The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
24677

1820 miejscowy list z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego (w środku kompletny list), stempel nadawczy Lublina typ IB, piękne pieczęcie lakowe i doskonały stan zachowania.

300 PLN360 PLN
24682

1824 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Tarnowa, stempel nadawczy Lublina typ IB, stempelek kraju pochodzenia z granicy austriackiej "POL.".

120 PLN120 PLN
24683

1824 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Tarnowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempelek kraju pochodzenia z granicy austriackiej "POL.", stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce, na froncie i odwrocie ozdobny stempel tranzytowy ze Lwowa.

200 PLN200 PLN
24689

1829 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Barwice do Koszalina, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy z datą BÄRWALDE I/POM. 21/4, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN90 PLN
24740

1848 kompletny list z pełną treścią wysłany 24/11 z Bydgoszczy do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny dwuobrączkowy stempel nadawczy BROMBERG, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem i stempelek nadejścia 26/11; dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
24745

1849 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Tarnowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce, stempelek kraju pochodzenia z granicy austriackiej "POLOGNE", na odwrocie stempel odbiorczy Tarnowa i tranzytowy z Zamościa.

140 PLN140 PLN
24752

1850 około, obwoluta listu z Szczercowa do Łodzi, stempel Szczerców typ VIIIB.

60 PLN60 PLN
24759

1850 około, obwoluta listu z Witkowa do Słupcy, na odwrocie stempel tranzytowy z Strzałkowa i odbiorczy Słupcy.

50 PLN50 PLN
24803

1850 zestaw znaczków poczty Pruskiej z różnymi kasownikami numerowymi.

150 PLN150 PLN
24817

1866 list z Breslau Freiburger Eisenbahn Hof (Wrocław dworzec Świebodzki) do Beuthen (Bytom).

60 PLN55 PLN
24822

1870 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1 grosz wysłany z Rybnika do Goslau (Gosław).

60 PLN54 PLN
24833

1874 kartka z Lissa (Leszno) do Rawicza.

50 PLN50 PLN
24867

1888 prywatny dodruk (nagłówek firmowy) na karcie pocztowej z napisami w języku niemieckim i polskim, bez "An" na stronie adresowej, wysłanej 16.II z Tarnowa do Wiednia, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN85 PLN
24882

1892 obszar I Rzeczypospolitej - TAUROGI, rosyjska koperta za 7 kop wydania z 1889, o wymiarach 115x80mm; na kopercie prywatny nadruk adresu cementowni F.Grolmana w Rydze; wysłana z Taurogów do Rygi, znak opłaty skasowany 27.VIII stemplem nadawczym "TAUROGEN KOWIEŃ.G POCZTOW-TELEGR.ODDZ.1" (ТАУРОГЕНЪ КОВЕН.Г. ПОЧТОВО-ТЕЛЕГР.КОНТ. 1); na odwrocie kasownik odbiorczy z 38.VIII; Taurogi w III rozbiorze zagarnięty przez Rosję, nie powrócił już w granice Rzeczypospolitej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

60 PLN60 PLN
24906

1902 kartka z Bieczy do Krakowa nadana w składnicy pocztowej, stempel składnicy "*LIBUSZA (BIECZ)*" w ramce.

100 PLN160 PLN
24909

1903 kartka z Końskiego do Dynowa nadana w składnicy pocztowej przez Mrzygłód, stempel składnicy "*KOŃSKIE*" w ramce.

100 PLN240 PLN
24923

1908 widokówka wysłana 8.08 z Warszawy do Manchesteru w Anglii, nadana w ekspedycji pocztowej na Dworcu Kolei Wiedeńskiej, znak opłaty unieważniony czytelnie odciśniętym owalnym datownikiem z wyróżnikiem "a"; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
24929

1911 list polecony wysłany 22.III z Krakowa do miejscowości Romanshorn w Szwajcarii, opłacony znaczkami wydanymi na kredowym papierze; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN54 PLN
24937

1913 300 lecie dynastii Romanowych - Aleksander III, parka znaczków za 3 kop., unieważniona rzadkim kasownikiem rusztowym "ВАРШАВА I ЕКСР. No.2" typu VIII/19 według S.V.Prigary.

20 PLN20 PLN
24940

1913 obwoluta listu ekspresowego z Schlachta (Szlachta koło Stargardu).

40 PLN40 PLN
24978

1860 obwoluta list z Dąbrowy koło Sosnowca do Urzędu Loterii Królestwa Polskiego w Warszawie opłacony pierwszym polskim znaczkiem w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Dąbrowy z numerem 176 w okręgach, stopień rzadkości 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według A.Bojanowicza, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 11/3, obwoluta i znaczek w doskonałym stanie.

22 000 PLN22 000 PLN
24980

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN800 PLN
24987

1860 rosyjska koperta 10 Kop. + 1 Kop. nakładu z 1849 roku wysłana z Dyneburga do Urzędu Loterii w Warszawie, koperta na papierze ze znakiem wodnym nr 1 w położeniu zwierciadlanym, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC 19,5 mm i mały godzinnik 3-P 12x12 mm, bardzo dobry tan zachowania.

1 200 PLN1 200 PLN
24991

1862 obwoluta list z Skierniewic do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Skierniewic z numerem 211 w okręgach, stopień rzadkości 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według A.Bojanowicza, miejscownik Skierniewic z ręcznie wpisaną datą 2/12, znaczek naklejony na stemplu firmowym "CUKROWNIA ŁYSZKOWICE", wewnątrz koperty adnotacja z datą 1862 roku, znaczek z błędem "uszkodzona litera K w KOP" i uszkodzoną cyfrą 10 w prawym górnym narożniku, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy, obwoluta w pięknym stanie.

29 000 PLN29 000 PLN
25005

1865 Królestwo Polskie - BW, parka rzadszych w Królestwie znaczków rosyjskich za 5 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, na wycinku, unieważniona bardzo czytelnie odbitym polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.300+330).

360 PLN275 PLN
25015

1866 Królestwo Polskie 140 - BIAŁOBRZEGI, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1866 roku, na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek na dużym wycinku; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 140 - Białobrzegi, w ekspedycji pocztowej na trakcie z Warszawy do Radomia; kasownik ma bardzo wysoki 7 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; jest pięknie i czytelnie odbity na znaczku z jego kolekcji wystawowej, gwarancja M.A.Bojanowicz.

1 000 PLN850 PLN
25023

1869 kompletny list z Bełchatowa w języku rosyjskim, rosyjskojęzyczny stempel Bełchatowa typ XIA, na odwrocie stempel z Łodzi.

70 PLN70 PLN
25036

1905 NIEMIECKA AFRYKA POŁUDNIOWOZACHODNIA - POWSTANIE HERRERO - AMBULANSE KOLEJOWE GRANICA-WARSZAWA i KOLUSZKI-ŁÓDŹ, widokówka do Kamieńska wysłana 9/1 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.3 z ogarniętej powstaniem Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej (DSWA), znaczki skasowane jednoobrączkowym datownikiem "K.D.FELDPOSTSTATION Nr.3", jednoobrączkowy datownik urzędu przejściowego 25/1 "WINDHUK DEUTSCH-SUDWESTAFRIKA" z wyróżnikiem "a"; na stronie widokowej datownik ambulansu pocztowego nr.25 relacji GRANICA-WARSZAWA - datownik POCZTOWY WAGON No.25 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.25) z wyróżnikiem "3", na froncie datownik kolejnego ambulansu bocznej linii KOLUSZKI-ŁÓDŹ - datownik POCZTOWY WAGON KOLUSZKI-ŁÓDŹ (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН КОЛЮШКИ-ЛОДЗЬ) z wyróżnikiem "1"; walor o egzotycznym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania.

W 1904 na terenie kolonii wybuchło powstanie ludów Herero, które trwało do 1908 roku, po początkowych sukcesach powstańcy ulegli niemieckiemu korpusowi ekspedycyjnemu, Niemcy przy tłumieniu powstania wykazali się wielkim okrucieństwem; przyjmuje się, że zginęło około 65 tysięcy Hererów, straty po stronie niemieckiej wyniosły ponad 1700 zabitych. W 1985 ONZ zakwalifikowała eksterminację plemion Herero i Nama jako pierwsze ludobójstwo XX wieku na świecie, a w 2004 roku niemiecki rząd przyznał się do odpowiedzialności za te wydarzenia i oficjalnie za nie przeprosił.

1 200 PLN1 080 PLN
25039

1914 komplet kartek z ilustracją, bardzo dobry stan.

490 PLN440 PLN
25076

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta na podlepkach.

20 PLN20 PLN
25096

1917 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 5.11 z Tomaszowa do Monachium; stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
25126

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczki za 5/15 i 10/3 h. (Fi.900.-) w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepek, gwarancja Krawczyk.

400 PLN400 PLN
25137

1918 seria wydania dobroczynnego.

35 PLN35 PLN
25149

1918 kartka niemieckiej poczty polowej nadana w niemieckim ambulansie pocztowym na trasie - Poznań - Bydgoszcz nr 566, widokówka obozu wojskowego Warthelager w Biedrusku pod Poznaniem.

90 PLN90 PLN
25160

1914 poczta Naczelnego Komitetu Narodowego, ślady po przywarciu i dużej podlepce, słaby stan, gwarancja.

80 PLN80 PLN
25169

1914 kartka pocztowa z Marmaros-Sziget pisana 10.10.15 do Krakowa, tekst "Przed nami stoi 5 bateryi / karafek wina / niezadługo pójdziemy w ogień.", stempel pocztowy "POCZTA POLOWA LEGIONÓW / L.2", okrągła pieczęć formacyjna "K. u K. KOMMANDO (_) LEGIONEN" oraz czerwony stempel "Zensuriert", gwarancja.

220 PLN220 PLN
25170

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 7, stempel kontrolny IX 54 typ IV.

200 PLN200 PLN
25172

1915 kartka z poczty polowej nr 74 22.XI.15 do Karlowych Warów, austriacki stempel formacyjny "INFANTERIEDIVISION SANITAETSANSTALT Nr 30".

40 PLN40 PLN
25213

1915 kartka nadana z poczty etapowej nr 355 do Krakowa, stempel formacyjny "2. Pułk Legionów Polskich" i "Likwidujący oficer rachunkowy".

80 PLN80 PLN
25214

1915 kartka na formularzu węgierskiej poczty polowej z Jasła do Wiednia, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Nowym Sączu.

50 PLN50 PLN