

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w warszawie, komplet bloków w bardzo dobrym stanie.

650 PLN550 PLN
2530

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, blok czysty.

280 PLN250 PLN
2543

1938 list polecony z Warszawy do Sofii, opłata frankaturą mechaniczna firmy "NADZIEJA", nalepka kontroli dewizowej, na odwrocie stemple odbiorcze.

70 PLN75 PLN
2548

1939 Kresy, kartka z Rzeszowa do Dederkały (kasownik odbiorczy) miejsca urodzin Hugo Kołłątaja.

25 PLN45 PLN
2552

1939 kartka wysłana ze stacji na Kasprowym Wierchu i stemplowana kasownikiem schroniska.

20 PLN15 PLN
2556

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC31, list firmowy z Nowej Wilejki nadany 5.9.39 do Wilna, stempel cenzury z Wilna BC nr 31 w kolorze czerwonym.

500 PLN500 PLN
2558

1939 list polecony z poczty polowej nr 184 do sądu w Myślenicach, na odwrocie stempel odbiorczy.

800 PLN800 PLN
2561

1939 list z niemieckiej poczty polowej nr 18477 nadany 16.10.39 do Niemiec opłacony polskimi znaczkami serii historycznej.

100 PLN100 PLN
2562

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC31, list z Warszawy nadany 30.8.39 do Wilna, stempel cenzury z Wilna BC nr 31 w kolorze czerwonym, stempel "Wyjęto ze skrzynki pocztowej", koperta uszkodzona z lewej strony.

600 PLN600 PLN
2564

1939 "1919-1939 XX-LECIE POLSKIEJ KOMUNIKACJI LOTNICZEJ" Warszawa 2 LOT, wyraźne odbitki stempla okolicznościowego (wg Myślickiego stopień rzadkości C) na kopercie lotniczej o sygnaturze "PPTT Nr 310 (V-1938)" ofrankowanej m.in znaczkiem za 5 gr z nadrukiem PORT GDAŃSK wysłanej 17 VI; dobry stan zachowania (Myślicki 39 014).

100 PLN100 PLN
2576

1939 kartka z Poznania do Brzuchowic, znaczek unieważniony kasownikiem dworca autobusowego - kasownik Poznań z wyróżnikiem "dw - a".

120 PLN170 PLN
2584

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC106, kartka z Rzeszowa do Lwowa, stempel cenzury z Rzeszowa BC nr 106.

550 PLN550 PLN
2588

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC95, kartka z Kobrynia nadana 7.9.39 do Brześcia, stempel cenzury z Pińska BC nr 95 w kolorze fioletowym.

500 PLN500 PLN
2589

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC48, kartka z Kutna nadana 5.9.39 do Warszawy, stempel cenzury z Kutna BC nr 48 w kolorze fioletowym.

600 PLN600 PLN
2593

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC105, polecona kartka z Jarosławia nadana 6.9.39 do Dublian, stempel cenzury z Jarosławia BC nr 105 w kolorze fioletowym, dziurki po archiwizacji.

600 PLN600 PLN
2602

1939 datownik Poczty Polowej nr 74 odbity grzecznościowo na liście.

20 PLN20 PLN
2603

1939 datownik Poczty Polowej nr 184 odbity grzecznościowo na liście.

15 PLN47 PLN
2604

1939 koperta firmy RUNO ze Lwowa z wydrukowanym prywatnym znakiem opłaty "OPŁ. UISZCZ. GOT. / ZARZ. M.P.I T. / KR.P.W. 601/47/37c" wysłana 14.VI.39 do Torunia.

80 PLN80 PLN
2605

1939 fragment dokumentu sądowego z Krakowa z znaczkami opłaty sądowej.

40 PLN40 PLN
2607

1939 kartka pocztowa adresowana do sztabu Głównego w Warszawie z wzorem kasownika poczty polowej nr 74.

100 PLN100 PLN
2608

1939 list nadany z poczty polowej nr 74 17.8.39 do Stanisławowa, stempel cenzury "Cenzurowałem dn. ............. / podpis ........" z ręcznie wpisana dat i podpisem cenzora.

600 PLN600 PLN
2609

1939 formularz poczty polowej nadany z poczty polowej nr 184 6.8.39 do pułku K.O.P. w Równem Wołyńkiem.

300 PLN300 PLN
2610

1939 formularz poczty polowej nadany z poczty polowej nr 178 27.8.39 do Łomży.

600 PLN600 PLN
2611

1939 list nadany z poczty polowej nr 178 3.3.39 do poczty polowej 39 w pierwszym dniu jej funkcjonowania, stempel formacyjny "Nowogródzka Brygada Kawalerii / PIECZĘĆ POCZTOWA".

300 PLN300 PLN
2612

1939 kartka z okupowanego przez Rosjan Lwowa wysłana 1.11.39 do Przemyśla, przedwojenna polska całostka z zadrukowanym znakiem opłaty, radziecki znaczek unieważniony polskim wirnikiem.

180 PLN330 PLN
2681

1921 KOMAJE - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - Herb miasta Wilno, oryginalnie kasowana parka znaczków za 5 mk., gwarancja Korszeń.

300 PLN250 PLN