The auction will start on 14.04.2023

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
28003

1942 przesyłka z Portugali do Lwowa w GG, kontrola chemiczna stosowana w Generalnym Gubernatorstwie, najczęściej szukano zaszyfrowanej korespondencji odklejając znaczki - tak jak w tym przypadku.

160 PLN130 PLN
28005

1942 sądowy dowód doręczenia, wysłany z agencji Łysobyki, przez Dęblin Irena 28.IX do Białej Podlaskiej.

40 PLN36 PLN
28038

1943 seria z okazji 3 rocznicy utworzenia Generalnego Gubenatorstwa stemplowana grzecznościowo na liście.

10 PLN10 PLN
28045

1943 kompletny arkusz złożony w połowie 100 sztuk talonów materiałowych (Prämienmarke) o wartości 1 punkt.

200 PLN200 PLN
28063

1943 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, dwie karty pocztowe do Sompolna: pierwsza wysłana 14.XII z Madrytu pisana przez Polaka zmierzającego do Portugalii, a stamtąd do Polskiej Armii w Anglii; druga karta - od tego samego nadawcy - datowana 15.XII, wysłana 22.XII już z Lizbony; liczne stempelki cenzur; na froncie i odwrocie ślady chemicznego poszukiwania ukrytych informacji przez cenzorów; dekoracyjne walory w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN400 PLN
28081

1944 Wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa, znaczek za 50 gr, bardzo rzadka odmiana z gumą prążkowaną pionowo (w naturze widocznej o wiele lepiej niż na prezentowanej reprodukcji), czyste.

100 PLN80 PLN
28150

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brązowym o środkowym w palecie tej barwy odcieniu, na papierze białym gładkim cienkim, kasowany na wycinku, gwarancja i opis.

160 PLN160 PLN
28152

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN400 PLN
28153

1941 Wdowa pierwszego wydania o kolorze ciemnobrązowym na papierze z1 (nakład 150 sztuk) na kartce z obiegu pocztowego, kartka zaplamiona jak na ilustracji, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN1 800 PLN
28157

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze niebieskawozielonym (pododmiana) na papierze x2 (nakład 60 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 400 PLN3 220 PLN
28160

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

600 PLN650 PLN
28163

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze u (nakład 300 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

600 PLN600 PLN
28166

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk) na obiegowej kartce z unikalną grafiką obozową na odwrocie, średni stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
28192

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 193 sztuki), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

450 PLN450 PLN
28195

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemno brązowym na papierze y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN400 PLN
28200

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowobrązowym na papierze x2 (nakład 183 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

520 PLN460 PLN
28201

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze x2 (nakład 175 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

560 PLN500 PLN
28204

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 1074), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

130 PLN120 PLN
28224

1942 Madonna, kartka z obiegu pocztowego.

100 PLN90 PLN
28226

1942 pochodnia, seria na kopercie ostemplowana kasownikiem w kolorze czerwonym, gwarancja pod znaczkiem za 20 fen..

120 PLN100 PLN
28263

1942 Madonna Obozowa, odbitka drzeworytu na papierze bibułkowym, przedstawiająca figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kaplicy obozowej, dłuta wybitnego rzeźbiarza ppor. Stanisława Horno-Popławskiego, jeńca obozu - przed wojną profesora rzeźby na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, stempel okolicznościowy "Święto żołnierza".

800 PLN870 PLN
28266

1943 kartka z grafiką wielkanocną z obiegu pocztowego, stempel okolicznościowy drugiej wystawy drzeworytu.

120 PLN120 PLN
28290

1943-44 zestaw sześciu wycinków z różnymi stemplami okolicznościowymi.

60 PLN77 PLN
28311

1943 obrona Warszawy, gwarancja Ryblewski.

30 PLN30 PLN
28314

1943 25-lecie odzyskania niepodległości, gwarancja Ryblewski.

30 PLN30 PLN
28321

1943 XX rocznica powstania polskiej YMCA, karnet z programem uroczystości rocznicowych, ozdobiony piękną grafiką autorstwa Janusza Łonickiego, gwarancja Jendroszek.

600 PLN500 PLN
28322

1943 Polska YMCA, gwarancja Ryblewski.

15 PLN15 PLN
28344

1944 kartka ekspresowa polecona z grafiką obozową, rzadko spotykane.

350 PLN300 PLN
28345

1944 okolicznościowy karnet z okazji zdobycia Wilna w 1919 roku.

180 PLN150 PLN
28346

1944 150. rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek stemplowany kasownikiem okolicznościowym 4.IV. w rocznicę bitwy pod Racławicami kasownikiem okolicznościowym "RACŁAWICE" na okolicznościowym ozdobnym karnecie z napisem "BIWAK II C POMORZE".

400 PLN400 PLN
28387

1944 święto morza, gwarancja Ryblewski.

15 PLN15 PLN
28391

1944 Rok Olimpijski, znaczek stemplowany kasownikiem okolicznościowym pierwszego dnia obiegu na bilecie upoważniającym do wstępu na imprezy sportowe.

220 PLN180 PLN
28392

1944 Rok Olimpijski, gwarancja Schmutz.

25 PLN20 PLN
28393

1944 Rok Olimpijski, znaczek na wycinku z okolicznościowym kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

20 PLN20 PLN
28401

1944 Tydzień Ziem Wschodnich, seria kasowana, gwarancja.

40 PLN40 PLN
28408

1944 80. rocznica Konwencji Genewskich, kartka z grafiką obozową.

120 PLN200 PLN
28409

1944 500. rocznica bitwy pod Warną, gwarancja Ryblewski.

15 PLN15 PLN
28429

1944 20 Dywizja, grafika sporządzona przez Stefana Michalskiego według projektu Jana Knothe, praca sygnowana przez obu twórców ołówkiem u dołu; autorzy ci stanowili najlepszy zespół, który wykonał w obozie bardzo wiele grafik, zarówno artystycznych jak i użytkowych (znaczki, ilustracje, zaproszenia, wizytówki, exlibrisy, etc.); grafika poświęcona 20. dywizji piechoty w chodzącej w skład Armii Modlin biorącej udział w bitwie pod Mławą i obronie Warszawy. Za twardą obronę pozycji mławskiej 20 DP zyskała u Niemców zaszczytną nazwę "żelaznej dywizji", dekoracyjny i rzadki walor.

1 600 PLN1 300 PLN
28430

1944 Święto Morza, okolicznościowa grafika autorstwa Zygmunta Pazdy z dewizą "NAVIGARE NECESSE EST VIVERE NON" przedstawiając figurę Matki Boskiej Kociewskiej ponad morzem oraz fregatę "Dar Pomorza" i niszczyciel ORP "Grom" (ten fragment grafiki wykorzystano jako ilustrację popularnej pocztówki obozowej).

400 PLN400 PLN
28444

1942 budynek obozowy, nowodruk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

70 PLN60 PLN