The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
33304

1947 ZSRR, Międzynarodowy Dzień Kobiet, seria czysta.

35 PLN35 PLN
33305

1947 ZSRR, Międzynarodowe Święto Pracy, seria czysta.

20 PLN20 PLN
33306

1947 ZSRR, 800 lat Moskwy, seria czysta.

170 PLN170 PLN
33311

1948 ZSRR, Międzynarodowe Święto Pracy, seria czysta.

30 PLN30 PLN
33312

1948 ZSRR, przedterminowe wykonanie Planu 5-letniego w przemyśle energetycznym, seria czysta.

135 PLN135 PLN
33322

1952 ZSRR, 50. rocznica śmierci Gleba Uspienskiego, znaczek czysty.

10 PLN10 PLN
33324

1952 ZSRR, 25. rocznica śmierci Wasilija Polenowa, seria czysta.

20 PLN20 PLN