Lot # 24882
Close:
Start price: 60
Current price: 60
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.U33C
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1892 obszar I Rzeczypospolitej - TAUROGI, rosyjska koperta za 7 kop wydania z 1889, o wymiarach 115x80mm; na kopercie prywatny nadruk adresu cementowni F.Grolmana w Rydze; wysłana z Taurogów do Rygi, znak opłaty skasowany 27.VIII stemplem nadawczym "TAUROGEN KOWIEŃ.G POCZTOW-TELEGR.ODDZ.1" (ТАУРОГЕНЪ КОВЕН.Г. ПОЧТОВО-ТЕЛЕГР.КОНТ. 1); na odwrocie kasownik odbiorczy z 38.VIII; Taurogi w III rozbiorze zagarnięty przez Rosję, nie powrócił już w granice Rzeczypospolitej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.
Photo