Page:
results
Num# Description Start price Buy price
104741944 Święto Morza, próba znaczka na papierze bibułkowym, unikalne, gwarancja Schmutz.

6 000 PLN

5 400 PLN

104751944 Święto Morza, próba znaczka na papierze bibułkowym, unikalne, gwarancja Schmutz.

6 000 PLN

5 400 PLN

104861944 całostka grzecznościowo stemplowana, gwarancja na odwrocie Schmutz.

80 PLN

80 PLN

105031944 Rocznica śmierci gen.W.Sikorskiego, bloki w obozie sprzedawano przeważnie z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, gwarancja Schmutz.

600 PLN

540 PLN

105081944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, gwarancja Schmutz.

220 PLN

220 PLN

105131944 ilustrowana karta obiegowa (Mickiewicz) o nominale 20 fen, ostemplowana grzecznościowo 15.VII datownikiem, dodatkowo odbitka kasownika 4 dnia wystawy filatelistycznej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

105141944 kartka (125 x 78 mm) ze stemplem okolicznościowym Wystawy Filatelistycznej "Olimpiada".

40 PLN

40 PLN

105311944 kartka (110 x 70 mm) z obiegu bez ilustracji, zagięcie, gwarancja Schmutz.

40 PLN

40 PLN

105321944 kartka grzecznościowo stemplowana, gwarancja Schmutz.

40 PLN

40 PLN

105771944 I wydanie definitywne, znaczek w kolorze zielonym na lekko pomarańczowym papierze; egzemplarz pochodzący z ruin, odnaleziony prawdopodobnie po wyzwoleniu Warszawy, pomarańczowy odcień pochodzi z przemoczonych deszczem cegieł, poza tym w bardzo ładnym stanie; po wojnie spotykane, teraz rzadsze, gwarancja i opis (G Typ1) Schmutz.

400 PLN

400 PLN

105781944 znaczek typu 1 drugiego wydania definitywnego nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN

600 PLN

105971942 Judaica - pozwolenie dla Żyda na odbycie podróży koleją z Siedlec do Białej Podlaskiej i z powrotem.

200 PLN

200 PLN

105981944 seria znaczków poczty w Getcie Łódzkim, znaczki za 5 i 20 Pf na papierze prążkowanym pionowo, za 10 Pf na papierze prążkowanym poziomo, gwarancja Korszeń.

800 PLN

800 PLN

106581942 Internowanie w Szwajcarii - obóz Büren, formularz wydania ogólnego do korespondencji krajowej wysłany 15.VI z obozu do ambasady RP w Bernie, stempelek cenzora 311; minimalnie słabszy stan zachowania.

100 PLN

100 PLN

106821945 Freiman, znaczek poczty międzyobozowej w Niemczech.

30 PLN

30 PLN

107441946 poczta osiedli polskich w Bawarii, seria.

120 PLN

120 PLN

107751945 Końskie, list polecony z Końskiego 14.2.45 do Kielc opłacony znaczkami z nadrukiem lokalnym, na odwrocie stempel odbiorczy i gwarancja Danowski.

1 000 PLN

1 353 PLN

108191944 K.R.N., marginesowy znaczek za 1 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z poz.9 "biała kreska pod dolną datą", gwarancja Krawczyk.

30 PLN

30 PLN

108201944 K.R.N., znaczek za 1 zł. z niekatalogowanym błędem z poz.20 "przerwana I w pierwszej XII", gwarancja i opis Krawczyk.

60 PLN

54 PLN

108271944 RTRP, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem. Litera "R" i cyfra "3" przechodzi już na znaczek sąsiedni.

45 PLN

45 PLN

108321944 RTRP, znaczek z poz. 74 z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Walocha.

30 PLN

30 PLN

108371944-5- fałszerstwa znaczków pocztowych Polski Ludowej autorstwa M.Perzyńskiego i J.Kapkowskiego.

60 PLN

54 PLN

108511945 P.K.W.N., znaczek za 2 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z III walca "lekki druk podwójny" (opisano w PZP str.300 dolny akapit - najlepiej widoczne na dolnej belce) i błędem nadruku na poz. 84 "brak lewego szeryfa w cyfrze 1", gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

108651945 wyzwolenie miast, podstawowa seria na wycinkach.

120 PLN

130 PLN

108811945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem "uszkodzone K".

35 PLN

40 PLN

108831945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem "litera ź obniżona".

30 PLN

30 PLN

109061945 "Bydgoszcz" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.39 "ż zamiast z", lekka prześwitka pod opisem, gwarancja i opis Korszeń.

10 PLN

10 PLN

109081945 wyzwolenie miast, znaczek z przesuniętym nadrukiem.

30 PLN

30 PLN

109111945 wyzwolenie miast, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem III formy, gwarancja Walocha.

40 PLN

40 PLN

109121945 wyzwolenie miast, znaczek z nadrukiem przesuniętym, gwarancja Walisch.

40 PLN

40 PLN

109231945 "Zakopane" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.36 "a przerwane na górze", gwarancja i opis Kalinowski.

40 PLN

40 PLN

109281945 wydanie łódzkie, znaczek z przesuniętą perforacją poziomą z dolnym marginesem - liczba rozrachunkowa znajduje się już na znaczku. Kasowany z klejem.

25 PLN

23 PLN

109351945 wydanie łodzkie, makulaturowy znaczek z silnie przesunięta perforacją poziomą. Powstała swoista "nalepka" bez napisów "Poczta Polska". Efektowne, gwarancja i oznaczenie "Mk" Walocha.

60 PLN

60 PLN

109371945 wydanie łódzkie, parka znaczków ciętych.

60 PLN

85 PLN

109381945 wydanie łódzkie, znaczek cięty, lekko przy-łamany narożnik znaczka.

40 PLN

40 PLN

109391945 wydanie łódzkie, narożny znaczek z ząbkowaniem przesuniętym na krawędź rysunku, na tej pozycji w przeciwieństwie do Fi 358 i 360 jest to dość rzadkie.

30 PLN

30 PLN

109441945 wydanie łódzkie - pomnik T.Kościuszki, cięta próba znaczka za 3 zł. w kolorze lila, na drzewnym papierze z pełną oryginalną gumą, piękny stan, gwarancja Schmutz.

2 000 PLN

2 000 PLN

109461945 uszkodzona koperta listu poleconego z Jeziornej do Wilna, stemple polskiej i radzieckiej cenzury wojskowej.

60 PLN

60 PLN

109491945 wydanie łódzkie, znaczek cięty, podlepka, gwarancja Walocha.

150 PLN

150 PLN

109531945 151. rocznica Powstania Kościuszkowskiego, próba bez nadruku.

120 PLN

120 PLN