The auction will start on 10.04.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2761

1919 Konstantynopol, parka znaczków z nadrukiem LEVANT oficjalnego oryginalnego nakładu, gwarancja Krawczyk, Berbeka.

280 PLN280 PLN
2783

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

300 PLN300 PLN
2831

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

300 PLN300 PLN
2832

1920 Śląsk Cieszyński, kartka z Cieszyna do Sanoka opłacony znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego użytym 19.3.20 przed datą wprowadzenia tych znaczków do oficjalnego obiegu, data potwierdzona w treści kartki.

300 PLN300 PLN
2833

1920 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Cieszyna 16.11.20 do Poznania, stempel odbiorczy na froncie.

300 PLN300 PLN
2836

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z podwójną perforacja poziomą na górnym marginesie, gwarancja i opis Korszeń.

120 PLN120 PLN
2854

1920 Kwidzyn, II wydanie mediolańskie, znaczek za 5 Mk. o najwyższym nominale w serii z zadrukowanym polem po lewej stronie.

240 PLN200 PLN
2855

1920 Górny Śląsk, czysta całostka, na odwrocie niewielkie zaplamienie.

100 PLN80 PLN
2857

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania (Fi.20.-).

20 PLN17 PLN
2864

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal. w kolorze czerwonym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Hutnik" projektu prof.J.Raszki - odmiana I - druk jednobarwny, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN
2895

1921 kartka firmowa z Gliwic 4.4.21 do Niemiec.

60 PLN60 PLN
2897

1921 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Hindenburg 1 (Zabrze) do Niemiec.

450 PLN400 PLN
2904

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym.

80 PLN70 PLN
2919

1942 s/s "Puławski", I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie adresowanej do Londynu skasowana 5 III metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.49 Polskiej Marynarki Handlowej na statku s/s "Puławski" w porcie Kilindini (Mombasa), w tym okresie operował on na Oceanie Indyjskim, przewożąc jednostki brytyjskie zarówno samodzielnie jak i w konwojach, w dniu 10 III uczestniczył w konwoju KR.1 z Kilindini do Colombo przewożąc ponad tysiąc żołnierzy; znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

800 PLN800 PLN
2926

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na kopercie listu poleconego do ambasady polskiej w Nowym Jorku nadanego 27.VI w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA"; okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dostawionym numerem "20004"; na odwrocie dodatkowe stempelki i datowniki odbiorcze z: 20, 24 i 25 lipca; nadawcą listu była Sekcja Pocztowa Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, wewnątrz koperty list; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
2938

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Złoczowa 11.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy.

300 PLN270 PLN
2940

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Złoczowa 11.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy.

300 PLN300 PLN
2941

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.

300 PLN270 PLN
3009

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo czerwone stemple Poczty Czechosłowackiej; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN120 PLN
3011

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie z bloku idealnie ostemplowane 10.X datownikiem polskimi Karwina 2 z wyróżnikiem "*a*", bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN45 PLN
3060

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN90 PLN
3071

1943 III Rzesza, Dzień Armii, różne rodzaje broni, piękna graficznie militarna seria czysta.

50 PLN45 PLN
3102

1945 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, walki o Wał Pomorski - trójkątny list z oznaczeniem WOJSKOWY, za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 66843, przydzielonej do 3 pułku piechoty 1DP Tadeusza Kościuszki, wysłany 20.2 na pocztę polową 21494, przeadresowany na pocztę polową 80007; na odwrocie stempelek cenzury wojskowej nr.104; fragment treści: "... ciągle jesteśmy w marszu i w bojach. Trzymają się szwaby zajadle więc możesz sobie wyobrazić jaka tu wojna bezlitosna."; całość w doskonałym stanie zachowania.

300 PLN270 PLN
3122

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, seria cięta - odmiany kolorów lub próby, znaczek za 1 zł gumowany..

320 PLN288 PLN
3163

1939 prekursor - całostka obiegowy Rzeszy za 15 fen (30 gr) użyta na terenie GG (Mi.125 euro), opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 28.XI z Warszawy do obozu miejscowości Grabowo (Grabau bei Rozental, Kreis Löbau); znak opłaty unieważniony w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.900.-); walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

600 PLN540 PLN
3164

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Gorlic do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "20 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN180 PLN
3167

1940 miejscowo wysłana złożona klepsydra z Krakowa.

50 PLN45 PLN
3185

1940 widoki zabytkowych budowli, arkusz sprzedażny znaczka za 6 gr., oderwana prawa część arkusza.

50 PLN50 PLN
3187

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr mocno przesunięta perforacja - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy definitywny o sygnaturze DPO 444 (3.41), wysłany 15.10.1941 z Krosna do miejscowości Deutscheneck (Sompolno); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN45 PLN
3199

1940 1. rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria w arkuszach sprzedażnych w bardzo dobrym stanie zachowania.

2 250 PLN2 000 PLN
3223

1940 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta zielona o sygnaturze IX.40, wysłana 8.IV.1941 z miejscowości Ćmielów do Zakrzowa, co ciekawe znak opłaty unieważniono jeszcze polskim przedwojennym datownikiem, w dodatku w kolorze fioletowym!!! interesujący walor w dobrym stanie zachowania.

40 PLN36 PLN
3224

1940 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta zielona o sygnaturze IX.41 dofrankowana (opłata niezgodna z taryfą), wysłana z agencji pocztowej w Jaraczowie, dwuwierszowy stempelek w ramce "Jaraczów über Tomaszów Lub." - zwraca uwagę niedozwolone użycie w nazwie miejscowości polskich znaków diakrytycznych (tu "ó"); znaki opłaty skasowano 8.9 w Piotrkowie; dobry stan zachowania.

50 PLN45 PLN
3247

1941 "V Zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach!" - dodatkowy stempel propagandowy wprowadzony do użycia po ataku na Związek Sowiecki, list wysłany 29.7 z Kielc do miejscowości Zakrzów, stempelek bardzo ładnie odciśnięty, znaczek z miejscowymi przebarwieniami; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN90 PLN
3252

1941 frankatura mieszana znaczków GG i III Rzeszy!!! list polecony wysłany 1.8 ze Stuttgartu do Krakowa, ponieważ adresat wyjechał (do Stuttgartu) przesyłkę w Krakowie ofrankowano i 4.8 dosłano jako poleconą, do Stuttgartu dotarła 6.8; niezwykły walor, będący namacalnym przykładem jak sprawnie może działać (działała?) poczta.

400 PLN300 PLN
3289

1941 kartka z oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Myślenicach do Zarządu Głównego PCK w Krakowie, dziurki na znaku opłaty po archiwizacji.

50 PLN50 PLN
3290

1941 kartka nadana w pośrednictwie pocztowym w Dobiesławicach do Krakowa, stempel pośrednictwa, dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki.

90 PLN80 PLN
3357

1943 kartka polecona z Krakowa do czerwonego Krzyża w Sztokholmie z prośbą o damską bieliznę.

200 PLN200 PLN
3387

1943 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy na tle Wawelu, 8 gr + 16 gr - frankatura dwukolorowa, miejscowy list urzędowy przesłany w Warszawie (Mi.65 euro).

100 PLN70 PLN
3431

1944 portret Hitlera, trzy karty o wyraźnie różniących się kolorami znakach opłaty, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN180 PLN
3447

1944 czworoblok znaczków składkowych NSDAP w generalnym Gubernatorstwie.

200 PLN180 PLN