The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2125

1927 odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, czworoblok.

250 PLN300 PLN
2126

1927 odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja i oznaczenie Walocha.

70 PLN80 PLN
2127

1927 60. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, czworoblok.

100 PLN100 PLN
2148

1928 Józef Piłsudski, znaczek z górnym marginesem.

100 PLN185 PLN
2164

1928 Henryk Sienkiewicz, czworoblok.

50 PLN50 PLN
2165

1928 Henryk Sienkiewicz, czworoblok.

80 PLN135 PLN
2166

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN45 PLN
2167

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN50 PLN
2168

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN40 PLN
2172

1928 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, czworoblok.

100 PLN180 PLN
2173

1928 wydanie obiegowe - godło państwa, seria w czworoblokach.

80 PLN80 PLN
2185

1929 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Petrowice nr 6 1.XI.29.

35 PLN35 PLN
2198

1929 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Rzeszów - Jasło nr 267 z wyróżnikiem a.

100 PLN100 PLN
2239

1932 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Katowice - Ząbkowice nr 349.

70 PLN161 PLN
2240

1932 zwrotne poświadczenie odbioru do listu wysłanego 27.4 z Bydgoszczy do Poznania z doklejonym znaczkiem LOPP za 5 gr, na odwrocie datownik odbiorczy Poznań 28.04; dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
2245

1933 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Wołkowysk - Warszawa przez Czeremchę nr 116 z wyróżnikiem b.

50 PLN50 PLN
2277

1933 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Zdołbunów - Lublin nr 255.

80 PLN80 PLN
2292

1934 Wystawa Filatelistyczna - Katowice 1934, seria czysta (Fi.650.-), gwarancja Schmutz.

500 PLN430 PLN
2296

1934 20-lecie wymarszu Legionów, seria w czworoblokach.

220 PLN220 PLN
2302

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge, seria znaczków z przedrukiem na kopercie listu do Dr Józefa Reymonta w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego wysłanego 11.IX z Warszawy do Krakowa, znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ LOTNICZY CHALLENGE" Warszawa 19 Port Lotniczy z wyróżnikiem "d"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Myślicki 34 014).

100 PLN100 PLN
2304

1934 FDC - Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge, seria znaczków z przedrukiem na kopercie listu poleconego z Warszawy do Przemyśla wysłanego 28 VIII - w dniu wejścia znaczków do obiegu, znaczki skasowane kasownikiem okolicznościowym "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ LOTNICZY 28.VIII-16.IX CHALLENGE 1934" Warszawa 3 z wyróżnikiem "d", na odwrocie dodatkowy stempel okolicznościowy "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ LOTNICZY 28.VIII-16.IX CHALLENGE 1934" Warszawa 19 Port Lotniczy z wyróżnikiem "d"; na odwrocie datownik odbiorczy Przemyśl z następnego dnia dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (Myślicki 34 014 + 34 015); rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
2327

1934 wydanie przedrukowe, znaczek za 55/60 gr. z błędem na poz.60 w małej części nakładu "brak litery r" (Fi.500.-), poza śladem jednej podlepki w ładnym stanie, gwarancja i opis Korszeń.

300 PLN300 PLN
2334

1935 znaczek z dziurkowaniem firmowym banku "PBK" z obiegu pocztowego.

15 PLN15 PLN
2344

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, podstawowa seria w czworoblokach.

400 PLN630 PLN
2345

1935 wydanie żałobne, komplet 3 wartości rozdzielonych pustopolami "na krzyży", czyste w dobrym stanie zachowania (Fi.580.-).

500 PLN450 PLN
2346

1935 wydanie żałobne, parka pionowa znaczków za 15 gr. rozdzielonych międzypolem.

60 PLN60 PLN
2358

1935 wydanie obiegowe różne widoki, seria z odmianami I i II w czworoblokach.

700 PLN700 PLN
2366

1935 kartka pocztowa nadana w ambulansie pocztowym na trasie Leszno - Ostrów nr 399 z wyróżnikiem a.

60 PLN60 PLN
2384

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, koperta ekspresowa wysłana w pierwszym dniu obiegu 3.6.32 z Poznania do Torunia.

140 PLN140 PLN
2385

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, czworoblok.

100 PLN100 PLN
2388

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, znaczek za 30 gr. z błędem na poz.20 "górna kreska w E wygięta do dołu", gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN80 PLN
2392

1936 zawody balonowe o puchar Gordon - Bennetta, seria w czworoblokach.

300 PLN300 PLN
2397

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, znaczek za 55 gr. z błędem na poz.39 "krótsza środkowa kreska cyfry VIII", gwarancja Kalinowski, z opisem Korszeń.

140 PLN140 PLN
2408

1937 polecony list z Gdyni nadany 9.8.37 do Argentyny przewieziony niemiecką pocztą lotniczy po zaniechaniu lotów zepellinowych po katastrofie sterowca "Hindenburg" 6 maja 1937 roku, wysoka frankatura w tym 7 znaczków po 3 zł z podobizna prezydenta Ignacego Mościckiego.

1 000 PLN1 200 PLN
2420

1937 różne rysunki, seria.

20 PLN20 PLN
2421

1937 różne widoki, seria uzupełniająca w czworoblokach.

100 PLN142 PLN
2429

1937 Marszałek E.Rydz-Śmigły, seria czysta z odmianami - nad ramieniem tło ma linie krzyżujące lub poziome.

40 PLN40 PLN
2443

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulatura bloku bez ozdobnych napisów na marginesie, z perforacją, bez gumy, w nierozciętym arkuszu drukarskim obejmującym cztery bloki - jeden sektor drukarski, duży format 28 x 34 cm, na lewym marginesie numerator, arkusz zgięty w połowie, zagięcia i zagniecenia głównie w narożnikach, ogólnie dobry stan zachowania, rzadka w postaci nierozciętego arkusza makulatura bloku pojawiająca się czasami w postaci pojedynczo wyciętych bloków.

1 600 PLN1 600 PLN
2445

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulaturowa parka niegumowanych i nie rozciętych bloków z bardzo rzadką podwójną perforacją na lewym marginesie, małe dziurki i małe naddarcie na froncie przy dolnym marginesie, osobliwe i nie spotykane.

2 500 PLN2 500 PLN
2446

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulatura bloku bez ozdobnych napisów na marginesie, bez perforacji, bez gumy, w nierozciętym arkuszu drukarskim obejmującym cztery bloki - jeden sektor drukarski, duży format 29,5 x 34,5 cm, w górnym lewym rogu stempel z datą "23.LIP.1937", arkusz zgięty w połowie, zagięcia i zagniecenia głównie w narożnikach, ogólnie dobry stan zachowania, rzadka w postaci nierozciętego arkusza makulatura bloku pojawiająca się czasami w postaci pojedynczo wyciętych bloków.

1 600 PLN1 600 PLN